Advertentie
carrière / Nieuws

Inhuurbeleid externen Amsterdam warrig

De vraag of en wanneer extern in te huren en wanneer niet is volgens de onderzoekers lastig te beantwoorden. Zo hebben gemeenten te maken met toenemende taken, terwijl er ook een streven is naar compacte en flexibele organisaties. En net als veel andere gemeenten worstelt Amsterdam met een mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, die veroorzaakt wordt door uitstroom van ervaren medewerkers, vacaturestops en een lage interne mobiliteit.

30 maart 2017

De kosten van externe inhuur in Amsterdam stijgen nog steeds. In 2015 bedroegen ze 218,6 miljoen en in 2016 naar schatting 237,4 miljoen. Het gemeentelijk inhuurbeleid is volgens de Rekenkamer Amsterdam ‘nog niet goed.’

Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek Inhuur met beleid van de Rekenkamer Amsterdam. De vraag of en wanneer extern in te huren en wanneer niet is volgens de onderzoekers lastig te beantwoorden. Zo hebben gemeenten te maken met toenemende taken, terwijl er ook een streven is naar compacte en flexibele organisaties. En net als veel andere gemeenten worstelt Amsterdam met een mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, die veroorzaakt wordt door uitstroom van ervaren medewerkers, vacaturestops en een lage interne mobiliteit. ‘Deze ontwikkelingen en de publieke en politieke aandacht voor externe inhuur maken inhuur complex’, aldus de rekenkamer.

Warrig beleid
Het beleid om deze ingewikkelde materie aan te pakken is volgens de rekenkamer nog niet goed. ‘Ondanks toezeggingen van het college van B en W in 2008 om externe inhuur te verbeteren is het beleid onsamenhangend en inconsistent en te typeren als onvolkomen, complex en warrig. Een accuraat beeld van de omvang en samenstelling van de externe inhuur is er niet. Ook ontbreken duidelijke strategische keuzes, indicatoren met streefwaarden, metingen en tussentijdse evaluaties’, concluderen de onderzoekers.

Blind toepassen
De doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid kunnen daardoor niet worden vastgesteld. ‘Dat wat men beoogt, zoals terugdringing van de kosten van externe inhuur, wordt vaak niet bereikt, het is onduidelijk of door inhuur het achterliggende probleem wordt opgelost en kosten- en batenanalyses worden niet gemaakt. Kennis van externen wordt onvoldoende geborgd en zowel het niet toepassen als het blind toepassen van de regels rondom inhuur leidt tot onnodig werk.’

Dieptepunt
De informatievoorziening aan de raad over de externe inhuur is volgens de rekenkamer op een dieptepunt beland. Raadsleden worden onder andere onvoldoende geïnformeerd over de kosten, omvang en samenstelling van de externe inhuur. Dat er nog steeds geen sprake is van adequaat beleid en goede informatievoorziening, komt volgens de rekenkamer onder meer door het ontbreken van politieke consensus: het varieert van het zeer kritisch zijn op (de kosten van) inhuur tot het vaker willen inzetten van externe inhuur om de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen vergroten. Bovendien ontbreekt bestuurlijke aandacht voor strategisch inhuurbeleid.

Aanbevelingen
De rekenkamer heeft vijf aanbevelingen geformuleerd om te komen tot goed beleid en een adequate informatievoorziening, zodat in de toekomst doelmatige en doeltreffende inhuur wel mogelijk en controleerbaar is. Het college neemt de aanbevelingen over, maar wijst het voorstel om sturing op externe inhuur als ‘risicovol project’ aan te merken af.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Tjerk de Vries / Directeur
Mogelijk zou het voor de Gemeente Amsterdam eens goed zijn om te kijken naar een Managed Service Program (MSP)*, zoals vele andere Gemeenten doen of deze reeds geïmplementeerd hebben.http://www.flexnieuws.nl/2016/05/09/gemeente-emm …* Het uitbesteden van het complete proces rondom de inhuur van flexibele arbeid, aan een externe specialistische dienstverlener, die op locatie, zorg draagt voor de uitvoering van het complete proces; met minder leveranciers, een kortere doorlooptijd en tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit, ondersteund door een Vendor Management System (VMS), noemt men een Managed Service Program.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Rekenkamers zitten nog in de volstrekt achterhaalde wereld van New Public Management. "Indicatoren met streefwaarden, metingen en tussentijdse evaluaties". Hou nou toch op, het is 2017 en geen 1999 meer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Het aantal externen bij gemeenten is zeer groot. Je moet hierbij denken aan een verhouding van 50 - 50. Een simpele rekensom leert dat de overheid hiermee miljarden teveel uitgeeft. Volgens recent onderzoek gaat het hier om pakweg 3 miljard
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Update: lokaal sufferdje Parool (ene Michael Couzy: de man schrijft "chaos inhuur personeel" ) maakt er zonder mogelijkheid tot reactie qua beeldvorming wel een heel erg drama van. Rekenkamer is iig nog netjes.@Couzy: je bent m.i. uit op uitlokken publieke verontwaardiging, reken het even om naar percentuele waarden op de totale bedragen van begroting A'dam. Ik ga het hier niet voor je doen en ben eigenlijk klaar met beleefd zijn t.o. populistisch gezeik van incompetente media.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
@Henk: waar haal je 50-50 vandaan? En die 3 miljard? Bewijzen? Waar is dat "recent onderzoek" te vinden? Of ben je hier de zoveelste troll?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel / kritisch observant
@Alfred, onder welke steen heb jij de laatste 20 jaar verstopt gezeten? Natuurlijk gaat het in het openbaar bestuur (net als in het bedrijfsleven quartaire sector en zo meer) om het sturen op heldere ambities en meetbare doelen, die als vertrekpunt dienen voor de maatregelen en waarvan de vorderingen worden bijgehouden via monitoring en evaluaties.

Of had je liever dat de overheid met onze belstingcenten maar wat rotzooide, zonder te kijken of de maatregelen wel effectief zijn en dienen waarvoor ze bedoeld waren. Wat jij wilt is in dikke mist varen/rijden en hopen dat je nergens tegenaan botst. Lekker dom, dus...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie