Advertentie
carrière / Nieuws

Griffiers moeten meer leiderschap tonen

Griffiers meten zich vaak ene te bescheiden achtergrondrol aan. Dat zei Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers, daags voor haar jaarrede* tijdens het jaarcongres in Velsen. ‘Griffiers moeten meer leiderschap tonen en niet alleen ondersteunend zijn aan de raad en Staten en Kamers, maar ook richtinggevend.’

01 oktober 2021
griffier.jpg

Griffiers meten zich vaak ene te bescheiden achtergrondrol aan. Dat zei Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers, daags voor haar jaarrede* tijdens het jaarcongres in Velsen. ‘Griffiers moeten meer leiderschap tonen en niet alleen ondersteunend zijn aan de raad en Staten en Kamers, maar ook richtinggevend.’

Omgevingsbewustzijn
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is succesvol gelobbyd voor één profiel voor de griffier in het functiegebouw HR21. Maar het enkel vastleggen in een profiel wat nodig is, zoals een strategische invulling geven aan de rol, verbindend optreden en krachtig persoonlijk leiderschap tonen, is niet voldoende. Griffiers moeten zich meer bewustzijn van de noodzaak om continu te leren en zich te ontwikkelen. Uit een analyse van de Ontwikkelscan voor griffiers door Bureau Berenschot bleek dat aan de competenties ‘samenwerken’ en ‘omgevingsbewustzijn’ steviger moet worden gewerkt. ‘Dat mag sterker worden aangezet. Ook individueel is nog veel te verbeteren ‘Griffiers moeten tijd maken voor zichzelf.’

Geen eenmanszaak
Het is ook noodzakelijk om voldoende capaciteit en kwaliteit in de griffie te hebben om een goede ondersteuning van de gemeenteraad waar te kunnen maken, vindt Wiggers. ‘Een griffie is geen één- of tweemanszaak.’ De griffiers vinden de Kamerbrief met de reactie van minister Ollongren op het rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) nog vaag. ‘Wij willen normstelling. De gemeenteraden gunnen zichzelf geen goede ondersteuning, ze zijn zuinig op zichzelf. Maar normstelling past ook in de discussie over tegenmacht, schrijft de ROB. De brief van de minister toont te weinig actie. We verwachten van het nieuwe kabinet meer actie op dit punt. Het zou kunnen dat de ALV kiest om een pamflet te sturen om tot normstelling te komen.’

Continue factor
Griffiers kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de democratie, omdat zij de ‘continue factor’ zijn in het gemeentebestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen is driekwart van de raadsleden immers vervangen. ‘Bij de griffie zit kennis over hoe je spel speelt en hoe je in een debat kunt functioneren, maar ook vaardigheden, historische kennis, en kennis van procedures. Griffiers kunnen raadsleden helpen om initiatiefvoorstellen te schrijven en bieden technische en procedurele ondersteuning. Ze geven raadsbreed opleidingen aan raden. Dat mag je allemaal van griffiers verwachten.’

Schaakspel
Toch moet de griffier niet alleen ondersteunend zijn aan de raad, de Staten en de Kamers, maar ook richtinggevend, vindt Wiggers. Niet meer die bescheiden rol aannemen, maar leiderschap tonen. ‘Het onderwerp inwonersparticipatie moet de griffier zelf op de agenda zetten: hoe geef je op een goede manier die participatie vorm? Ook binnen de driehoek moet de griffier goed stelling nemen en proberen de positie van de raad te markeren en stevig te maken.’ Een goede samenwerking is dan het meest vruchtbaar. ‘Zorg dus dat het werkt binnen die driehoek. Binnen de waan van de dag en de drukte is het belangrijk regelmatig bij elkaar te komen en over strategische vraagstukken te praten. De griffier moet op al die verschillende fronten actief zijn. Ik noem het weleens een schaakspel, maar de drijfveer van de griffier is altijd weer: de raad in positie brengen.’


* In een eerdere versie van dit bericht stond dat voorzitter Wiggers haar jaarrede afgelopen vrijdag uitsprak tijdens het jaarcongres, maar naar later bleek was zij wegens familieomstandigheden afwezig. De ALV werd voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter Menno Huisman. 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
En waar komt dit pleidooi vandaan? Je moet wel griffier zijn om dit te bedenken. De griffie is ondersteunend aan het democratisch proces, maar beslist niet richtinggevend. In alle inhoudelijke bemoeienis botst hij met de inhoudelijk deskundige. Zolang de griffier niet de voorzitter van de raad moet hij vooral dienend blijven aan de voorzitter en de raad en vooral het democratische proces niet verder verstoren. De griffier die dat geen interessant baantje vindt moet zich vooral verkiesbaar stellen en in de raad zien te komen. Zelden zo'n slecht pleidooi gehoord over de positie van de griffier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Wat willen de griffiers dan? Een dubbele ambtelijke organisatie gaan vormen, zodat de raad eigen ondersteunende ambtenaren heeft? Onbetaalbaar en onnodig. Zorg nu eerst eens dat raadsleden, net als vroeger vóór het dualisme, rechtstreeks vakkundige ambtenaren kunnen benaderen. Dan kan de griffier blijven wat hij is: een schrijver en planner.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan H
@Jan: het dualisme heeft er ook toe geleid dat de ambtenaren in het gemeentehuis/-kantoor primair ten dienste staan van het college. De griffie hoeft geen kopie te zijn, ook geen kleine kopie van die organisatie, maar moet ook voor de ontlasting van de gemeenteraad zorgen dat de raadsleden de informatie krijgt die de raad nodig heeft om de juiste besluiten als volksvertegenwoordigers te kunnen nemen. Dus ontlasting van de raadsleden in het in het gemeentehuis ophalen van informatie zodat het raadslid tijd heeft om zijn informatie op te halen bij de inwoners. De griffie kan dan de geclusterde informatie aan de raadsleden beschikbaar stellen. De griffie kan ook speciale bijeenkomsten organiseren om de raadsleden voldoende informatie op te laten halen bij organisaties. Maar de gemeenteraad moet dan wel de durf hebben om voor de eigen ondersteuning voldoende menskracht te organiseren. De raad is, ook al is er een college als dagelijks bestuur, nog steeds het hoogste bestuursorgaan dat ook bepaalt wat het college kan en mag uitvoeren. Dus iets meer respect voor de griffier en zijn medewerkers.

(PS ik ben geen griffier of griffiemedewerker, maar wel oud-raadslid die veel baat heeft gehad van de griffie)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Gerrit wat u schrijft is correct, maar het pleidooi gaat over een meer richtinggevende rol van de griffie. Dat lijkt me volstrekt onwenselijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie