Advertentie
carrière / Nieuws

Elke gemeenteambtenaar in 'algemene dienst'

Iedere gemeenteambtenaar krijgt een aanstelling in algemene dienst. Dit heeft nog geen gevolgen, maar maakt overstappen naar een andere functie gemakkelijker.

28 november 2012

Iedere gemeenteambtenaar heeft per 1 januari 2013 een aanstelling in 'algemene dienst'. Deze aanstelling heeft geen directe gevolgen voor medewerkers nu, maar maakt het in de toekomst wel gemakkelijker over te stappen naar een andere functie binnen de gemeente.

Functie verandert niet
De functiegebonden aanstelling van gemeenteambtenaren wordt van rechtswege gewijzigd in een formele aanstelling in 'algemene dienst', zonder dat er verandering is in de werksituatie, de aansturing of de inschaling. ‘Voor de toekomst kan het wel gelden’, vertelt VNG-woordvoerder Sandy Manuel. 'Als blijkt dat na vijf jaar op een positie op bijvoorbeeld sport er een grotere behoefte is aan cultuurmedewerkers je ook daar inzetbaar bent. Het ligt voor de hand dat je daar wel binding mee hebt en al eerder hebt aangegeven in een persoonlijke ontwikkelingsgesprek. Maar het zou ook omscholing kunnen betekenen. Het ligt op deze manier opener en dat is een voordeel voor werknemer en werkgever.'

Meer taken voor gemeenten

De afspraak is in een vergadering van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Ambtenaren (LOGA) van 23 november uitgewerkt. De VNG gaat in een ledenbrief dieper op de cao-afspraak in. Reden voor de wijziging is dat gemeenten meer taken krijgen en steeds meer gaan samenwerken. De organisatie verandert continu en medewerkers moeten met dit veranderingsproces flexibel mee kunnen bewegen. De aanstelling in algemene dienst moet dit onderstrepen. Door deze aanstelling is de medewerker in dienst van de gemeente en kan hij of zij daar op alle passende functies worden ingezet. Daarmee worden inzetbaarheid en mobiliteit gestimuleerd.

Gemeenten stellen verdere uitwerking vast
De aanstelling in algemene dienst draagt volgens de partijen beter aan de doelstellingen van mobiliteit en flexibiliteit bij als het in het HR-beleid is ingepast. Daarom hebben de partijen in het cao-akkoord afgesproken dat gemeenten een verdere uitwerking vaststellen. Dat is hun eigen beleid. Conform de afspraak hebben de cao-partijen een voorbeeldregeling toegevoegd die is gebaseerd op bestaande regelingen. ‘Er zijn al gemeenten die op deze manier werken, zoals de gemeente Zwolle.’

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk bronneberg / jur adviseur
zijn er ook nadelen verbonden aan het "ïn algemene dienst zijn"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Broeren / beleidsmedewerker
Het begrip 'passend' zorgde in de bijstand ook al voor de nodige discussie...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Carola
Het gaat er gewoon om dat je de werknemer die secuur heeft gesolliciteerd op een specifieke functie binnen zijn interessegebied als een postzak heen en weer kan slingeren in een organisatie op elk gewenst moment. Vervelende werknemers kun je zo ook hup een dienst verderop schoppen zonder gezeur. Weer een hap uit de positie van de werknemer
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Wat een haast ineens. Binnen een maand moet het geregeld zijn. Ljikt mij vrij onzinnig om het op zo'n manier te doen. Waarom is die haast er ineens. Kan het niet over 6 maanden of zo?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / juridisch adviseur
Hier zijn we al sinds 1997 in algemene dienst. Dus wat maakt dit nu tot nieuws?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans
De aanstelling in algemene dienst zal in veel gemeenten niet per 1 januari a.s. kunnen worden gerealiseerd. De LOGA-afspraak moet immers lokaal worden vastgesteld. Dat kan pas na instemming van de OR of het GO en de regeling van de lokale afspraken ter zake. Er zal o.a. moeten worden afgesproken dat de medewerker die in algemene dienst wordt benoemd en wordt belast met werkzaamheden met een lagere bezoldiging, het salaris behoudt evenals de vooruitzichten die zijn verbonden aan de functie die hij daarvoor vervulde (inkomensgarantie).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a.a. smits
Die status geldt hier al jaren en wordt nu uit de kast gehaald enkel en alleen om nepbezuinigingen te halen.

Hoe? Je haalt gekwalificeerd werk weg bij die dure en lastige medewerker, plaatst dat bij goedkope krachten (flexers, trainées, stagiairs). Dan houd je het slachtoffer zoet met wat tijdelijke jobs en plaagt hem/haar er mee tot ie vanzelf weggaat. Vervolgens stel je die flexer tijdelijk in de functie aan met een paar schalen minder en hup, weer een bezuiniging.

Naar de kwaliteit van het product ga je natuurlijk niet kijken en zeker niet naar de kosten op termijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M.Stevens / HRM Adviseur
In de Domstad kennen we al een eeuwigheid de aanstelling in algemene dienst (met een koppeling aan de benoeming op een functie), dat is echt geen ramp. Ook niet nieuw is dat je "persoonlijkheid" mede bepaalt of de werkzaamheden die je worden opgedragen, passend zijn. No big deal dus. Nu met dezelfde voortvarendheid strategische personeelsplanning en personeelsontwikkelingsbeleid van de grond krijgen binnen de sector!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bob Proper / Gebouwenbeheerder
Ik ben niet in algemene dienst, maar wel van functie veranderd. Lokaal hebben wij daar een beleidsnotitie voor vastgesteld, werkt als een tierelier. Door het op dit niveau te tillen ontstaat een situatie dat de werkgever je kan gebruiken om gaten te vullen (desnoods met omscholing).

Het is trouwens een oplossing voor een probleem in de achteruitkijkspiegel, als je vooruit kijkt staan regiegemeenten op de drempel. Veel minder ambtenaren en veel meer inhuur. En werken we dan eenmaal bij een gemeenschappelijke regeling is het maar de vraag of de LOGA afspraken worden overgenomen.

Als ambtenaar werken wordt langzamerhand een roeping, je bent overtuigd en praktiserend in overheidsdienst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
Goed signaal dat mobiliteit in formele zin minder beperkt lijkt. Toch ligt mobiliteit in de kern niet in dit soort zaken, die kennelijk beperkend zijn. Mobiliteit ligt in het denken, gedrag/houding van werkgever en werknemer om de kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten en talent zo goed mogelijk te ontwikkelen. Als je dat echt doet zal er niet veel zijn dat mensen tegen houdt om van taak, rol en functie te wijzigen. Iedereen kan dat gesprek voeren, maar je moet wel willen en durven. Kwestie van doen. En juist dat hebben we de afgelopen jaren te weinig gedaan. Daardoor konden mensen veel te lang op de verkeerde plek zitten en de motivatie van deze mensen dalen tot onder het nulpunt. En als je ze eerder in hun kracht had gezet, dan waren er minder gedemotiveerde mensen die de vlucht zochten in de rechtspositie omdat men na jarenlang sudderen opeens het functioneren ter discussie ging stellen.

Natuurlijk zijn die gedemotiveerde mensen daar zelf ook bij geweest. Maar soms zit je nu eenmaal op die glijbaan, maar besef je dat pas als dat te laat is....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred IJspeerd / juridisch beleidsmedewerker P&O
Aanstelling in algemene dienst? Uitstekend. Nu nog er lokaal naar te handelen.Wanneer komt trouwens de aanstelling in algemene dienst voor al het gemeente-personeel bij alle gemeenten? Dan kan mobiliteit tussen gemeenten echt worden gerealiseerd, zeker als functieprofielen en de wijse van vaststelling van de beloning zoveel mogelijk tussen gemeenten gelijk is. HR21 kan hiervoor een uitstekend middel zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Van Dulm / oud.pel.cdt.Antmil en oud-coord. int.beleid RDMZ.
In 1995 de VNG in een notitie voorgesteld alle gemeente ambtenaren in een algemene gemeentelijke bestuursdienst op te nemen waardoor o.a. ook kleinere gemeenten konden profiteren jonge ambitieuze langer vast te houden. Binnen de toenmalige directie viel dit goed. Het College van arbeidszaken was hier helaas fel tegen gekant. Daarna verdween het in de vergetelheid. Misschien is het aanstellen van de ambtenaren binnen een gemeente in algemene dienst' een nieuwe poging waard?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Coret / Adviseur
Leuk dit maar slechts een etiket. Wellicht dat de VNG en bonden het onderdeel werk naar werk nu eens eindelijk kunnen beslechten. Al maandenlang steggelen ze hierover zonder dat er een oplossing komt over de re-integratie bepalingen en vooral termijnen. Ondertussen volgt reo na reo bij de Gemeenten en zitten duizenden ambtenaren al maanden in onduidelijkheid. Een schande hoe de medewerkers worden geschoffeerd vooral onder meer door de Gemeente Den Haag die voor het plan gaat liggen, maar wel 180 miljoen over heeft voor een cultuurpaleis!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Dit behoort niet alleen te gelden voor gemeenteambtenaren, maar ook voor waterschaps -provinciale - en rijksambtenaren. Eén bestuursdienst wordt hopelijk het startpunt voor Het Nieuwe Werken bij Overheden op alle niveaus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Flexibel zijn is een zegen roept het management. Maar als in het weekend de riolen in storing staan, komen die echt hun bed niet uit om een handje toe te steken terwijl hun burgers er dan toch echt last van hebben. Waar ik bang voor ben, is dat het een instrument wordt om bepaald personeel te lozen net zoals bij de TNT gebruikelijk is door iemand de beruchte wijk te geven die niemand binnen een werkdag kan lopen. Het is aan de OR om hier garanties te eisen of keiharde afspraken te maken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Derckx
geldt dat straks ook voor de combinatie binnen- en buitendienst, zal niet iedereen willen en wat wordt dan de mogelijkheid
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
De burgervader op de zoutstrooier. Een zege.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie