Advertentie
carrière / Nieuws

‘E-mailspeurders Maastricht maakten fouten’

Tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht hebben onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche fouten gemaakt. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

04 februari 2019

Onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche hebben fouten gemaakt tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

Grote juridische risico's
De gemeente Maastricht gaf de opdracht aan Pels Rijcken te onderzoeken of een berisping van vier ambtenaren voor het schenden van de geheimhoudingsplicht door het ‘lekken' en verspreiden van notulen uit een directievergadering over het nieuwe Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) stand zou houden voor de rechter. Pels Rijcken concludeert dat die rechtsgang ‘grote juridische risico’s’ met zich mee zou brengen.

Vertragende ambtenaren ontslaan
Het SSC-ZL zou het gezamenlijke kantoor voor de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht moeten worden. De Limburger schrijft dat in de notulen te lezen valt dat wethouder John Aarts in de vergadering informeerde of het mogelijk is ambtenaren, die ook vakbondsleden zijn, te ontslaan of anderszins te straffen als zij het wordingsproces van het kantoor vertragen, desnoods op privé-titel.

Te goeder trouw
De rechercheurs ontdekten dat de mails niet waren gelekt, maar te goeder trouw naar enkele collega’s waren gestuurd door een ambtenaar die bij de vergadering aanwezig was en daarom de notulen kreeg. Volgens Pels Rijcken kan dat niet worden gezien als plichtsverzuim. Er stond ook nergens vermeld in de stukken dat het om concept-notulen of een vertrouwelijke document ging.

Werknemers niet vooraf ingelicht
Eigenlijk was ‘het lekken en verspreiden van vertrouwelijke informatie’ al een vooringenomen kwalificatie van gemeentesecretaris Piet Buijtels die de opdracht aan Hoffmann verstrekte, stelt Pels Rijcken volgens De Limburger. De rechercheurs hebben ook veel meer mailboxen bekeken dan nodig was. In totaal werden 40 mailboxen van ambtenaren, managers en wethouders bekeken. Maar e-mails mogen alleen worden ingezien als werknemers vooraf worden ingelicht, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat heeft Hoffmann niet gedaan.

Geen strafwaardig plichtsverzuim
De mailboxen van drie ambtenaren die nader zijn onderzocht zijn vakbondskaderleden en genieten daarom meer bescherming. Het is volgens Pels Rijcken vanuit het belang van vakbondsvrijheid logisch dat zij hun bron niet aan Hoffmann bekendmaakten. Er was al met al geen sprake van strafwaardig plichtsverzuim, aldus Pels Rijcken. De rechercheurs hebben onnodig breed in mailboxen van medewerkers gespit en vakbondskaderleden onnodig intimiderend benaderd en beschuldigd van ‘lekken’. Zij zijn ook onterecht beschuldigd van het schenden van de ambtelijke geheimhoudingsplicht.

Spoeddebat
Morgenavond vindt in de gemeenteraad van Maastricht een spoeddebat plaats over de e-mailzaak. Afgelopen vrijdag verstuurde de oppositie nog een persbericht waarin het zich verbaasde over het feit dat na een week nog steeds niet duidelijk was welke stukken vertrouwelijk zijn en welke niet. De partijen noemden het logisch dat namen moeten worden geanonimiseerd. ‘Maar het is niet aannemelijk dat alles geheim zou moeten zijn.’

Openbare en transparante communicatie
Volgens de oppositiepartijen begint het debat met het verslag van de vergadering over de SSC-ZL van maart 2018, waarin de wethouder naar de mogelijkheid informeert om lastige ambtenaren te ontslaan. ‘Dat mag niet boven de markt blijven hangen en daar moet in het openbaar helderheid over komen. Het is de hoogste tijd dat in dit dossier de onderste steen bovenkomt.’ De partijen roepen het college op om de geheimhouding tot een minimum te beperken. ‘De impact van dit dossier vraagt om een openbare en transparante communicatie. Maastricht is al dagen in het nieuws en dat is niet goed voor de stad.’

Precaire kwestie
Aan het eind van de vrijdagmiddag heeft de oppositie de stukken ontvangen van het college. 'Op een gegeven moment is alles vrijgegeven, zodat we vanaf dat moment over alle informatie beschikken', zegt 50Plus-fractievoorzitter Bennie van Est. 'We hebben als oppositie de stukken geanalyseerd en nog aanvullende vragen gesteld. We hopen dat die vragen vandaag worden beantwoord en we ons nog op tijd voor morgenavond kunnen voorbereiden. Het is namelijk een uiterst precaire kwestie.'

Later geeft de wethouder aan dat het niet lukt de aanvullende vragen voor het debat te beantwoorden. Reden om het spoeddebat te laten vervallen. Dinsdag wordt een definitieve datum vastgesteld.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

nooit genoeg controle op ambtenaren
Ambtenaren kijken met een koker en veel wat voor burgers onvoorstelbaar is is voor ambtenaren gewoon, debnk aan liegen, bedriegen, traineren, brieven niet beantwworden, etc.Dus burgers vinden het prima dat ambtenaren veelvuldig gecontroleert worden, kan niet vaak genoeg, per slot van rekening worden ze door de burger betaald en die wil niet meer dan waar voor ZIJN geld!

Vooral doorgaan met controle en als ambtenaren dit niet aanstaat gaan ze maar ander werk zoeken.Of hebben ze toch beperkingen om in de burgermaatschappij aan de slag te kunnen, denk het wel. Dus mond, houden werken en laat je controleren door de belastingbetaler, andere optie, start je eigen Bv.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@DoorDe casus gaat om zorgvuldige controle,wethouder geeft geld uit om te weten te komen hoe ambtenaren achter zijn mening zijn gekomen en dan ook nog aan illegale middelen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Einde oefening wethouder en gemeentesecretaris (heeft toestemming geven). Anders ben je als gemeente niet meer geloofwaardig
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Vrinds / gepens. gemeentesecretaris
Eens met Martin. Als het aan Buijtels had gelegen waren enkele van zijn ambtenaren voor minder ontslagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rien
Dus toch:Hoffmann is goed FOUT, vertrouwen is beter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacob Schotten / Archeoloog
Hoe smerig wil je het hebben ? De heren zijn bang dat hun vuile was naar buiten komt en gooien het op “integriteitsschending” en “lekken”. Je reinste machtsmisbruik, dat bewijst dat de bananenrepubliek dichter bij is dan je denkt ! Vuile was moet juist goed buiten wapperen om schoon te worden. Alle lof dus voor de dappere klokkenluiders.

En één ding is wel helder: exit gemeentesecretaris en wethouder(s). Voor die conclusie heb je geen Hoffmann Bedrijfsrecherche nodig…
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.Willems / pensioen
Beter ware het de firma Hoffmann La Roche in te schakelen, eertijds de producent van valium.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mairius / Gepensioneerd ambtenaar
De gebeurtenissen bij de gemeente Maastricht zijn in velerelei opzichten interessant. Opmerkelijk is onderandere dat Capra, de gevreesde huisadvocaat van deze gemeente, een wel erg hechte band heeft met Hofman, het recherchebedrijf dat intimiderend optrad tegen ambtenaren. Hechter dan geoorloofd is voor een advocatenbureau? Dit zou op zijn minst interessant zijn om te onderzoeken. Een andere imeer belangrijke vraag is hoe het mogelijk is dat zowel Capra, Hofman, de ambtenaren bullyende wethouder Aarts als zijn evenknie Pietje Buitels onkundig wensen te zijn van de onschendbaarheid van OR- leden, GO- leden en vakbondskader, net als - hoe eigenaardig toch!- de burgemeester zelve, die als bewaardster van integriteit en goede overheidszeden dit abjecte gedrag goedkeurt?

En dat allemaal omdat enkele terzake kundige ambtenaren om praktische redenen tegen een hersenspinsel zijn van genoemde Aarts ? Waar blijven waarden als zelfbeheersing en goed fatsoen?

In- en In triest.

Is dit een teken dat het Nederlandse binnenlandse bestuur aan het afglijden is naar de normen van ordinaire autocratieen?

Arm Maastricht, arm Nederland!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Wat een geknoei, en dan heb je een ander heel duur advocatenbureau nodig om terugtrekkende bewegingen te maken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bastiaansen
STALIN was ook goed FOUT en vond controle beter dan vertrouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie