Advertentie
carrière / Nieuws

Afzien van wachtgeld is soms beste oplossing

Ook al staan bestuurders juridisch in hun recht, soms is het voor de integriteit beter om geen aanspraak te maken op bijvoorbeeld wachtgeld.

23 december 2016

Publieke beloningen liggen onder een vergrootglas en zorgen in toenemende mate voor ophef. Daarom is het in sommige gevallen niet onverstandig om bijvoorbeeld als bestuurder geen wachtgeld te claimen. Dat zeggen onderzoekers die integriteitskwesties in het openbaar bestuur door de jaren heen bestudeerden. ‘Ook al heb je daar als ex-politicus recht op, misschien is het verstandig om er snel afstand van te doen, voordat er schande over wordt gesproken’, aldus onderzoeker Patrick Overeem van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volledig legitiem
De onderzoekers lichtten tientallen integriteitskwestie vanaf de Tweede Wereldoorlog door. Hieruit blijkt dat veel zaken in het openbaar bestuur niet eenvoudig liggen. Ook al zijn sommige kwesties vanuit juridisch oogpunt volledig legitiem toch kunnen ze als niet-integer worden ervaren. ‘Onze perceptie van integriteit verandert constant,’ verklaren de onderzoekers. ‘Een van de hete hangijzers van deze tijd is zoals genoemd hoge salarissen van bestuurders. Als je ziet hoe de publieke opinie daarover aan het veranderen is, dan is de kans groot dat daar schandalen over ontstaan’, aldus Overeem.
 
Salarissen boven de norm 

Minister Plasterk maakte deze week nog bekend dat er nog steeds honderden topambtenaren en hoge semi-ambtenaren zijn die meer dan het ministerssalaris (178 duizend euro) verdienen. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zit 14 procent van de leidinggevende topfunctionarissen boven de norm. Dat percentage is even hoog als in 2014. Het gaat om 1224 leidinggevende topfunctionarissen en 109 toezichthoudende topfunctionarissen die nog in een overgangssituatie zitten. Toch waren er 17 gevallen waarbij er een daadwerkelijke overtreding is geconstateerd. Maar bij vrijwel allemaal is het salaris van boven de 178 duizend vooralsnog dus geoorloofd.

Maatschappelijke onderstroom
Ook al staat men officieel in hun recht, het is volgens de onderzoekers dus niet de goede manier om gevoelens uit de samenleving te negeren. Ze raden bestuurders aan om altijd op de maatschappelijke onderstroom te letten. Die bepaalt de normen van de toekomst, benadrukken de wetenschappers. ‘Veel bestuurders verkijken zich daar op’, aldus Overeem. ‘Ze kijken naar de huidige regels en negeren de gevoelens die heersen in de maatschappij. Kijk bijvoorbeeld naar alle ophef over declaraties of over hoge bonussen. Ook al houd je je aan de geldende regels, dan nog kan er veel discussie ontstaan.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Janneke
Bestuurders met te hoge salarissen kijken voornamelijk naar vergelijkbare functies in het bedrijfsleven en collega-bestuurders en vinden dat ze recht hebben op dat salaris.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Paul Vermast:

dat de regelingen grotendeels gelijkgetrokken zijn, is niet waar.

Zo heeft een werknemer, die ontslagen wordt wegens diefstal, fraude, leugens in cv en porno kijken in werktijd geen recht op WW. Immers ontslag door eigen schuld. Hoe anders voor politieke ambtsdragers, die gewoon hun wachtgeld incasseren alsof er niets aan de hand is. Juist dit soort voorbeelden tast het wantrouwen in de wachtgeldregeling aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Ik blijf het een vreemde manier van redeneren vinden. Omdat in de publieke opinie, vaak afhankelijk van de dikte van de letters van de koppen van de ochtendkranten, iets afgewezen wordt afzien van het gebruiken van rechten. Dat is dus vorm van volksgericht waar we met de democratische rechtstaat afscheid van hebben genomen. Ik vind het kwalijk dat Plasterk niet krachtig voor die groep gaat staan die conform de rechtsregels meer dan een minister verdiend. Hij doet dat niet en daarmee ondermijnd hij het besef dat rechtsregels, hoewel ze niet altijd de publieke opinie volgen, nuttig en noodzakelijk zijn. Het recht is geen supermarkt waar je naar believen wat uit kunt pikken wat je bevalt. Draai het eens om: in de publieke opinie is menig recht op inkomenssteun voor minima overdreven en overbodig. Moeten mensen een minimuminkomen daarom dan maar afzien van het gebruiken van die voorzieningen? Ik vind het uitermate dubieus dat op basis van vermeende integriteitsvragen door deze onderzoekers gepleit wordt voor het afzien van bepaalde rechten. Dát doen tast de belangrijkste zo niet enige waarborg tegen niet-integer handelen aan, namelijk het recht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / Adviseur
Tsja, die hoge salarissen. Degenen die het aangaat zijn er ook altijd als eerste bij om de overige ambtenaren op de 0-lijn te houden. Deze discussie duurt nu al zo'n zes jaar en de cijfers laten zien dat er geen klap veranderd is. Dat maakt Plassterk tot zo'n zwakke minister. Veel blabla zonder inhoudelijke kennis van zaken en wat nog belangrijker is, zonder tastbare resultaten. Als het niet linkom kan, dan maar rechtsom. Met Asscher zeg ik dan: kom maar op met die extra hoge belastingschijf van 70% voor inkomens hoger dan het ministerssalaris.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
Jammer dat het onderzoek niet angeeft of er inderdaad gevallen zijn waarin een functionaris heeft afgezien van zijn/haar wachtgeldrechten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
claimt de vorige burgemeester uit Amersfoort ook nog iedere maand (aanvullend) wachtgeld?wie het weet mag het zeggenUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan H
Dit artikel gooit twee beroepsgroepen door elkaar: ambtenaren en politieke ambtsdragers. Het salaris van politieke ambtsdragers is maximaal het salaris van een minister. Dat zijn de commissarissen van de Koning en de burgemeesters van de drie grootste gemeenten. Bekijk het op www.politiekeambtsdragers.nl. Als het advies van de Cie. Dijkstal zou zijn doorgevoerd, dan zouden deze politieke ambtsdragers minder zijn gaan verdienen dan een minister. Daarover kon de de kabinetten Balkenende en de Tweede Kamer het niet eens worden en dus bleef het zoals het was en hiervoor beschreven.

Het is gemakkelijk te stellen dat politieke ambtsdragers na hun ontslag af moeten zien van hun ontslaguitkering. Het is al jaren geen wachtgeld meer, omdat er ook een sollicitatieplicht aan is gekoppeld inclusief begeleiding naar nieuw werk. De meeste politieke ambtsdragers ontvangen de ontslaguitkering door niet terugkeren na de verkiezingen omdat zij hoog genoeg op de lijst zijn geplaatst, door de gewijzigde samenstelling van het college of het kabinet of door gebrek aan vertrouwen van de volksvertegenwoordiging. In de laatste groep zitten ook degenen die het opzeggen van het vertrouwen in hoge mate aan zichzelf te danken hebben. En dat zijn ook degenen waarop de schijnwerper wordt gericht als zij een ontslaguitkering ontvangen.

Jammer dat in de weergave van het onderzoek van de VU het accent in dit opzicht wordt gelegd op een advies van nota bene een onderzoeker. Onderzoekers moeten zich, als hun daarom niet is gevraagd, onthouden van adviezen en zich beperken tot de resultaten van hun waarnemingen. Op deze manier roept deze onderzoeker zelf op dat de publieke opinie zich zonder kennis te nemen van de regels weer een mening verkondigd die de het overgrote deel van de politieke ambtsdragers in een negatief daglicht plaatst als het om hun inkomen gaat. De salarissen worden centraal bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en volgen de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren die het resultaat zijn van onderhandelingen tussen de minister en vakcentrales voor overheidspersoneel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Plasterk (PvdA) lult al jaren te veel en poetst te weinig. Hij had al lang een eind kunnen maken aan de te hoge salarissen in de publieke sector. Al even dramatisch is het gesteld met sommige absurde salaris- en bonusontwikkelingen in de top van de private sector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Vermast / Raadslid
Wat een bizarre kluts van ambtenaren en politiek ambtsdragers. Dat 'wachtgeld' ter discussie staat is op zichzelf niet verkeerd, maar dan moet er ook bij worden verteld dat er geen WW-rechten bestaan. Als het wachtgeld zou worden afgeschaft moet daar wel een WW-recht tegenover staan. De regelingen zijn al in hoge mate gelijk getrokken, dus daar valt best wat voor te zeggen. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de topinkomens van ambtenaren. Als een onderzoeker dat verschil al niet weet aan te brengen mag je vrezen voor de rest van het onderzoek. De conclusie dat een bestuurder er soms om de lieve vrede maar vanaf zou moeten zien kan natuurlijk nooit de uitkomst zijn van een debat over nut, noodzaak en integriteit van wachtgeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie