Advertentie
carrière / Nieuws

Brabantse ambtenaar kost het meest

Tussen provincies blijken er forse verschillen in de gemiddelde loonsom per fte. Een Brabantse ambtenaar kost op jaarbasis met gemiddeld 12.000 euro meer dan zijn Overijsselse collega. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2011 van het A+O fonds Provincies.

16 juli 2012

Tussen provincies blijken er forse verschillen in de gemiddelde loonsom per fte. Een Brabantse ambtenaar kost op jaarbasis met gemiddeld 12.000 euro meer dan zijn Overijsselse collega.

Loonsom

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2011 van het IPO. De gemiddelde loonsom per fte bedraagt 68.800 euro. De gemiddelde loonsom per medewerker is het hoogst in Noord-Brabant (73.473 euro), gevolgd door Flevoland (73.214euro) en Limburg (73.156 euro). In Overijssel kosten provinciale ambtenaren relatief gezien het minst: 61.765 euro.

Maximum

Niet onderzocht is waar de verschillen door komen. Zonder nader onderzoek zijn de verschillen volgens het IPO niet te verklaren. Het kan te maken hebben met verschillen in functieniveaus, met het aandeel medewerkers dat volgens het maximum wordt gesalarieerd of met de toepassing van het beloningsbeleid.

Bezuinigingen

De werkgelegenheid bij de provincies is met vorig jaar met 4,4 procent gedaald. Een dergelijke afname is niet eerder voorgekomen. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid nog verder af in verband met de uitplaatsing van werknemers naar regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en bezuinigingen op het provinciefonds.

Salarisstijging

In Zuid-Holland verdwenen vorig jaar 195 fte, bijna 10 procent van het totale personeelsbestand. Ook in Overijssel daalde de werkgelegenheid met 49 fte –  5,9 procent van het totaal – relatief fors.

Ondanks de afname van het personeel blijkt de totale loonsom bijna gelijk gebleven, namelijk 784 miljoen euro. Dat is een gevolg van de geringe nieuwe relatief goedkope instroom, de toename van het aantal medewerkers op het maximum van de schaal, de stijging van de pensioenpremie en de salarisstijging als gevolg van cao-afspraken.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

gerrie
Een juiste titel" Kost". Maar wat brengt de gemiddelde ambtenaar eigenlijk in het laatje. Ik geloof persoonlijk dat dit per fte veel minder is dan wat hij/zij kost
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Geriie: beetje kortzichtig, omdat maatschappelijk doelen zich veelal niet in geld laten uitdrukken. Leraren leveren geen geld op, politieagenten leveren geen geld op, rechters leveren geen geld op etc etc etc...Mag echter overdracht van kennis, veiligheid, orde, recht oftewel een goed functionerende maatschappij geen geld kosten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem de Kleijn / Bestuursvoorzitter A&O fonds Provincies
Een kleine correctie: de personeelsmonitor is geen uitgave van het A&O fonds, maar van het IPO.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fleur
We gaan lijken op Griekenland. Gemiddeld salaris van provincie ambtenaar brabant 5.600 euro per maand!!!Dit staat niet meer in verhouding tot het bedrijfsleven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F van Gennip / Destijds eerste graadsdocent ( schaal 12 )
Mijn bruto maand pensioen na ruim 40 pensioendienstjaren bedraagt € 2655 . Schaal 12 is de hoogste schaal voor docenten en 70% van €3750 =€ 2655,- Dat gemiddeld maandsalaris van de Brabantse ambtenaar € 6123 , moet berusten op een misverstand ! Als dat niet het geval is , zou ik e.e.a. toegelicht willen zien !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Dat zou betekenen dat de gemiddelde provincieamtebaar in salarisschaal 15 zit

: € 4.574 - € 6.534. Ik mag toch aannemen dat dit ver bezijden de waarheid is. Of niet???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
Gemiddelden zeggen helaas helemaal niets. De "onderlaag (echte werkvloer)", denk hierbij aan administratieve en andere uitvoerenden zitten hier mijlenver vandaan. De overkill aan beleidsmakers, management en bestuurders is alleen dusdanig groot en overpaid dat deze het gemiddelde fors omhoog trekken. Op 3 administratieve krachten zit vaak al een "manager" en die heeft ook weer een leidinggevende. Deze worden in proces begeleid door allerlei staffunctionarissen en vervolgens zitten daarboven weer de zogenaamde vergadertijgers en tot slot degene die zich profileert als de uitvinder van het wiel.

Ook hiervoor geldt: meer uitvoerend personeel en een schralere top, want ook hier kunnen het lichaam en de schouders de zwaarte van de kop bijna niet meer tillen... EN NIET DE REGELTJES MAAR DE UITVOERING MAAKT DAT DE BURGER CENTRAAL KOMT TE STAAN!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Of hier zijn de bestuurders verwisseld met de ambtenaren. Of zijn in deze bedragen de werkgeverslasten doorgerekend.

Schaal 15 als gemiddelde kan niet juist zijn en als dat wel zo is, ben ik ook voor het opheffen van de provincie als bestuurslaag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ik ben bang dat het geen vergissing is. Provincie ambtenaren verdienen EXTREEM veel geld (met uitzondering van helemaal de onderste laag). Dat is algemeen bekend. Talloze provincie ambtenaren zitten in die extreme salarisschalen omdat ze OOIT een paar maanden hoofd zijn geweest en vervolgens de rest van hun dienstverband in de garantieschaal zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Het gata om loonsom, dus ik vermoed inclusief werkgeverslasten, die de werknemer zelf nooit op zijn loonstrookje te zien krijgt.

Het daadwerkelijk loon van de ambtenaren zal dus aanzienlijk lager liggen.Jammer dat, gezien de reacties hieronder, kortzichtigheid blijkbaar gemeengoed is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie