Advertentie
carrière / Nieuws

Cao-bespreking gemeenteambtenaren: catch 22

De ambtenarenbonden en de VNG hebben elkaar tijdens het cao-overleg in een houdgreep genomen. Voor de standpunten van beide partijen valt begrip op te brengen. De onderhandelingen zijn deze week opnieuw vastgelopen.

03 februari 2012

De deze week opnieuw vastgelopen cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren zijn in een catch 22 situatie beland: voor het standpunt van beide partijen is begrip op te brengen, waardoor de onderhandelaars elkaar in een hardnekkige houdgreep hebben genomen. Dat stelt onafhankelijk cao deskundige Henk Strating, die zelf veel onderhandelingen in de zorg en andere (semi) overheids sectoren heeft gevoerd.

Dichterbij
De onderhandelingen mogen woensdag weer zijn opgeschort, maar Strating ziet dat de VNG en de bonden toch een stapje dichter bij elkaar zijn gekomen. ‘Het gaat nu vooral om het al dan niet geven van een werkgelegenheidsgarantie, vorige keer zat daar ook nog de looneis van 2 procent bij.’

Onzekerheid troef
Wat de onderhandelingen moeilijk maakt is volgens Strating de begrijpelijkheid van de standpunten: vanwege de onzekere economische situatie eisen de bonden garanties, vanwege dezelfde onzekere situatie kunnen de werkgevers daar niet aan beginnen’.

Begeleiding naar werk
Om daar uit te komen is het volgens Strating nodig om onderscheid te maken tussen het verlies van baan en het verlies van werk. ‘Als je afspreekt dat de werkgever iemand bij verlies van baan naar nieuw werk begeleidt, dan praat je niet meer in onmogelijkheden, maar kijk je wat er wel mogelijk is’. De catch 22 situatie is dan al snel opgeheven, zo denkt hij.

Draagvlak in gevaar
De kans bestaat dat de ambtenaren maatschappelijk draagvlak verliezen door vast te houden aan de gestelde eisen. Hij noemt het goed dat de eerder gestelde looneis van 2 procent niet meer zo zwaar weegt. ‘Ík denk dat het dichter bij de 1 dan bij de 2 procent stijging zal uitkomen’.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

alexander / ambtenaar
Wat is er eigenlijk op tegen om de oude trendvolgers systematiek weer in te voeren ? Het gemiddelde krijgen van de CAO stijging in Nederland. Een redelijk uitgangspunt toch ? Ik denk alleen dat de werkgevers daartegen zijn en waarom ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
@ ambtenaar Robert (en anderen)Dat de CAO voor Metaal en Techniek met een salarisverhoging is afgesloten is natuurlijk een mooi gegeven voor de medewerkers in die sector. Ik ben nieuwsgierig of dit voorbeeld een algemene trend weergeeft, of dat dit een van de weinige financieelpositieve uitzonderingen is.

Zou deze verhoging te maken hebben met het feit dat de Sector Metaal en Techniek inziet dat er een steeds grotere schaarste van technisch personeel komt? De hierop gerichte opleidingen stromen eerder leeg dan vol en ook in deze sector zal de vergrijzing vermoedelijk een behoorlijke impact hebben. Deze bedrijfstak van met name commerciële bedrijven investeert hiermee in de eigen toekomst. Hun inkomsten komen uit de markt; geen personeel = geen productie = geen geld.

Ik hoop dat ze ook andere zaken aanpakken om aantrekkelijker als werkgever te worden.

Ook bij de overheden speelt vergrijzing –naast andere uitstroomredenen- een belangrijke rol. De overheid –en dus ook de gemeenten- verkrijgen hun inkomsten van de belastingbetaler. Te weinig/Geen productie = wel geld. Een geheel ander principe.

Toch is het goed als overheden investeren in hun personeel. Maar volgens mijn bescheiden mening moeten ze dat vooral op een betere benutting van de capaciteiten van deze mensen richten. En daarbij andere zaken dan een paar procentjes salaris effectiever. En vaak heeft dit ook een positieve werking op de arbeidsvreugde en arbeidsmarktpositie van het personeel. En dat is veel meer waard dan die paar procentjes….

Daar ligt het verbindingspunt tussen werkgever en werknemer! Laat men hierover duidelijke bindende afspraken maken! Afspraken waar zowel werknemer als werkgever zijn verantwoordelijkheid in neemt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
We delen het verschil en leven nog lang en gelukkig?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem Kamps
Begeleiding naar welk werk?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Wel ja, we leveren al weer in voor we wat krijgen. Willen de bestuurders dan het goede voorbeeld geven en ophouden met die verhogingen die in geen enkele verhouding staan tot de gemeenteambtenaren? Beeldvorming heb ik geen boodschap aan, je doet het als ambtenaar toch nooit goed bij de gemiddelde burger. We zijn toch al lui, traag, inflexibel en inhalig. We leveren al een jaar of 4 koopkracht in, ik ben er klaar mee. Goed signaal naar alle werknemers in Nederland toe, de vergrijzing zal niet op te vangen zijn in gemeenteland. BTW: krijgen we dan wel de 0,8% levenloopbijhdrage in de vorm van een loonsverhoging? Onder het mom van de crisis wordt ons al genoeg onterecht door de strot geduwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Watermolenaar
Catch 22 ?! Moet dat nou. Interessantdoenerij.

Zeg gewoon dat de onderhandelingen zijn vastgelopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eveline / moeder
Mijn salaris gaat al jaren op 1 januari achteruit door allerlei inhoudingen en toeslagen. Een loonsverhoging zit er blijkbaar niet in, maar waarom niet eens gelijk blijven???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Alleen maar de inflatie gecompenseerd krijgen is al geen reële loonsverhoging, dus dat is wel het minste wat verlangd mag worden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lidia / Beleid
Laten we gewoon op de nullijn blijven zitten en naar 32 uur gaan. Zelfs in de goede tijden hebben we er bijna niets bijgekregen omdat er opzij zou worden gezet voor slechtere tijden. Vier uur minder betekend behoud van werk en is voldoende voor een krantenwijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert / ambtenaar
De CAO 2012 voor de Metaal en Techniek levert een salarisverhoging van 2,3%. De VNG wil de rechtspostitie van ambtenaren gelijktrekken met de private sector. Zolang dat niet gebeurt, worden ambtenaren afgerekend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Hadderingh / Gegevensbeheerder
Gewoon meegaan met de markt, inclusief arbeidsvoorwaarden. Anders gaan we er financieel blijvend op achteruit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hedges / AO/IC medewerker afd. MO
Zolang er geen akkoord is, staat het 1-0 voor de werkgever want dan blijft de huidige CAO van kracht. Daarom: alles wat de bonden er uit kunnen slepen is winst (of: beperking van het verlies). Een salariseis vind ik daarbij reëel, een werkgarantie niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / Financieel Beleidsadviseur
We krijgen er 2% bij!!! Hoera!!! Maar we moeten er wel bij zeggen dat het 1% voor 2011 en 1% voor 2012. Krijgen we die 1% over 2011 dan nog volledig betaald vanaf april 2011, toen onze cao afliep??? 1% per jaar is natuurlijk veel te weinig. En dan kunnen de gemeenten en het College van Arbeidszaken wel zeggen dat ze moeten bezuinigen, maar als ik de aanslagen van de gemeente krijg die ik moet betalen dan zit er wel mooi een stijging in van 3%. Dus de gemeente gaat ervan uit dat al zijn kosten stijgen met 3%, en dit is ook nog per jaar. Dus onze salariskosten worden wel doorberekend aan de afnemer/consument, maar zelf betalen ze de loonsverhoging nog niet door aan hun personeel. Behalve da je in zo'n geval een slechte werkgever bent, zit je de hele kluit ook nog te belazeren.

En of je het nu catch 22 of catch 99 of wat dan ook, wij als ambtenaren moeten overal meer voor betalen en worden zoals het nu lijkt afgescheept met maximaal 1% per jaar. Hoe lang gaan we dit nog pikken?????
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron S / Financieel beleidsmedewerker
Vorige CAO Rijksambtenaren sloot op ruim 13% erbij waardoor de gemeenteambtenaren op nul moesten blijven want het geld was op. Zal dat nu weer het geval zijn, want ze zorgen eerst voor zichzelf en daarna voor de rest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bezorgdemedewerker / bezorgde medewerker
Dat de loonstijging opeens geldt tot eind 2013 ipv eind 2012 zegt al genoeg. De bonden verliezen alleen maar. Ze zetten in op werkbehoud, maar dat is niet meer van deze tijd én daarmee gaat het ze vooral over de mensen in de lagere schalen. Welke mogelijkheden zijn er om zonder de bonden te onderhandelen? Hebben we die wel nodig? Ik voel me absoluut niet vertegenwordigd. Het aanbod van de VNG vond ik redelijk incl looptijd tot eind 2012. Misschien niet wat we willen, maar daarna kun je opnieuw onderhandelen.... nu zijn we dankzij de bonden nog verder van huis. Bonden: bedankt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie