Advertentie
carrière / Nieuws

Digitalisering steeds belangrijker voor inzetbaarheid

Nu ontslagen verwacht worden en werving van personeel stokt, gaat digitalisering een nóg grotere rol spelen in de manier waarop hr-professionals medewerkers inzetbaar houden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2020-2021’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, naar wat de vijf belangrijkste hr-beleidsthema’s voor 2020 en 2021 zijn.

04 juni 2020
personeel---pixabay.jpg

Nu ontslagen verwacht worden en werving van personeel stokt, gaat digitalisering een nóg grotere rol spelen in de manier waarop hr-professionals medewerkers inzetbaar houden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2020-2021’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, naar wat de vijf belangrijkste hr-beleidsthema’s voor 2020 en 2021 zijn.

Digitalisering van plek 7 naar 4
Digitale ondersteuning van HR processen staat dit jaar op plek 4 van belangrijkste thema’s voor hr-professionals. Dat was in 2019 nog nummer 7 op de prioriteitenlijst. Doordat veel medewerkers in deze coronatijd voorlopig nog thuiswerken, zal het belang van dit thema naar verwachting nóg groter worden, omdat ook een lockdown van hr-processen niet te lang mag duren. Bovenaan de prioriteiten van de bijna 2000 bevraagde hr-professionals wisselt het thema Ontwikkeling en scholing’ stuivertje met het thema ‘Werving en selectie’, dat vorig jaar nog op plek 1 stond. Op plek 3 staat ‘Verzuim’. Hr-professionals verwachten voor 2021 niet veel wijzigingen in die top-3. ‘Impact van robotisering’ is dankzij een stijging van drie plekken de grootste stijger in de prioriteitenlijst.

Digitalisering motor van ontwikkeling
Door digitalisering kunnen organisaties medewerkers veelzijdiger inzetten en beter ontwikkelen. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, wijst op het groeiende belang van ontwikkeling en scholing van medewerkers voor hr-professionals. ‘Nog wat nadrukkelijker dan in de afgelopen jaren zien we dat de focus van hr in 2020 is verschoven van werving, naar doorontwikkelen van bestaande medewerkers. Het is aannemelijk dat deze ontwikkeling zich sterk gaat doorzetten in de voorspelde crisis.’ De NOW-regeling 2.0 en het bijbehorende crisisprogramma NL leert door van minister Koolmees is in dat licht zeer interessant: ‘Werkgevers die NOW aanvragen, zijn nu verplicht hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te gaan doen, voornamelijk via online kanalen. Dat is essentieel in de inspanningen medewerkers inzetbaar te houden en te binden. Anders dan het beeld dat digitalisering alleen banen kost, kan digitalisering juist een motor van ontwikkeling zijn voor medewerkers en organisaties.’

Probleemloos thuiswerken door technologische ontwikkeling
Veel organisaties zijn recent in hoge mate versneld gedigitaliseerd door de veranderingen in manieren van werken die zij door de intelligente lockdown moesten adopteren. 82 procent van de hr-professionals in Nederland verwacht mede door deze ontwikkelingen grote veranderingen in hun organisaties door technologische ontwikkeling. Een derde van de respondenten verwacht redelijk grote tot heel grote veranderingen, bijna de helft verwacht dat het om kleine veranderingen gaat. Van der Spek: ‘Afstandswerken heeft het gebruik van nieuwe werkvormen voor communicatie en presentaties versneld. Veel organisaties hebben door die digitale stroomversnelling in enkele weken doorgemaakt wat normaliter jarenlange trajecten zijn. Organisaties zullen deze periode aangrijpen hun processen te digitaliseren. Dat geeft medewerkers weer de ruimte zich volledig in te zetten op de kernactiviteiten van hun organisatie en minder op bijvoorbeeld processen.’

Strategische personeelsplanning noodzakelijk
Verder blijkt uit het HR-Trendonderzoek dat hr-professionals zich steeds meer gaan bezighouden met het thema Strategische personeelsplanning. Nu het voortbestaan van banen op het spel staat, is een strategische blik noodzakelijker dan ooit, aldus de ondervraagden. Heel begrijpelijk, aldus Van der Spek. ‘Eerst was het vooral de krapte op de arbeidsmarkt die organisaties dwong op lange termijn en met een goed gedefinieerde blik naar hun hr-processen te kijken, nu is het ook de voorspelde crisis. Het belang van een strategische blik op hr groeit zienderogen, iets dat ook al bleek uit ons eerdere onderzoek naar strategische onderwerpen in de directiekamer.’ Uit dat onderzoek bleek namelijk dat digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt het vaakst in de boardroom wordt besproken. Qua impact op strategie is de volgorde van de top-3 iets anders; innovatie scoort met 36 procent het hoogst en met 32 procent scoren zowel digitalisering als arbeidsmarkt een tweede plaats.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie