Advertentie
carrière / Nieuws

Gemengde gevoelens over normalisering ambtenarenrecht

Nu de kogel door de kerk is, de arbeidspositie van de ambtenaar wordt gelijk getrokken met die van het bedrijfsleven, zijn jonge ambtenaren en parlementariërs blij. Vakbonden zijn kritisch en bekijken de wet met wantrouwen.

08 november 2016

'Ik ben er trots op dat die wet vandaag in de Eerste Kamer een ruime meerderheid heeft gehaald!' aldus Van Weyenberg (D66), Tweede Kamerlid en indiener van het initiatiefwetsvoorstel. Met het aannemen van de wet komt er een einde aan een lange discussie over de rechtspositie van de ambtenaar. De politici zijn blij met de uitkomst, net als de jonge ambtenaren die het afschaffen van de ambtenarenstatus als een modernisering zien. De bonden blijven echter kritisch.

Eretitel

Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisering heeft afschaffing ervan nauwelijks nadelen, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Maar veel ambtenaren zien de status ook als een eretitel en zijn er trots op. Ze zijn bang met de status ook de waardering voor hun functie te verliezen. Bovendien zou de invoering van zo'n enorme verandering veel tijd en geld gaan kosten is de kritiek. Critici, zoals de bonden, vragen zich af welk probleem er met de normalisering opgelost wordt.

Onbegrijpelijk
Maar de jonge garde vindt dat aparte arbeidsverhoudingen niet meer passen bij de werkwijze van de jonge generatie ambtenaren. 'Voor jonge ambtenaren, vers uit de studiebanken, is het onbegrijpelijk dat ze een bijzondere rechtspositie hebben,' vindt jonge ambtenarenorganisatie FUTUR. 'Overheidsorganisaties werken steeds meer samen met andere organisaties. Maatschappelijke uitdagingen laten zich al lang niet meer oplossen door de overheid alleen. Die pakt de ambtenaar van nu samen met maatschappelijk en private partners aan.'


Geen grenzen

Emke Westra, voorzitter van FUTUR benadrukt dat haar generatie niet meer in grenzen denkt. 'Zij durven verder te kijken, óók buiten hun organisatie. Aparte verhoudingen binnen de overheid zijn dan ook uit de tijd.' Verder benadrukt FUTUR dat de normalisering geen einde maakt aan het eigen karakter van het ambtenaarschap.En zo denkt de indiener er ook over. 'Hiermee wordt de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren gelijk getrokken met de private sector,' legt van Weyenberg uit. 'De mobiliteit tussen beide sectoren kan hiermee gemakkelijker worden.'

 
Mobiliteit 

Ook parlementariër Mona Keijzer (CDA) is positief over het besluit. 'Daarnaast gaat het reguliere arbeidsrecht, zoals de regels rond ontslag, ook voor ambtenaren gelden. Ambtenaren en hun vakbonden krijgen nu dezelfde rechten als in de marktsector, met een arbeidscontract en echt gelijkwaardige onderhandelingen met een cao,' zegt Keijzer. 'En bij de overheid wordt de rol van de werkgever en wetgever scherper gescheiden. Alle ambtenaren bij de gemeente, provincie, ministeries en uitvoerende rijksdiensten als de Belastingdienst gaan onder de nieuwe wet vallen,' aldus het CDA-Kamerlid. Ze benadrukt dat niet alles voor de ambtenaar verandert: 'Met dit wetsvoorstel blijven wel de integriteitsvereisten en het afleggen van de ambtseed van toepassing op mensen die ten behoeve van het algemeen belang werkzaam zijn bij de overheid.'


Kort geding

Ondertussen zal er nog geen handtekening onder de wet worden gezet totdat de uitspraak van een kort geding er is. FNV Overheid spande die vorige week aan. De overheidsbonden zijn van mening dat deze wet zijn doel voorbij schiet en de situatie niet gelijk zal trekken. 'De situatie zal eerder complexer worden. Een deel van de ambtenaren blijft immers de ambtenarenstatus behouden,' aldus de vakbond. 'Degenen die deze status verliezen, krijgen nog met allerlei uitzonderingen te maken. Dit zijn bijvoorbeeld de beperking van hun grondrechten, een eenzijdig vastgesteld ambtelijk statuut en het feit dat de politiek het voor het zeggen blijft houden binnen de medezeggenschap. Ook blijft de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bestaan.'


Het zal naar verwachting nog 2 à 3 jaar duren voor de wet daadwerkelijk in werking kan treden.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert / Adviseur
@ Bert van Ernie

Heb je aandelen in de ICT of zo. Het laatste ICT project dat een succes was, stamt uit de tijd van IBM.

Voor opname heb je altijd toestemming nodig, en raad eens... die toestemming ga je niet krijgen. Dat is de praktijk.(disclaimer: U kunt verder niets met dit bericht, het is namelijk gegenereerd door een zelf lerend algoritme genaamd Koekie-monster)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert / Adviseur
@de vries

Gelukkig kan de ambtenaar straks ook kiezen; of hij verleend onder druk van de lokale politieke belangen een ietwat foute vergunning, of hij verleend geen vergunning.In het eerste geval wordt hij bij ongelukken strafrechtelijk en privaatrechtelijk aangepakt en wordt uiteindelijk ontslagen, en in het tweede geval wordt hij onder de nieuwe regelgeving direct ontslagen vanwege een verstoorde werkverhouding. Hij weigert namelijk strafbare feiten in opdracht van de politiek uit te voeren.

Het is maar goed dat niet overal een vergunning voor nodig is, anders werden er nog ambtenaren ontslagen voor het feit dat de zeespiegel stijgt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Jonge Ambtenaar
Telkens weer die eretitel. Ik hou het wel uit me hoofd om op een feest te zeggen dat ik bij de overheid werk. En waardering haha laat me niet lachen. Het gaat erom dat de ambtenaar nu niet meer onafhankelijk in het algemeen belang kan handelen. Een ambtenaar is geen werknemer, maar wordt het nu wel. Dat de Futur het niet snapt is ook schokkend, laat zien dat het kennisniveau ook gedaald is. Ga je verdiepen waarom de wet er is als je het niet snapt of het onbegrijpelijk voor je is. Oja Binnenlands bestuur praat alsjeblieft niet of jonge ambtenaren het ook steunen! Ik steun het in iedergeval totaal niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Van Weyenberg heeft helemaal gelijk dat de arbeidsvoorwaarden voortaan op dezelfde wijze als in de private sector tot stand zullen komen. Een werkgever die met een obscuur bondje, bijvoorbeeld Futur, een CAO sluit die dan voor de hele aector geldt. Die Emke van Futur, die niet in grenzen denkt, die zou eens stage moeten gaan lopen bij de IND. Dan kan ze haar grenzeloos denken in de praktijk brengen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
“Normalisering” is erg belangrijk voor de bescherming van burgers. / “Normalisering” is erg belangrijk voor de bescherming van burgers.
Uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat aanpassing van het ambtenarenontslagrecht het kabinet jaarlijks minimaal 400 miljoen euro kan besparen!Boventallige ambtenaren zijn makkelijker te ontslaan, besparing miljarden!Burgers kunnen een keer “recht” krijgen zonder procedures en liegende ambtenaren.Ontslag van ambtenaar is geen 10 jaar meer te rekken!Ambtenaren zijn straks hoofdelijk aansprakelijk te stellen.Enkele groepen zijn te vrijwaren van politiek druk of invloed. Het gaat bijvoorbeeld om defensie, politie en de rechtelijke macht.Volendam, Enschede, Haaksbergen, allen rampen met veel doden en gewonden zonder verantwoordelijke ambtenaren!!!Pikmeerarrest, gaat eindelijk herzien worden!

Helaas beambten, wij zien alleen maar voordelen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber / adviseur
@ Door normalisering etc. etc.

- de raad van state schat dat eenmalige kosten van de normalisering circa 146 miljoen bedragen en jaarlijkse besparing op circa 6,4 miljoen; dat zijn andere cijfers dan die van het cpb

- boventalige ambtenaren kunnen nu ook al gewoon vanwege boventalligheid ontslagen worden; we hebben alleen recht op een iets langere ww

- waar toch dat fabeltje van het rekken van ontslag vandaan komt?

- ambtenaren die hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wat?

- volendam, enschede, haaksbergen: je moet maar durven. Was het cafe eigendom van de gemeente die brandveiligheid aan zijn laars lapte? Was toch echt een ondernemer die dat deed. Sloegen ambtenaren vuurwerk op in een woonwijk? Was toch een echt een ondernemer die dat deed. Reed een ambtenaar op de truck in Haaksbergen? Dacht het niet. Wat een gefrusteerd,onzinnig geleuter.

- Pikmeerarrest herzien? Ontslagbescherming is nu juist noodzakelijk om situaties als in het Pikmeerarrest te voorkomen. Welke ambtenaar durft nog tegen de poitieke besluiten in te gaan om onwettelijk handelen van de overheid (niet de ambtenaar) te weigeren als hij zich niet beschermd weet. Het wordt juist erger...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Dat de FNV een geding heeft aangespannen is potsierlijk. Maar ook een uiting van angst. Want voor de FNV betekent deze wetgeving, dat het GO komt te vervallen. Dat is voor iedereen goed nieuws, behalve voor die gestaalde kaders. Want waarom kunnen ambtenaren niet zelf over hun arbeidsvoorwaarden onderhandelen, al of niet collectief? Onder het huidige regime is dat voorbehouden aan het GO, waarin de vakbonden zitten, ongeacht de grootte van hun aanhang onder de medewerkers. Straks kunnen de ambtenaren zelf onderhandelen over hun eigen voorwaarden of collectief zaken via de OR regelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
De ambtelijke rechtspositie lijkt voor ambtenaren alleen maar voordelen op te leveren. Dat is niet zo.Een nadeel van de huidige ambtelijke rechtspositie is dat gemeentebesturen en andere overheidsinstanties de WW- en aanvullende WW-uitkering van ontslagen ambtenaren uit eigen zak moeten betalen (de overheid is eigen risico drager voor de WW).Dit leidt er toe dat bepaalde gemeentebesturen er niet voor terugdeinzen om intimidatie en psychisch geweld als managementinstrument in te zetten om medewerkers weg te pesten.Het is immers veel goedkoper om een ambtenaar weg te pesten dan te ontslaan omdat het niets kost als een ambtenaar wordt weggepest en zelf ontslag neemt. Aan de uiterst schadelijke gevolgen voor de weggepeste ambtenaar en zijn gezin heeft zo'n asociale overheidswerkgever geen enkele boodschap.Zie de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar:

http://www.wijdoendatzo.wordpress.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sandra / Ambtenaar
"Fantastisch" dat ik straks werknemer ben. Dan kan ik met een business case zelf bepalen waaraan ik het belastinggeld aan besteed. Ik ben dan niet meer gebonden aan de grillen van de Tweede Kamer, die mij naar links stuurt terwijl alle onderzoeken wijzen dat rechts beter is. En dan kan ik ook bepalen hoeveel mensen nodig zijn om de productie te halen, zonder bang te moeten zijn dat ik de BZK-norm overschrijdt omdat ik geen werknemers kan vinden en daardoor moet inhuren om de productie te halen zodat ik Kamervragen kan voorkomen. Kunnen we ook niet meer in die lastige positie komen dat we wat leveren waar de burger niet om vraagt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert / Adviseur
Publieke rechtsbescherming vervalt voor ambtenaren. Mijn advies zorg dat je gesprekken altijd met zijn tweeën bent, i.v.m. de bewijslast in geval van private aansprakelijkheidstellingen. De werkgever beschermt je namelijk niet meer. Dit geldt voor gesprekken over sociale zaken, grondtransacties, ruimtelijke ontwikkelingen, mediaton, milieuvergunningen en controles. Eigenlijk voor elk onderwerp waar belangen spelen en de overheid een bevoegdheid is. Ga nooit alleen !!! Wordt wel iets duurder voor de overheid, maar dat is de prijs voor het vogelvrij verklaren van ambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert / Adviseur
....en spreek altijd op basis van persoonlijke titel en NOOIT namens de gemeente, provincie over ministerie !!!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / adviseur
er was geen probleem en dat is opgelost (....). Mooi, nu maar afwachten wat voor negatieve consequenties er allemaal blijken te zijn...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Hoera, alweer een goed idee van D '66: alle bestaande normen, waarden en staatsrechtelijke ideeën worden gepechthold:gekozen burgemeester:flop, referendum:flop,

privatisering staatsbedrijven:flop, ziektekostenverzekeringen: flop. Het wachten is op een nieuw volkslied: Toen onze flop een flopje was....O ja, het koningshuis is het volgende bulls eye
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
@ bert van ernie / Bert wat een onzin
Ga nooit alleen !!! Wordt wel iets duurder voor de overheid, maar dat is de prijs voor het vogelvrij verklaren van ambtenaren.Neem gewoon alle gesprekken op en klaar bewijs!Nog beter zelflerende algoritmen, kan 70% vd ambtenaren naar huis, klaar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie