Advertentie
carrière / Nieuws

Geen volledige harmonisatie lokaal verlof

Het plan om verlof van gemeenteambtenaren te harmoniseren heeft het niet gered in de inzetbrief van werkgevers. Dit onderwerp en bewust belonen worden vooralsnog niet besproken bij de cao-onderhandelingen.

22 februari 2017

De VNG heeft het gelijktrekken van alle lokale verlofregelingen laten vallen bij de onderhandelingen voor een nieuwe gemeente-cao. Na een stemming onder de gemeentelijke werkgevers bleek niet iedereen voor een harmonisering te zijn. Bovenwettelijk verlof verschilt momenteel per gemeente en per werknemer. Het idee was dat gelijkstellen de arbeidsmobiliteit stimuleert en de samenwerking tussen gemeenten vergemakkelijkt. Maar verschillende gemeenten vinden een lokaal onderscheid in vrije dagen toch te belangrijk om af te schaffen.

2,5 procent erbij
De cao-onderhandelingen tussen de gemeentelijke werkgevers en werknemers zijn van start gegaan. De eerste eis is hierbij door de vakbonden al op tafel gelegd; 2,5 procent loonsverhoging voor gemeenteambtenaren. De VNG liet al eerder weten dat er voor 2017 geen, dan wel een zeer bescheiden loonontwikkeling in het verschiet ligt.
 
Te ingrijpend

Belangrijke thema’s die de werkgevers naar de onderhandelingstafel zouden meenemen waren ‘bewust belonen’ en de harmonisering van verlofdagen. Maar verschillende gemeenten waren het hier niet mee eens dus werden deze kwesties uit de inzetbrief gehaald. VNG: ‘Een aanzienlijke groep gemeenten heeft principieel bezwaar tegen het voorstel voor bewust belonen. Zij vinden dat het voorstel te veel ingrijpt op de bedrijfsvoering en het HRM van gemeenten en dat cao-afspraken zich moeten beperken tot de arbeidsvoorwaarden. De VNG heeft daarom besloten om in de cao-onderhandelingen niet in te zetten op een voor alle gemeenten geldend systeem voor bewust belonen.
 
Heet hangijzer 

Een ander heet hangijzer is het voorstel om bovenwettelijk verlof te harmoniseren. De omvang van dat lokale verlof verschilt en is soms op individueel niveau gekoppeld aan leeftijd, dienstjaren en salarisschaal en soms aan lokale feestdagen. De inzet was om een eind te maken aan bestaande verschillen in lokale en individuele verlofuren en te komen tot één regeling voor alle werknemers. De ene gemeente kent bijvoorbeeld een veel riantere seniorenregeling dan de andere. Het aantal leeftijdsdagen kan variëren van één tot zes extra dagen.

Kostenpost
Er waren tegenstemmende gemeenten die het idee om de bovenwettelijke verlofuren (leeftijd, WAZO, vakbondsverlof) aan het Individueel Keuzebudget (IKB) toe te voegen niet zagen zitten. Want wanneer er veel ambtenaren zouden kiezen om dit uit te laten betalen, komt de gemeente met een onvoorziene kostenpost te zitten. Ondanks dat harmonisering van het verlof dus geen onderwerp van gesprek wordt bij de cao-onderhandelingen, wordt er wel door de VNG gekeken of er een tussenweg mogelijk is. ‘Gemeenten die wel achter het harmoniseren van verlof staan, wijzen wel op het belang van kosten voor de werkgever, het overgangsrecht voor de werknemer en behoud van de mogelijkheid voor lokale feestdagen’, aldus de VNG.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Op papier vindt bewust belonen al plaats sinds omstreeks 2000. In de praktijk komt er echter bij de meeste gemeenten nauwelijks wat van terecht. Derhalve wel even de vinger aan de pols houden bij de onderhandelingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
Dus... het gaat feitelijk alleen nog maar om de loonsverhoging. Prima, want met al die ander afspraken is in de loop der jaren nauwelijks iets gedaan. Maak ons s.v.p. weer trendvolger. Dan zijn we van dit hele beknibbelingsgedoe in één keer af!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.H. / Financieel gemeente ambtenaar
Eens met Chauvin Toile en schaf meteen het onderscheid tussen rijks-, gemeente-, provincie- en waterschapsambtenaren af. Het is geen schande om te erkennen dat er in het verleden verkeerde besluiten genomen zijn waar we nu continue last van hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
@HH Dat onderscheid gaat er koste wat het kost blijven. Is immers een gevolg van de verdeel en heers tactiek van onze werkgever. Daarom zijn de vuilophaaldiensten en het lokale OV ook al (deels) afgescheiden van de gemeenteambtenaren. Dat zijn nl. de partijen die voor ons de onderhandelingen kunnen 'ondersteunen'. 'Onze' bonden zitten al decennia lang in een hele diepe winterslaap....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie