Advertentie
carrière / Nieuws

‘Pensioenen ambtenaren niet verlaagd’

Werkende en gepensioneerde ambtenaren, leerkrachten en zorgmedewerkers ontkomen hoogstwaarschijnlijk aan een verlaging van hun pensioen. De financiële situatie van de twee grootste pensioenfondsen, ABP en Zorg en Welzijn (PFZW), is op Oudejaarsdag naar verwachting nét goed genoeg.

31 december 2020
pensioen.4.jpg

Werkende en gepensioneerde ambtenaren, leerkrachten en zorgmedewerkers ontkomen hoogstwaarschijnlijk aan een verlaging van hun pensioen. De financiële situatie van de twee grootste pensioenfondsen, ABP en Zorg en Welzijn (PFZW), is op Oudejaarsdag naar verwachting nét goed genoeg.

Cruciaal

Dat zegt pensioenanalist Piet Rietman van ABN AMRO tegen NRC, op basis van eigen berekeningen. Deze donderdag is cruciaal voor pensioenfondsen. Hun zogeheten dekkingsgraad - die laat zien of zij alle pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen - moet minimaal 90 procent zijn. Dat betekent dat zij 10 procent te weinig geld in kas hebben, maar dat is toegestaan door recente versoepelingen van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

 

Verlagen

Fondsen die deze Oudejaarsdag wel een lagere dekkingsgraad hebben, moeten komend jaar de uitkeringen van gepensioneerden én de opgebouwde pensioenaanspraken van werknemers verlagen. Eind november kwamen ABP en PFZW al net boven de cruciale grens uit: ABP stond op 91,5 procent, Zorg en Welzijn op 91 procent. Samen beheren zij bijna 6 miljoen pensioenen.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Big Spender / netto betaler
Geweldig volkomen verwacht nieuws.

Eeuwen geleden was ik bestuurder van een pensioenfonds. Toen hoorden we van onze adviseurs al over het geklungel van de ABP-amateurs en de fout van het Rijk om niks te doen aan de AOW.

Mijn stelling was: het ABP is prut maar heeft als voordeel dat er alleen ambtenaren en bestuurders van trekken. Dus zullen ze het Fonds uiteindelijk niet laten vallen ook al jat er een CDA-MP gewoon een flinke hap uit de ruif.

En met verkiezingen in het vooruitzicht wordt dat m'n redding ;-)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johanna / Flexmederker
Het is een schande hoe de Nederlandse burger wordt uitgekleed, en pensioengeld naar aandeelhouders gaan, dus ook naar het buitenland met alle risico’s van dien en miljarden naar Europa, WW gekort, is naar twee jaar gegaan tijdens de financiële crisis. mensen die ziek zijn gezond worden verklaard om het quotum te halen om mensen uit de uitkering te zetten, door verzekeringsartsen, vangnetten voor mensen die niet mee kunnen komen worden geminimaliseerd, in de zorg grote bezuinigingen zijn doorgevoerd decennia lang. Maar wel honderden miljarden naar grote bedrijven en Europa. ECB die maar geld blijft bijpersen voor de financiële instanties en banken. Ik zou nog even door kunnen gaan, maar het is goed dat De Corona alles aan het licht brengt. Het getreuzel met organiseren voor vaccinatie, terwijl de zorg de zieken bijna niet meer aan kunnen in het ziekenhuis. Wat is dit voor politiek!

Een andere politiek graag en groei van sociale en de burgerij, die al decennia er niets bij gekregen hebben van een werkgever, en compensatie in kleine hoeveelheden van de overheid, waar weer prijsstijgingen tegenover staan! We schieten er niets mee op! De werkende ambtenaren hebben door de verschillende crisissen heen gewoon loonsverhogingen en extra’s ontvangen. Dit ziet iedere burger. Zet de burger voorop in plaats van alleen goed voor jezelf te zorgen.

En zie het al gebeuren als alles weer normaal wordt de gewone Nederlander terug mag betalen wat de overheid bezuinigd en uitdeelde. Schande!

Fijne jaarwisseling!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
poot / ambtenaar
De beursen zijn dit jaar weer enorm gestegen de vastgoed markt draait top. We vermoeden dat de winst van bedrijven dit jaar enorm zouden zakken maar het viel enorm mee.

Natuurlijk zijn er met de Corona ook tegenslagen zoals in de reisbranche en horeca maar daar zijn ook weer toppers in zoals de Nederlandse recreatie.

We zijn nu allemaal langer gaan werken. De huidige deelnemers werken niet tot hun 60 jaar maar tot 66 en 4 maanden dus nu al 6 jaar meer dan in het verleden.

Maar het lijkt of dat de pensioenfondsen vermoedelijk steeds fout investeren wat ik ook niet geloof .

Het blijft voor de deelnemers gewoon een onzichtbare brei ze kunnen ons alles op de mouw spelden.

Vermoedelijk weten de grote bestuurders niet eens zelf hoe het zit. Het wordt gewoon allemaal te groot om te overzien maar wie wordt de dupe?

Laten we hopen vlak voor het nieuwe jaar dat iedereen zijn in het verleden zuur gespaarde geld uitbetaald krijgt.

We mogen allemaal in het voorjaar weer stemmen maar volgens mij weet ook hier geen ene burger meer wat men moet stemmen want of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt de deelnemers zijn steeds het slachtoffers. Toch allemaal een gelukkig en een gezond nieuwjaar toegewenst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alpinvest / beleggingsanalist
Het is meer dan schandalig dat het ABP wordt leeggeroofd door de pensionado's. Linksom of rechtsom is er te weinig in kas om de pensioenen voor de premiebetalers van NU straks uit te betalen. De generatie na ons is de dupe. Uiteindelijk is de oorzaak politieke lafheid. Geen enkele partij durft het aan om in een verkiezingsjaar de broodnodige kortingen door te voeren.

En gelooft er hier nu werkelijk dat in de toekomst de pensioenen meebewegen met de resultaten van het ABP?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ik verwacht na de verkiezingen en als het stof van de Corona crisis is neergedwarreld echt nog wel een nieuwe greep in de kas door de nieuwe regering. Makkelijk zat: er zit ramveel geld in die kas die ze makkelijk kunnen bedienen, het zal even stormen van verontwaardiging (gevolgd door: wij gaan moeilijke keuzes niet uit de weg!), het betreft maar een kleine gezagsgetrouwe groep en bij de volgende verkiezingen is iedereen het al lang weer vergeten. En niet te vergeten is het een trend: privatiseren van de lusten, socialiseren van de lasten. Ik hoop dat ik het mis heb, maar ik denk het niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ria Huisman / directeur
Als voormalig lid van de deelnemersraad van het ING pensioenfonds, hebben we indertijd besloten om de deelnemers en slapende leden goed te informeren met een voor iedereen te lezen nieuwsbrief.

Oms pensioensysteem was prima totdat er in gerommeld werd met het kwartje van Kok.

Diefstal door de diverse kabinetten was daar.

De pensioenfondsen bulken van het geld in binnen- en buitenland.

En waar draait het allemaal om: ikke en geld.

Wie is de pineut: de ?? de burger.

De pandemie maakt meteen duidelijk waar het grote geld naar toe gaat. Volgens mij is dat ook ikke voor Hoekstra weet wat je gaat stemmen dus.

Reintegratiegelden waren er p.p. verminderd.

Keuringen WWIA strenger door het systeem misschien worden de functies in het CBBS ook aangepast met corona afstemmingen?

Afschaffing van het FVP voor WW-gerechtigden.

Toeslagen ook voor de zorg en huurtoeslag hier hoor je niets over.

Uitstel erfbelasting tot 1-7-2022. En zo kan ik nog wel ffe doorgaan.

Er zit teweinig kennis in de Kamer die deze wetten uitvinden.

Een goed en gezond 2021, we gaan ervoor.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticaster / ambtenaar
Voor Alpinvest!Dat de generatie van NU eerst maar eens aan het werk gaat in plaats van zich druk te maken om het niet kunnen feesten in deze tijd! Als zij over 30 jaar net zoveel hebben bijgedragen aan hun pensioen en aan alle onzinnige regelingen waar wij nooit geen gebruik van hebben kunnen maken (solidariteitsbijdrage laat mij niet lachen), dan hebben ze recht van spreken
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk / hoofdpiet bij een intocht
Alpinvest!! Volgens mij "beheert" Alpinvest een groot deel van mijn huidige "pensioen inleg". Als ik dan kijk wat het totale rendement voor mij is na 47 jaar is dat niet indrukwekkend. Eigenlijk schamel!! Kan het zijn dat Alpinvest ruim heeft getoucheerd??? Dan weet ik tenminste als toekomstige pensionado dat jullie ruim beloont zijn en waar dus een groot deel van mijn (te verwachten) rendement is gebleven.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Ronduit schandalig om gepensioneerden zo lang in onzekerheid te laten. Pure tactiek en volksverlakkerij van deze minister van Sociale Zaken (Koolmees D'66) om de discussie over indexering uit de weg te gaan. Hoogste tijd voor een nieuwe frisse wind en een betrouwbare Overheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Alpinvest en Henk. Daar gaan we voor de zoveelste keer. Het ABP heeft de laatste 20 jaar een rendement behaald van ca. 7% per jaar. Dat is helemaal niet slecht. In tegendeel! Maar wat is er met dit en andere pensioenfondsen gebeurd?: 1. uitnamen uit de fondsen in de negentiger jaren. 2. recente aanwending financiële middelen voor verbetering salarissen werkenden (ook nog eens structureel financieel/fiscaal voordeel Rijk). 3. er wordt een achterlijk lage rekenrente (gedicteerd door de DNB/ministeries) van inmiddels 0% gehanteerd voor TOEKOMSTIGE pensioenen, terwijl er dus op dit moment structureel (dus langdurig) rendementen worden behaald van ca. 7% per jaar. 4. de meeste pensioenen puilen uit van het vermogen (inmiddels ca. 1600 miljard). 5..als er een rekenrente van 2% zou worden gehanteerd kunnen nagenoeg alle pensioenfondsen al weer indexeren. Nagenoeg alle pensioenen staan nu al sinds 2009 op nul procent indexering voor inflatie. Dus inmiddels een achterstand van ca. 20%. 6. niet indexeren nu betekent ook lage(re) pensioenen als je in de toekomst zelf aan de beurt bent. 7. Jong en oud laten zich (regelmatig) tegen elkaar uitspelen. Laat/ga je eerst eens infomeren over pensioenen alvorens een partij onzin uit te kramen. En stem in ieder geval niet op Rutte c.s.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim den Boer / gepensioneerd en maatsch. actief
Wat een onzin van Alpinvest. Er zit genoeg vermogen in het ABP om 45 jaar pensioengeld te betalen. En dat groeit elk jaar nog. De pensionado's leveren alleen maar in terwijl dat niet nodig is. Voor de jongere generaties is er vermogen genoeg. Maar de regering wil maar niet indexeren, om de fondsen rijp te maken voor individualisering/privatisering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Reynders / ambtenaar
Het is één grote schertsvertoning.Er is helemaal geen noodzaak om pensioenen te korten laat staan een nieuw pensioenstelsel in te voeren dat alleen maar meer onzekerheid geeft en minder uitkeert.Pensioenfondsen hebben miljarden in kas en maken met aandelen prima rendementen.

Maar de rekenrente zorgt ervoor dat we zogenaamd moeten korten. Dezelfde (reken)rente die ervoor zorgt dat de zwakke broeders in de EU hun gigantische tekorten maar kunnen blijven financieren. De transfer-unie is allang een feit en Nederland mag betalen.

Indirect door het inleveren van pensioen en direct door onze bijdrage aan Brussel.Onbegrijpelijk dat de vakbond heeft ingestemd met een slechter pensioenstelsel onder de dreiging dat anders de pensioenen gekort moeten worden. Als resultante daarvan bovenstaand ook weer zo'n onzin verhaal.De VVD staat hoog in de peilingen maar mijn stem krijgen ze al jaren niet meer. Er gaat teveel macht en geld naar Brussel en wij worden uitgekleed. Voorzieningen worden afgebroken, wij moeten langer werken. Maar ondertussen wel miljarden naar zwakke lidstaten, Griekenland affaire, Europees coronafonds, economische immigratie.Pensioenen, het gestuntel met de aanpak coronacrisis, belastingaffaire, de jarenlange vuurwerkdiscussie, Griekenland, referendum Europese grondwet (weet u nog, Balkenende), ABP affaire, kwartje van Kok,

Volgens mij doen de Britten het nog niet zo slecht.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie