Advertentie
carrière / Nieuws

Brandweer onder andere paraplu

Per 1 januari 2022 start de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) die daarmee het werk overneemt van de Brandweerkamer van de VNG. De nieuwe vereniging wordt verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van 27.000 medewerkers van de veiligheidsregio’s, waaronder beroepsbrandweer en vrijwilligers.

09 december 2021
brandweer-pixabay--1345264-640.jpg

Per 1 januari 2022 start de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) die daarmee het werk overneemt van de Brandweerkamer van de VNG. De nieuwe vereniging wordt verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van 27.000 medewerkers van de veiligheidsregio’s, waaronder beroepsbrandweer en vrijwilligers.

Centrale regie
Vorig jaar besloot het Veiligheidsberaad dat veiligheidsregio’s de werkgeversrol centraal geregisseerd gaan spelen. De WVSV wordt verantwoordelijk voor afspraken over arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren (voorheen via de VNG in het LOGA) en voor “brandweerhoofdstukken” (voorheen via de Brandweerkamer in het LOBA). De voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen de ledenvergadering en vijf bestuurders uit de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het bestuur. Deze bestuurders, met drie vertegenwoordigers uit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s, vormen de onderhandelingsdelegatie die met de vakbonden spreekt over de arbeidsvoorwaarden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV). 

Cao gemeenten
Aanleiding is de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De veiligheidsregio’s zijn daarin nog niet meegegaan. Daarom moeten zij tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen. ‘De veiligheidsregio kent specifieke omstandigheden, zoals 24 uurs- en piketdiensten, die niet gelden voor andere gemeenschappelijke regelingen’, vertelt de Bredase burgemeester en WVSV-bestuursvoorzitter Paul Depla. Collectieve afspraken voor brandweerlui en soms ook GHOR-personeel vallen straks dus niet meer onder de paraplu van de VNG, maar onder de WVSV. ‘We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de gemeentelijke cao, zodat mobiliteit tussen veiligheidsregio en gemeenten eenvoudig blijft.’

Praktisch
Het is praktisch dat we een eigen werkgeversvereniging zijn, vult Wilma Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio Groningen en lid van de onderhandelingsdelegatie van de WVSV aan. ‘Het is dan belangrijk dat alle veiligheidsregio’s eenduidige onderhandelingen voeren. Het zou raar zijn als er verschillen zijn tussen Winsum en Goeree. Er zijn nog wel lokale regelingen, maar die gaan we op termijn harmoniseren.’ Insteek wordt dat de arbeidsvoorwaardenregelingen voor 2021 worden meegenomen naar 2022. ‘Met de vakbonden is afgesproken dat de VNG-afspraken worden gevolgd. Voor 2022 komt er een aanvullend convenant.’ Later volgen onderhandelingen voor een zelfstandige arbeidsvoorwaardenregeling. De WVSV gaat ook processen als het twintig jarenbeleid en tweede loopbaanbeleid regisseren. Het Instituut Fysieke Veiligheid zal het bestuur ondersteuning bieden.

Optimistisch
Volgens Frans Carbo, FNV-bestuurder veiligheidsregio’s, is het voordeel van de nieuwe vereniging dat het duidelijker is waar de veiligheidsregio’s staan. De vakbond ziet het ook wel zitten om de cao nog te volgen in 2021 en 2022 op een paar uitzonderingen na, zoals de verlofharmonisatie. Aanvullingen zijn in een apart communiqué opgeschreven. ‘De rechtspositie is nog wel een punt. Medewerkers onder de veiligheidsregio vallen niet onder de Wnra en de vraag is of dat nou wel of niet doorgaat? De CAR UWO en lokale regelingen gaan over. Volgend jaar kijken we hoe het verder gaat met de Wnra.’ Wat verder anders wordt is dat het gesprek in het LOGA alleen ging over het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het tweede loopbaanbeleid. ‘Nu gaat het over de hele rechtspositie. Er is een gelijkwaardige tafel, net als bij de provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is duidelijker. Ik ben daar optimistisch over.’

In het communiqué staat ook dat de partijen in 2022 bezien of en welke behoefte er bestaat om te komen tot een A&O fonds Veiligheidsregio’s.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie