Advertentie
carrière / Nieuws

Grootste stijging cao-loon bij overheid

Ondanks de stijging van de cao-lonen zorgt de inflatie voor een historisch koopkrachtverlies.

05 januari 2023
salaris.jpg
Shutterstock

In het afgelopen jaar stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021. Dat de grootste toename in 14 jaar. De sector overheid is daarbij koploper. Toch wordt de stijging van de cao-lonen in alle sectoren teniet gedaan door de inflatie.

Adviseur Kunst en Cultuur

Gemeente Assen
Adviseur Kunst en Cultuur

Directeur 1Stroom

Geerts & Partners
Directeur 1Stroom

Inflatie

Nederlanders gingen er niet eerder zo veel op achteruit als in 2022. Weliswaar stegen de cao-lonen het hardst sinds 2008, de inflatie steeg veel harder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat daarbij opmerkt dat het verschil tussen de loonontwikkeling en de inflatie niet eerder zo groot was.

6 procent minder

De cao-lonen in Nederland stegen in 2022 met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het laatste kwartaal van het jaar namen de lonen op jaarbasis met 3,6 procent toe, de grootste stijging in twintig jaar. Maar de consumentenprijzen stegen nog sterker, ziet het CBS. Op basis van de eerste elf maanden van 2022 gemiddeld met zo’n 10 procent. Daardoor gingen Nederlanders er per saldo, ondanks een salarisverhoging, ongeveer 6 procent op achteruit, berekende het CBS.

Sector overheid

In 2022 stegen de lonen het meest bij de sector overheid: met 4,1 procent. Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in 2022 met 5,2 procent het meest in het onderwijs. In het vierde kwartaal is de loonontwikkeling opgelopen naar 7,0 procent. De stijging in het onderwijs komt onder andere doordat dit jaar de lonen in het primair en het voortgezet onderwijs gelijkgetrokken zijn. In de sector gesubsidieerde instellingen en de sector particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 3,3 en 3,0 procent. Vorig jaar had de sector overheid nog de kleinste loonstijging (1,9 procent).

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Yeah right.
Bij de gemeenten kregen we er 1,8% bij. En een fooitje aan het eind van het jaar om in december de kachel te kunnen betalen.
Hielco Wiersma
Dit CBS-cijfer geeft -zoals gewoonlijk bij deze organisatie- weer eens een zeer vertekent beeld en dit percentage geldt zeker niet voor het personeel van de Gemeenten. Zie hieronder reactie dhr. Simpelmans.
P. Smit
Inderdaad. Een overheidsorgaan als CBS zou niet aan dergelijke tendentieuze berichtgeving moeten doen.
Cornelis van Bodegom
VNG staat al jarenlang voor Vrekkige Nederlandse Gemeenten
Hielco Wiersma
Alle Overheidssectoren hebben al geruime tijd hun eigen CAO. Als het voor de vergelijking goed uitkomt gooit het CBS graag alles op één hoop.
Advertentie