Advertentie
carrière / Nieuws

Spies kan gemeenten laten opdraaien voor loonstijging

Loe Sprengers, hoogleraar arbeidsrecht publieke sector, stelt dat minister Spies de beleidsvrijheid heeft om gemeenten via het gemeentefonds te dwingen tot de nullijn voor gemeenteambtenaren.

08 mei 2012

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken kan gemeenten via het gemeentefonds laten opdraaien voor het doorvoeren van de afgesproken loonsverhoging voor gemeenteambtenaren.

Geldkraan

Ook kan ze alle gemeenten aanschrijven de bezoldiging van ambtenaren lokaal weer naar beneden bij te stellen. Een loonwet zou voor de minister een derde mogelijkheid zijn om de loonsverhoging te blokkeren. Dit zijn volgens Loe Sprengers, hoogleraar arbeidsrecht publieke sector, de drie – theoretische – mogelijkheden voor minister Spies om de loonsverhoging voor 180 duizend gemeenteambtenaren tegen te houden. Hij acht het het meest waarschijnlijk dat Spies naar ‘de geldkraan’ zal grijpen: het gemeentefonds.


Bevriezen

Minister Spies vindt dat de lonen van gemeenteambtenaren alsnog moeten worden bevroren. Daar zal ze donderdag in het bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) formeel op aandringen. Op 20 april hebben de vakorganisaties en VNG een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Dat gaat uit van een loonsverhoging per terugwerkende kracht van 1 procent per 1 januari 2012, van 1 procent per 1 april 2012 en een eenmalige uitkering van 200 of 400 euro (afhankelijk van de salarisschaal).


Eenzijdige aanstelling

De wet op de loonvorming is volgens Sprengers geen reële optie, omdat een initiatiefwet hiertoe nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld. Er is wel een wet op de loonoverkomst (loonwet), maar die geldt niet voor ambtenaren. Dit omdat ambtenaren geen arbeidsovereenkomst hebben, maar een eenzijdige aanstelling.

Omslachtig

Het aanschrijven van alle gemeenten door de Kroon, een mogelijkheid via artikel 126 uit de ambtenarenwet, is een te zwaar en omslachtig middel, stelt Sprengers. Elke gemeente moet het verzoek van de Kroon in de gemeenteraad behandelen. Als de raad het verzoek weigert, kan de Kroon voor advies naar de Raad van State stappen en via een schorsingsbesluit de loonsverhoging alsnog ongedaan maken. ‘Voor een kwestie als deze is deze oude bepaling uit de wet niet bedoeld. Het ligt niet voor de hand dat de minister hiernaar zal grijpen’, verwacht Sprengers.

Beleidsvrijheid

Ingrijpen via het gemeentefonds is veel waarschijnlijker, meent Sprengers. Gemeenten krijgen de loonsverhoging dan niet gecompenseerd via een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Sprengers: ‘De minister heeft die beleidsvrijheid.’ Als gemeenten vasthouden aan de loonsverhoging, moeten ze de kosten ervan binnen hun eigen begroting opvangen. Dat betekent meer bezuinigen of verhogen van de lokale belastingen.

Furieus

De bonden hebben furieus gereageerd op de oproep van Spies. De AbvaKabo FNV noemt het ‘onverantwoord en gevaarlijk’ dat demissionair minister Spies ‘door de cao van gemeenteambtenaren probeert te fietsen’, aldus bestuurder Bert de Haas. Hij heeft gemeenten opgeroepen hun rug recht te houden. De achterban van AbvaKabo FNV kan tot 21 mei over het akkoord stemmen. Ook CNV Publieke Zaak heeft afstand genomen van de oproep van de minister. ‘Spies gaat niet over deze cao’, aldus voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak. De CNV-leden kunnen tot 9 mei hun stem uitbrengen.


Beraden

Het College van Arbeidszaken van de VNG beraadt zich woensdag op de nu ontstane situatie. Donderdag doet ook het VNG-bestuur dat. Later die dag staat het bestuurlijk overleg met de minister op de agenda.

Lees al het nieuws over de cao gemeenteambtenaren in het dossier.

Reacties: 33

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
Het moet niet veel gekker worden. De laatste loonsverhonging dateert van januari 2010. Ik geloof dat we toen een schamele 0,5% kregen. Sindsdien is het brutoloon niet meer gestegen. Het nettoloon daarentegen is fors gedaald. Hoezo nullijn. Zitten we al een tijdje op.

Maar goed, een paar jaar nullijn en dan het rijk er weer 3% bij en wij pak m beet 1 of 1,2%.

Blij dat mijn kinderen niet voor de lagere overheid werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Grappig, een demisinair kabinet en nu worden er besluiten genomen. Eerst een bezuinigingspakket en nu een minister die wil ingrijpen op coa onderhandelingen.Moeten we vaker doen. Wanneer kan ik op een volgend demisinair kabinet stemmen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Vreemd, de minister is geen partij in deze CAO, dus waar bemoeid zij zich mee? Daarnaast is het zo dat gemeenten de salariswverhogingen die het RIJK doorvoert via het gemeentefonds krijgt gecompenseerd. Waar is dan het geld gebleven toen de RIJKSambtenaren meer kregen dan GEMEENTEambtenaren? Het ene jaar hou je wat over het andere jaar kom je daar als gemeente wat aan tekort. De gemeenten boffen dat de arbiedsmarkt zo slecht is, want anders liepen er nog veel meer ambtenaren weg, wat niet zo handig is met de grote uittocht van babyboomers in aantocht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
In het kader van de begroting voor 2013, waarover in september 2012 wordt besloten, een nullijn afspreken en deze van toepassing proberen te verklaren op een cao die in 2012 wordt afgesproken en loopt tot en met 31 december 2012, .... onbetrouwbaarder en onlogischer is bijna niet moge
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dirk / ambtenaar
Zoontje tegen papa: "papa ik wil later ook bij de gemeente werken". "Naar je kamer en voor straf geen tv kijken!!"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark
hier is maar een woord voor, CHANTAGE. Spies is net een klein kinds wiens snoepje wordt afgepakt, heel kinderachtig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Nog zo'n kandidaat-voorzitter voor het CDA erbij en er stemt helemaal niemand meer op die partij. Zelden zo'n domme simpele politica meegemaakt als dat mens. Bemoei je niet met zaken die andere partijen zijn overeengekomen en zeker niet als het gaat om 180.000 gemeenteambtenaren, die al jaren achterlopen bij hun Rijks- en Provinciale collega's. Span je als CDA-minister in voor werkelijke ongerechtigheden zoals de bonussen van de falende Proraildirectie, bankdirecties e.d..

Vakbonden hou je poot stijf. Ik merk op de werkvloer dat Spies onze grootste animator is geworden voor harde akties.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan de Fries
Dit kon, als die 2% niet doorgaat, ondank het slechte weer wel eens een heel hete zomer worden. De kosten daarvan liggen in dat geval mogelijk veel hoger dan die schamele 2%. En deze minister wil lijsttrekker van het CDA worden? Die partij wordt dan nog verder gemarginaliseerd! Doe je best Spies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen / jm
Ik ben zelf gemeenteambtenaar en iedereen kan wel piepen over bevriezing, maar wees blij dat je nog een baan hebt! Wel vind ik dat als dit doorgaat, de rijksambtenaren op dezelfde manier moeten worden behandeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wil Reuvers / juridisch medewerker
Met het democratisch gehalte van Spies, waarmee automatisch verbonden de rechtszekerheid die door het bestuur moet worden gewaarborgd, is het nog slechter gesteld dan aanvankelijk werd verondersteld. Deze mevrouw houdt er ook chantage methoden op na om haar ongelijk te krijgen. Bij Marielle Tweebeeke van Nieuwsuur kwam het incongruente bestuursgedrag van Spies al aan de oppervlakte. Hopelijk zal deze onbetrouwbare minister op 12 september a.s. op haar gedrag worden afgerekend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans
Prima hoor als de Minister gaat korten op de uitkering uit het gemeentefonds. Dit maakt echter niets uit voor de ambtenarensalarissen; daarover is al een akkoord bereikt. Aanpassing van dit akkoord betekent nieuw overleg en acties van ambtenaren. Daarop zit niermand te wachten. De Minister kan dus beter maar even tot tien tellen. Overigens geldt het akkoord tot 1 januari 2013. Voor de periode hierna zijn er nieuwe kansen voor de Minister.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Heerlijk helder toch, dat CDA? De middenpartij die verrechtst waar je bijstaat. Dan weten we in september in ieder geval heel goed waar we niet op moeten stemmen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Als de VNG hierin op een of andere manier meegaat dan wel enigerlei ruimte biedt (gelet op het feit wie en wat er bij hun op de koffie komt) dan hoeven ze wat mij betreft nooit meer aan te schuiven bij de onderhandelingen als zijnde "de werkgever ".Wellicht kan het VNG op deze slinkse manier weer wat credits bij goedgelovigen terugverdienen door nu de rug recht te houden en vasthouden aan deze schamele looncompensatie.Immers het geschapen looncompensatiegat voor de jaren 2009 - 2011 zijn we al - voorgoed - kwijt.

Net als dat ene procentje (gelijkstaande aan het kwartje van KOK PVDA / ING).Als het VNG lef zou hebben; wat ze niet heeft, zou ze sec aan mw. Spies behoren te vragen wie zij (maar ook het CDA) nu alsook na de verkiezingen nog denkt te kunnen vertegenwoordigen en wat voor een baan zij dan zelf voor ogen heeft?Ik stel bij deze voor: kies voor een baan bij de gemeente. Werkplaatsen genoeg binnenkort.

Standaard nagenoeg op de nullijn en geheid op korte termijn steeds minder collega's over, geen instromende jeugd meer (vertrouwen is immers weg), maar wel dan veel dure zzpérs (die 'gaan profiteren van dit schandelige personeelsbeleid) en die dan de toenemende stroom taken van het ad hoc beleid uit Den Haag mogen gaan uitvoeren.Ben wel benieuwd hoe zij dan aan gaat kijken tegen een dem. minister? Die opeens een te grote broek is gaan dragen, terwijl een boerka meer passend was.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
@jeroen, ik ben het wel met je eens, maar de rijksambtenaren en de politie lopen al ver op ons voor. Bevriezing van die salarissen verkleint de achterstand niet en zodra er weer ruimte is gaan die collega's er met de poet vandoor.

In dit verband stoor ik me dan ook aan de collega's bij de politie die het niet eerlijk vinden dat de gemeenten nu een lonsverhoging krijgen (met twk).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jack
Hie zit het met het salaris van Spies? Wat heeft zij er de afgelopen periode bijgehad? En zit zij al op de nul lijn?

Laten we voor haar prestatie beloning invoeren! Loon naar werken dus.

!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Ik heb op 25 april j.l. het "genoegen" gehad deze mevrouw aan te horen in de Eusebiuskerk in Arnhem. Met veel tromgeroffel aangekondigd dan een speechje voorlezen. Maar ze week erg veel af van de tekst, want wij verbaasden ons over de minstens 100 keer 'uh uh uh'....... Een ministernivo onwaardig en dat blijkt telkens als mevrouw haar mond opent, of het nu over de boerka's of ambtenarensalarissen gaat. Gisteren ook weer superzwak in de Pauluskerk. Pim Fortuin had met zo iemand wel raad geweten ;-)

Ruth Peetoom, met vrienden als Spies heb je geen vijanden nodig. Selfdistruction noemen de Engelsen dat!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / ambtenaar
we kunnen wel schelden op spies & vng, maar de bonden hebben zelf hoog spel gespeeld en wisten dat ze konden verliezen. En dat over de rug van het grootste deel van de ambtenaren die vorig jaar wél konden leven met het bod van de VNG
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees / Financieel manager
Jammer dat het verhaal niet klopt. Welke CAO de gemeenten ook afsluiten, die wordt niet gecompenseerd via het gemeentefonds. Gemeenten krijgen via het gemeentefonds meer of minder geld als de rijksuitgaven stijgen of dalen. Samen de trap op en af noemen wordt dat genoemd. Een salarisverhoging bij de rijksambtenaren leidt tot een hogere utgave bij de gemeente. Die werkt door naar de gemeenten via een verhoging van het gemeentefonds.

De afgelopen tien jaar zijn de salarissen bij het rijk vele procenten harder gestegen dan die bij gemeenten. Dat geld hebben de gemeenten dus al jaren in kas. Lijkt mij lastig terugdraaien. Spies geeft met haar standpunt de nullijn voor ambtenaren slechts een voorschot op de nullijn voor de nieuwe Cao’s. Verder is het een mooi verhaal voor de bühne. De CAO-gemeenten bevat 1% verhoging over ruim 1,5 jaar die eigenlijk in 2011 had moeten worden uitbetaald. Niet echt een bijzonder resultaat, want hieruit moet ook de inflatiestijging worden opgevangen. Feitelijk gaan de gemeenteambtenaren er dus al op achteruit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.Teske / Zorgmedewerker van 87 jaar en nooit doorontwikkeld.
Bon voyage madame Spies,De totstandkoming van de Cao is bijna een jaar “over tijd” en maakt de achterstand op de rijksambtenaren niet goed. Wel werd er een duidelijk en actueel arbeidsvoorwaardelijk kader geschapen.

De nieuwe Cao gaf rust en zekerheid in een sfeer waarin vanwege de onhaalbare 3% en het doorsluizen van miljarden naar de EU veel moet worden bezuinigd.

Het eerlijke en heldere idee van Spies komt de verhoudingen op de werkplek, in de gemeentehuizen zeer ten goede. Clair et honnêt. Chapeau et bon voyage.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik kan slechts hopen dat een nieuw kabinet nu eindelijk eens duidelijkheid zal scheppen welke waarde ze hecht aan de ambtelijke organisatie. Van mevrouw Spies valt bitter weinig te verwachten. Wat ze vandaag zegt, spreekt ze de volgende dag weer tegen in de media. Qua snelheid van opportunisme overtreft onze Liesbeth daarmee ruimschoots de oude Berlusconi. En dat is een prestatie van formaat ! Het zal nodig zijn om keihard te snijden in de immense bureaucratie, maar tegelijkertijd zal ambtelijke kwaliteit ook marktconform beloond moeten worden. En dat moet beslist niet door middel van bonussen gebeuren !! Ik doel hier op functies als politieagenten op straat, bouwinspecteurs, etc. Mensen die feitelijk een grote mate aan verantwoordelijkheid dragen op zeker moment. Het accent bij de overheid moet verschuiven van de notaschrijvertjes achter hun computert naar de uitvoerders die op straat het boegbeeld vormen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk M / Teancoordinator F
In het verlengde van Cees:

De gemeenten worden dus automatisch qua loonstijgingscompensatie gelijkgeschakeld 'gekort' in het gemeentefonds. Nóg een korting zou dubbelop zijn!

En afspraak = afspraak lijkt me ook niet onbelangrijk; de VNG kan m.i. niet anders dan de afspraak naleven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
paul / ambtenaar ter secretarie
Ik ben erg tegen het terugdraaien van de principe-afspraken. Het is mij wat te kort door de bocht om dit op het conto van Spies te schrijven. Het is een afspraak binnen de zogenaamde Kundus coalitie. En ja, ambtenaren, gemeente-ambtenaren in het bijzonder, zijn het sluitstuk van de begroting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees
Inderdaad, wel miljarden beschikbaar voor frauduleuze europese landen te redden, wel miljarden beschikbaar om de bonuscultuur bij de banken in stand te houden, wel miljarden beschikbaar om de zakkenvullers in de Europese unie te blijven onderhouden. Maar geen geld meer voor ons eigen gespaarde pensioentje en zelfs geen geld voor het met terugwerkende kracht iets compenseren van de al jaren durende koopkrachtvermindering van personeel bij de gemeente. Riekt dit niet naar discriminatie (het stigmatiseren van gemeentepersoneel als tweederangs werknemers). Stem dus zeker geen CDA. Stem wel voor het cadeau doen van een burka aan mevroiuw Spies en een one way ticket to....?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / gemeenteambtenaar P&O
Dit soort berichten roept verschillende soorten gedachten bij me op. Het gaat hier niet om Liesbeth Spies als persoon. Zij doet uitspraken als minister van BZK en in die functie kan ze uiteraard aan de gemeentebestuurders vragen zich te bezinnen op de consequenties van het onderhandelaarsakkoord.

Of het verstandig is is een tweede. Ik denk niet dat gemeenten en burgers zitten te wachten op acties van gemeenteambtenaren. Die zullen er zeker komen want er werd al heel lang gewacht op een nieuwe cao.

Ik ben ook gemeenteambtenaar en merk overduidelijk dat gemeenten keihard moeten bezuinigen. Dat dit gevolgen heeft voor de medewerkers dat kan niet anders. Wat me daarbij wel opvalt is dat de formatie-omvang van de gemeentelijke organisaties al lang is uitgeknepen. Nog efficiënter zonder te snijden in de taken van de gemeenten lijkt me bijna niet mogelijk. Er zijn niet te veel ambtenaren. De meeste ambtenaren werken zich een slag in de rondte om het werk klaar te krijgen. Werk wat ook voortvloeit uit besluiten die door Den Haag genomen worden en waarvan men vindt dat het beter door gemeenten kan worden uitgevoerd. Maar door wie dan? Zijn wij het niet die moeten zorgen dat al die bezuinigingsbesluiten worden uitgevoerd? Kan een gemeentebestuur met te weinig ambtenaren nog verantwoord een gemeente draaiende houden? Volgens mij is een nullijn niet de manier om de sympathie en inzet van gemeenteambtenaren te krijgen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
paul / ambtenaar ter secretarie
Als Paul (uitvoerder) dit bericht leest, zou ik hem willen vragen om niet meer mijn emailadres te gebruiken bij het plaatsen van berichten op deze website.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
En zo zal het aflopen. Mw. Spies speelt voor de camera mooi weer doordat zij voordoet alsof zij die luie ambtenaren hard aanpakt met de 0-lijn en wanneer de CAO toch uitgevoerd wordt, moeten de gemeenten dat zelf betalen. Lekker puh! Maar die betaalden de prijscompensatie toch altijd al. Mooi voorbeeld van een sigaar uit eigen doos met mw. Spies als gulle gever.. Wanneer prikken de media eens door dit soort flauwekul heen? En vragen de media zich eens af hoe het zit met de verschillen tussen rijks- en gemeenteambtenaren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Ambtenaar / Ambtenaar in werke
Oproep aan demissionair minister president Rutte.Wilt u a.u.b. het salaris van demissionair minister Spies inhouden, want ze heeft in de afgeloen vier maanden nog niets gepresteerd wat een uitbetaling in salaris waard was.Met vriendelijke groet,

ambtenaren van Nederland
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
klaas beekman
De eerste reactie van Cees op dit artikel is volledig correct. De gemeenten hebben het geld al gekregen door de veel harder gestegen CAO lonen bij het Rijk. Maar er is nog een onbillijkheid in 2009 toen de crises uitbrak had het rijkspersoneel een CAO die minister Guusje ter Horst vond dat die niet mocht worden opengebroken. Wel werd er direct op gehamerd dat de nieuwe CAO's bij de andere overheden moesten worden dicht geknepen. En dat is ook gebeurd. We lopen nu zo'n 7 % negatief achter bij de lonen van het Rijkspersoneel als gevolg van die niet open te breken Rijks CAO van destijds die doorliep naar 2011. Conclusie : de ministers van Binnenlandse Zaken houden van voortdurende ongelijke behandeling!!!!!!!!!

Onvoorstelbaar grof en goedkoop gedrag en zeker onchristelijk van een CDA minister!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan
Oproep aan alle ambtenaren: STEM NIET OP HET CDA
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Homan
Wat mij het meest teleurstelt is de houding van de bonden: eerst te lang wachten met het afsluiten van een nieuwe CAO voor gemeente ambtenaren , en nu ook totaal geen solidariteit tussen de sectoren , in die zin dat vooral Rijksambtenaren en ook Politie inmiddels vorstelijk voorlopen in primaire beloning, maar desondanks via de bonden over 2011 en 2012 CAO eisen stellen van 2% terwijl het geld vrijwel op is: in plaats van hun zegeningen te tellen manouvreren zij de minister hierdoor in een positie waardoor zij de VNG over de zeer geringe loonstijgingen over 2011 en 2012 tot de orde moet roepen om geen precedent werking te hebben; het is nu onder de ambtenaren daardoor , "ieder voor zich en God voor ons allen" geworden als gevolg van vooral de ABVA KABO !

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vincent
Kan iemand mij uitleggen waarom iedere overheidslaag ( werk zelf bij provincie) apart onderhandeld over cao en een nullijn wel voor iedere overheidslaag moet gelden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Bedenk wel dat de ministerssalarissen de CAO van de rijksambtenaren volgen. Spies en consorten zitten dus al goed en gunnen de gemeenteambtenaren dit schijntje nog niet eens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Schepers / manager gemeente
De lonen in Nederland stijgen, dat is duidelijk. Het moet toch mogelijk zijn een eerlijk vergelijk te maken. Eenzjdig bezuinigen op welke groep dan ook lijkt mij oneerlijk.

Ikzelf heb het nog steeds goed. Ik weet dat dit niet voor al mijn collega's geldt.

Laat ons eens stoppen met het bezien van ambtenaren als een aparte "diersoort". Gewoon op alle gebieden hetzelfde behandelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie