Advertentie
carrière / Nieuws

Bouwsector vreest incapabel BZK

De bouwsector wijst erop dat er op het gebied van bouwen en wonen een groot aantal dossiers en onderwerpen ligt waaraan het ministerie – samen met de sector – werkt, zoals het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw, de herziening van de bouwregelgeving in het kader van de Omgevingswet, de financieringsproblematiek in de koopwoningsector enzovoort.

09 juli 2015

De voorgenomen reorganisatie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een slechte zaak. De Nederlandse bouwsector is bang dat een ‘uitgekleed’ ministerie onvoldoende gewicht in de schaal kan leggen om de belangen van de gebouwde omgeving adequaat te behartigen.

Vertraging
Dat laten de verzamelde partijen in de bouwsector, waaronder Bouwend Nederlands, Aedes, Neprom en Woonbond, weten in een brief aan premier Rutte en minister Blok van Wonen. De reorganisatie gaat gepaard met een bezuiniging en een terugdringing van het aantal fte’s. De bouwsector voorziet een uitholling van de capaciteit en kennis van medewerkers en de financiële inzet van het ministerie in relatie tot de opgaven op het gebied van bouwen, onderhouden en wonen en de belangen van alle partijen die op dit vlak actief zijn. Zij vrezen dat met een ‘uitgekleed’ DG Wonen en Bouwen hun belangen onvoldoende kunnen worden behartigd. Een reorganisatie mag in geen geval leiden tot een verslechtering van de behartiging van die belangen en tot vertraging bij de realisatie van de vele opgaven.

Omgevingswet
Ze wijzen erop dat er op het gebied van bouwen en wonen een groot aantal dossiers en onderwerpen ligt waaraan het ministerie – samen met de sector – werkt, zoals het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw, de herziening van de bouwregelgeving in het kader van de Omgevingswet, de financieringsproblematiek in de koopwoningsector, de invoering van de nieuwe Woningwet in de huursector, de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector, de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, duurzame stedelijke ontwikkeling en de op te stellen Innovatieagenda voor de Bouw.

Bouwopgave
‘Op het gebied van de gebouwde omgeving liggen er de komende decennia nog belangrijke opgaven in het verschiet waarbij de nodige beleidskeuzes moeten worden gemaakt’, aldus de bezorgde briefschrijvers. Ze wijzen erop dat er de komende 25 jaar nog ruim een miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd en ruim 600.000 verouderde woningen worden gesloopt en vervangen. Daarnaast moeten miljoenen bestaande woningen energiezuiniger worden gemaakt en aangepast zodat ouderen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Bovendien moet de toenemende leegstand van kantoren, winkels en zorgvastgoed worden aangepakt.

Krachtige overheidspartner
‘Architecten, bouwbedrijven, corporaties en private verhuurders, installatiebedrijven, hoveniers, stukadoors, schilders- en onderhoudsbedrijven, toeleveranciers en vele andere organisaties die dagelijks bezig zijn met de realisatie van een aantrekkelijke en duurzame woon-, werk- en leefomgeving hebben direct of indirect te maken met het door het rijk ontwikkelde beleid en wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en wonen’, stelt de bouwsector. Die partijen hebben belang bij ‘een capabele en krachtige overheidspartner’ die over genoeg kennis en capaciteit en financiële inzet beschikt om aan de opgaven op het gebied van bouwen en wonen te werken. ‘Ofwel een ministerie dat voldoende ‘gewicht’ in de schaal kan leggen om de belangen van de gebouwde omgeving adequaat te behartigen’, aldus de briefschrijvers.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pieter Lanser
Het moet wel heel erg zijn als de marktsector pleit voor meer en krachtiger ambtenaren. Maar ik geloof dat ik wel begrijp wat het bouwbedrijfsleven hier bedoelt. Er is al heel veel ambtelijke kennis weggelekt bij BZK. En eerlijk is eerlijk, ik zit liever tegenover een lastige, maar deskundige ambtenaar dan tegenover een zonder kennis of mandaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De eerste voornemens zijn nog maar net bekend of de lobby is al weer gestart (gevoed door????).

Alles draait toch om efficiënt werken. En vooral ook de politieke en organisatorische prioriteiten. Uiteraard zullen die prioriteiten ook bij een reorganisatie voldoende aandacht moeten houden. Maar dat zijn toch geen argumenten om een reorganisatie niet door te voeren. Wat is dit voor een bullshit van de bouwsector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie