Advertentie
carrière / Nieuws

Enorme vervangingsvraag bij gemeenten ophanden

Een relatief groot gedeelte van het personeelsbestand in gemeenteland zal de komende jaren met pensioen gaan. Dat heeft alles te maken met de leeftijdsopbouw in de sector.

25 augustus 2021
ouderen-werk.2.jpg

Van de huidige gemeenteambtenaren zal één derde in 2031 met pensioen gaan. Dat leidt tot een omvangrijke vervangingsvraag, zo alarmeren onderzoekers van Regioplan in een door hen gemaakte arbeidsmarktanalyse van de gemeentelijke sector. Een relatief groot gedeelte van het personeelsbestand in gemeenteland zal de komende jaren met pensioen gaan. Dat heeft alles te maken met de leeftijdsopbouw in de sector.

Hoog aandeel 55+
De gemeenten hebben een hoog aandeel 55-plussers in dienst. Dat aandeel is liefst twee keer zo hoog als gemiddeld onder de landelijke beroepsbevolking. Er heeft binnen de gemeentelijke sector in de afgelopen tien jaar dan ook een vergrijzing plaatsgevonden, zo constateren de onderzoekers. ‘We zien dit met name terug in het gestegen aandeel 60-plussers in de laatste tien jaar. Van 8 procent in 2010 naar 17 procent 60-plussers in 2019.’ Wel lijkt de vergrijzende trend enigszins te stabiliseren. Want niet alleen het aandeel van ouderen is toegenomen, maar ook het aandeel werkenden onder de 35 jaar is de afgelopen jaren licht gestegen. En zo is ook de gemiddelde leeftijd de laatste vijf jaar iets gedaald. Deze ligt nu op 48 jaar.

AOW-leeftijd
Op basis van de AOW-gerechtigde leeftijd is de prognose berekent hoe de uitstroom door pensionering zich tot 2024 ontwikkelt. De verwachting is dat die uitstroom toeneemt tussen dit en volgend jaar gezien het grotere aantal mensen dat de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens blijft de verwachte uitstroom tot 2024 ongeveer gelijk. Voor 2025 en 2026 wordt de AOW-leeftijd ten opzichte van 2024 niet meer verhoogd. De onderzoekers verwachten dat in die jaren een grotere groep binnen de gemeentelijke sector de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken, en er dus meer mensen met pensioen zullen gaan. Gemiddeld genomen gaat het jaarlijks over 2,9 procent van de personele bezetting.

Vooruitkijken
‘Verder vooruitkijkend kan aan de hand van de leeftijdsopbouw in de gemeentelijke sector grofweg worden vastgesteld dat de komende vijf à zes jaar een zesde deel van het personeel de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt – circa 4.900 personen per jaar. Rekken we de periode op tot tien jaar, dan zien we dat één derde van het huidige personeelsbestand – 55+ in 2019 – in 2031 met pensioen zal zijn’, zo voorspellen de onderzoekers. Los van de ontwikkelingen in de personele vraag, brengt dat volgens hen de komende jaren een grote vervangingsvraag met zich mee.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dieuwe / adviseur
de jarenlange onderwaardering van het zittende personeel heeft er toe geleid dat de overheid een minder aantrekkelijke werkgever is geworden voor de jeugd. Het bedrijfsleven biedt meer (op termijn) en heeft betere betaalde perspectieven. Een CAO onderhandeling waar maanden over gedaan wordt bevestigt deze stelling. Pensioenzekerheid en een baanzekerheidsgarantie zijn al lang geen reden meer om te komen. Voor de oude garde wel reden om te blijven? Hoe dan ook; overheid let op uw zaak, net als in het onderwijs red je het niet met een paar secundaire arbeidsvoorwaarden; wil je concurreren met de markt dan moeten de basissalarissen omhoog, zodat de jeugd de overheid weer ziet als aantrekkelijke/betrouwbare werkgever. Nu nog is alles afgeknepen in wetjes en procedures. In bepaalde vakgebieden waaronder financien zijn nauwelijks meer mensen te vinden en wordt jarenlang ingehuurd . Een doorn in het oog voor zittende mensen waarvoor niks kan en die een inhuur voor factor 2 aan kosten zien werken.....
Rob / controller
Grappig dat toen ik 20 jaar geleden als ambtenaar begon, Binnenlands bestuur ook al vol stond met dit soort paniek berichten.

Gelukkig kunnen wij voortdurend volop mensen van 55+ in dienst nemen, die hun 12,5 jaar trouw vol maken, nauwkeuriger werken en minder vaak ziek zijn dan de mensen onder de 30.

Yvo / adviseur
Eens met D te N. dat het een doorn in het oog is voor vaste medewerkers. Het gevolg? Steeds meer mensen laten zich inhuren omdat het meer oplevert en steeds minder mensen solliciteren voor een vaste baan bij de overheid omdat het hen minder oplevert. Niet alleen qua geld maar ook qua loopbaan. En dus zal dit het overheidsapparaat nog meer geld gaan kosten
H. Wiersma / gepens.
De Overheid (inclusief ABP) heeft inmiddels (ook) op HRM-gebied een onbetrouwbare naam gekregen. Ik zou mijn (klein)kinderen op dit moment nooit adviseren om bij deze werkgever te solliciteren.
Wietske
Bij de overheid is veel mis:

- onbetrouwbaar

- minachting voor personeel

- te weinig kwaliteit aan de top

- veel ict problemen

- slecht pensioen

- salaris en pensioen achterstand

- ga zo maar doorMijn advies: ga er NOOIT werken
Rob
Ik ben mij al een tijdje aan het oriënteren op een baan bij een (lagere) overheid en tot mijn grote verbazing zie ik in de vacatureteksten nog steeds de dwaze eisen staan van meerjarige ervaringen in het (bestuurlijke) werkveld, ruime ervaring in het werken bij een overheid en nog meer van dit soort kreten. Dat geeft mij het idee dat ze helemaal niet op zoek zijn naar vernieuwing, verjonging en een frisse blik.

Mijn ervaring is dat met het binnenhalen van zeer ervaren krachten, je de bestaande problemen van andere gemeenten juist binnenhaalt, dus als je al verjonging wilt, geef de 'onervaren' sollicitant dan het voordeel van de twijfel en steek gewoon wat tijd in het inwerken van zo iemand. Je krijgt er vaak heel veel voor terug, bijvoorbeeld een frisse blik vanuit de private sector, die het principe van 'gratis geld' niet kent.
Gerben
Wil je op de nullijn? Ga werken in gemeenteland!!!
Tom / Bestuurlijk jurist
@Dirk, Sorry hoor maar wat een onzin kraam je uit over personen onder de 30 die bij de gemeente werken. Mijn ervaring is dat de jongeren in de organisatie meer werk verzetten ten opzichte van die 55+. Uiteraard gemiddeld genomen. Affiniteit met ict is belangrijk en daar kunnen jongeren vaak beter mee overweg. Ook het nauwkeuriger werken slaat kant noch wal. U zult het zelf wel niet prettig vinden dat er meer jongeren binnenkomen die het wellicht beter weten dan u.Op het gebied van salaris moet er bij de overheid wel snel iets veranderen als ze (zeker jongeren) nieuwe goede werknemers willen aantrekken. Hoe vaak ik op LinkedIn wel niet aanbiedingen krijg waar mij zomaar 500 euro bruto meer wordt geboden dan ik nu verdien zonder dat ze me gesproken hebben. Nu zit ik helemaal op mijn plek en heb ik leuk werk en leuke collega's maar voor beginners op de arbeidsmarkt die wellicht ook nog een huis moeten kopen vind ik het niet vreemd dat ze voor het bedrijfsleven kiezen. Al is het maar om een woning te kunnen kopen..
Rene / Strategisch adviseur
300 gemeenten die - binnen hun eigen poilitieke context- praktisch allen min of meer het zelfde werk uitvoeren.

Het wordt tijd voor een aantal Shared service centers....
Advertentie