Advertentie
carrière / Nieuws

Onvrede over afhandeling klacht ongewenst gedrag

De meldingsbereidheid rond een sociaal onveilige werkomgeving is aanzienlijk toegenomen, maar er is onvrede over de klachtafhandeling.

24 augustus 2023
carriere---ongewenste-omgangsvormen.jpg

In de afgelopen drieënhalf jaar maakte ruim een vijfde van de werknemers grensoverschrijdend gedrag van collega’s en/of leidinggevenden mee. Klachten over intimidatie kwamen het meeste voor. Dat blijkt uit een analyse onder 48.000 werknemers in meerdere sectoren door Realise, het hr-onderzoeks- en adviesbureau van Schouten & Nelissen.

Werkgever handelt 'niet adequaat'

Het merendeel van de mensen die op de werkvloer te maken krijgen met ongewenst gedrag is niet tevreden over het afhandelen van de klacht. Bijna een derde van de respondenten vindt dat de werkgever niet adequaat handelt om ongewenst gedrag op te lossen. Bijna 30 procent is van mening dat dit ‘enigszins’ gebeurt en ruim 40 procent is wel tevreden met de wijze waarop de werkgever heeft gehandeld. Van Sluisveld concludeert dat twee derde van de medewerkers, die te maken krijgen met ongewenst gedrag, vindt dat er niet of niet voldoende adequaat wordt gehandeld. ‘Dat is een boodschap die werkgevers niet mogen negeren.’

Meldingsbereidheid neemt toe

De meldingsbereidheid rondom een sociaal onveilige werkomgeving is wel aanzienlijk toegenomen, is een andere opvallende conclusie. Over het eerste half jaar van 2022 maakte bijna driekwart (73 procent) van de respondenten nog melding van het wangedrag. In dezelfde periode van 2023 werd dat 86 procent. ‘Werknemers durven gelukkig steeds vaker melding te maken van ongewenst gedrag’, zegt Marijke van Sluisveld, directeur van Realise. ‘Het stemt positief dat werknemers zich kennelijk steeds vrijer voelen om wangedrag aan de kaak te stellen.’

Toename seksueel grensoverschrijdend gedrag

De percentages van medewerkers die met ongewenst gedrag te maken hebben, bleven de afgelopen jaren stabiel rond 20 procent. Van 2018 tot 2023 gaf ongeveer 1 op de 8 werknemers aan te maken te hebben gehad met intimidatie. Een iets kleiner aandeel ervoer pestgedrag. Tussen 5 en 7,5 procent had te maken met discriminatie. De afgelopen vijf jaar spreekt 2,5 procent tot 6 procent van seksueel grensoverschrijdend gedrag en werd tussen de 0,25 en 3,5 procent slachtoffer van (verbaal) geweld. In die laatste twee categorieën is over het afgelopen halfjaar een opvallende toename te zien. Geweld is wel de minst voorkomende vorm van ongewenst gedrag op het werk.

Intimidatie vooral door leidinggevenden

Pestgedrag en discriminatie komen voornamelijk voor onder collega’s, laten de cijfers van Realise verder zien. Intimidatie wordt vooral ervaren van leidinggevenden. Wie aangeeft met geweld of seksueel wangedrag te maken te hebben, zegt het vaakst dat dit van collega’s én leidinggevenden komt. Werknemers die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen en dit bespreekbaar maken, nemen meestal collega’s in vertrouwen. Zij doen dat steeds vaker. In het afgelopen half jaar ging 37 procent in gesprek met een directe collega, terwijl dit in dezelfde periode van 2022 nog 30 procent was. De leidinggevende is daarna de eerste met wie een werknemer over ongewenst gedrag op de werkvloer praat. Dat gebeurt in een kwart van de gevallen en dat bleef de afgelopen jaren gelijk.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie