Advertentie
carrière / Nieuws

Pestcultuur onder ambtenaren komt door gouden kooi

Ambtenaren worden veel vaker op de werkvloer gepest dan werknemers in het bedrijfsleven. Een oorzaak is dat ambtenaren meestal vastzitten vanwege de goede arbeidsvoorwaarden en dus tot elkaar veroordeeld zijn.

28 oktober 2014

Ambtenaren zijn pestkoppen en Nederland loopt hierin voorop, waarschuwt Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer. ‘Dit komt onder meer door de politieke omgeving waarin ze werken, maar ook door de crisis. Onveilig gevoel versterkt de neiging tot pesten,’ vertelt Willemse. Internationaal onderzoek wijst echter uit dat er nóg een belangrijke oorzaak is. Ambtenaren zijn door hun geringe mobiliteit simpelweg tot elkaar veroordeeld.

17 procent
Uit onderzoek door het CNV en de Universiteit Twente blijkt dat ruim zeventien procent van alle werknemers in Nederland op het werk structureel wordt gepest. Ruim acht procent van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te worden gepest. Onder ambtenaren ligt dit percentage veel hoger. Ambtenaren lopen zelfs bijna vijf keer zoveel kans op pesten op het werk dan ieder andere werknemer concludeerde de Universiteit van het Noorse Bergen.
 
Gouden kooi 

Deze onderzoeker, Guy Notelaers, ontdekte dat de factor baanzekerheid een negatieve invloed op de sfeer heeft. ‘Uit mijn onderzoeken blijkt dat ambtenaren tot de grootste risicogroep behoren om gepest te worden,’ vertelt hij in het magazine van Pesten op de Werkvloer.  ‘Misschien komt dat omdat ze bij wijze van spreken opgesloten zijn in een gouden kooi: ze worden vrij goed betaald, hebben werkzekerheid en genieten van uitgesteld loon in de vorm van pensioen.’
 
Weggaan geen optie 

Weggaan is volgens Notelaers meestal geen optie. ‘Wie in overheidsdienst werkt, krijgt dus maar weinig financiële prikkels om uit eigen beweging te vertrekken. Het gebrek aan interne mobiliteit in overheidsdiensten, zorgt ervoor dat daders en slachtoffers tot elkaar ‘veroordeeld’ zijn. Ze zijn ‘verplicht’ om de rest van hun dagen op elkaars gezicht te kijken en kunnen hun conflicten niet ontvluchten.’


Zelfmoord
Letterlijke gedragsregels en consequenties zijn de enige manieren waarop het pesten op de werkvloer volgens Laura Willemse  kan worden teruggedrongen. Zij drukt  leidinggevenden bij de overheid op het hart grote stappen te maken tegen een pestcultuur. ‘Het móet top-down gebeuren,’ zegt ze, ‘en dan zowel door de teammanagers als door de minister. We kennen genoeg voorbeelden van ambtenaren die zijn weggepest, tot aan de tragische zelfmoord van Arthur Gotlieb van De Nederlandse Zorgautoriteit aan toe.’

Gemeenten
Ernstige pestgevallen die de laatste tijd in de publiciteit kwamen waren volgens de stichting Pesten op de Werkvloer onder meer Kampen, Smallingerland, Enschede, de provincie Drenthe, Boskoop, Haarlem, Doetinchem, Doesburg en Weesp.

Ambtenarenhandboek
Laura Willemse vindt het onacceptabel dat ook wanneer er bewezen is dat een ambtenaar gepest wordt, er vaak niets ondernomen kan worden. ‘Pesters zouden gestraft moeten worden door bijvoorbeeld een periodiek over te slaan. Er zou echt een ambtenarenhandboek moeten komen waarin duidelijke gedragsregels staan en niet te vergeten de consequenties. De minister zou daar duidelijk beleid voor moeten maken. Nu is het helaas vaak nog zo dat er wordt geconcludeerd: “Ok, je wordt gepest en zoek het verder zelf maar uit.”

Reacties: 36

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mr R.M. Dalmijn
Goedemorgen Mr. Kemperman, dank voor uw prompte en uitgebreide reactie. Mooie website heeft u. Uit uw documentatie blijkt een honorarium van circa € 200 per uur. Wat mij ook in 2010 niet onredelijk lijkt voor een gespecialiseerde marktleider. Hoop dat het goed met u gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
Nieuwsgierig geworden naar de website van Wob-shop heb ik deze opgezocht en ben gaan lezen. Ik vond daar o.m. een toelichting bij een collegenota van B. en W. Maastricht van 7 mei 2004, waarin wordt voorgesteld om o.m. Mr. Maes te benoemen voor een periode van 4 jaar als lid van de bezwarencommissie. Lees wat er onder punt 5 staat: Personele aspecten .Uit de collegenota van 21 september 2004 blijkt ook dat de benoemingen voor de bezwarencommissie P @ O niet openbaar werden gemaakt. Er staan 2 kruisjes bij vertrouwelijk en bij het vakje nee, reden geen aangelegenheid die gecommuniceerd hoeft te worden. De gevonden tekst is het antwoord op de vraag van de heer Dalmijn. De heer Maes werd in 1974 volgens de nota door de gemeente Maastricht gepolst of hij iemand wist en bood toen zijn eigen diensten aan voor de bezwarencommissie P @ O. In de nota werd gesproken over een buitenkansje om hem te benoemen. Hetzelfde Advocatenkantoor als waar de heer Maes in de maatschap aan was verbonden, was toen al jaren de stadsadvocaat van deze gemeente. De daarop volgende tekst luidt: "Deze onverwachte kans moet bezien worden tegen de achtergrond van het gegeven dat mr. Maes binnen niet al te lange tijd zijn loopbaan geleidelijk aan zal afbouwen". Een feit is dus dat er een benoeming plaatsvond van een lid dat ook met zijn kantoor diensten verleende op dezelfde dossiers als in de cie. aan de orde kwamen. De heer Maes werd zelfs voorzitter. Dit lijkt mij een onverenigbaarheid van betrekkingen.Gisteren werd door BIOS de dag van de integriteit 2014 georganiseerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
correctie op vorig artikel: 1974 moet 2004 zijn
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
De Kamerleden John Kerstens (PvdA) en Manon Fokke (PvdA) hebben aan minister Asscher en minister Plasterk vragen gesteld over dit artikel (o.a. de vraag welke maatregelen worden genomen om pestgedrag tegen te gaan).

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervrag …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / ambtenaar
Beste belanghebbende op 28 oktober 2014 10:36

Je bent niet de enige. Ik heb soortgelijke ervaring bij een noordveluwse gemeente. Met mij is het goedgekomen, maar als ik daar aan terugdenk, is mij vooral de absurditeit van de zaak bijgebleven. Ongelofelijk ook dat iedereen daar aan mee werkt, incl. driftig schrijvende P&O-ers t.b.v. 'onafhankelijke verslaglegging' *proest* vaak ook uit pure angst anders zelf onderwerp van discussie te worden. En oh ja, ik ben geen lid van een vakbond, want die lui maken het alleen maar erger....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sonja / Secretaresse
Ik heb op mijn werk bij een Ministerie veel jonge, ongetrouwde vrouwen voorbij zien komen en gaan. Op de een of andere manier worden die allemaal toevallig "gek". Ze worden vaak gepest. Hun beker wordt gestolen. Ze worden in vergaderingen uitgelachen. Hun weg wordt geblokkeerd. Hun spullen in de kast door elkaar gegooid.

Ze moeten soms huilen op de werkvloer. Ik heb het idee dat er veel meer achter zit. Bijvoorbeeld ambtelijke corruptie nog veel hoger in de top.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Een oud collega gaf onlangs aan dat bij de nieuwe Omgevingsdienst in Noord Brabant structureel mensen worden weggepest. Volgens haar gebeurt dit zowel door leidinggevenden als naaste collega's . Alleen om de eigen positie te verbeteren. Haantjes volgens haar. Er wordt gepest op ieder vlak. Ook zijn veel mensen overtallig vanwege een slecht plaatsingsbeleid. Erg hoor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nerdmeisje
Sexueel gefrustreerde heren, das natuurlijk ook een belangrijke oorzaak van pesten.. Als je leven thuis beroerd is, bijvoorbeeld door je dominante vrouw terwijl het corps erop toeziet dat je je als heer gedraagt en niet scheidt, dan neem je dat mee naar je werk waar je je afreageert op lieve collega's uit verveling en ellende. Dan ben je tenminste nog ergens de baas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Uit de antwoorden van minister Plasterk blijkt dat pesten door leidinggevenden en gemeentebesturen voor hem nog steeds een taboe onderwerp is. Hij verzwijgt het, maar weet ongetwijfeld heel goed dat dit vaak voorkomt."Horen, zien en zwijgen" is geen oplossing, maar maakt het probleem alleen maar groter.http://wijdoendatzo.wordpress.com/2014/05/30/pes …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C.j vink / Reineging
Zit er totaal doorheen totaal geen hulp meldt vanmorgen dat mijn vader gezondheid niet goed gaat wordt niet op gereageerd app en telefoon almaal begonnen door pesterijen op werk vloer ben over er geplaatst naar andere werf in Amsterdam zuid vanaf Amsterdam oost 18 jaar vaste dienst wat nu help !!!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
Hoe verhoudt de opstelling van Minister Asscher van donderdag jl. zich in het debat in de Tweede Kamer waarin toezeggingen worden gedaan met de eerdere visie van het Ministerie. Zie Binnenlands Bestuur van 12 maart jl., waarin door het Ministerie nog wordt gesteld dat er geen meldingen van pesten binnenkomen en dat daarom pesten geen prioriteit heeft in het Beleidsplan 2014. Letterlijk geen speerpunt van beleid.

Wordt Binnenlands Bestuur alleen door gemeenteambtenaren of -bestuurders gelezen? Er zijn zelden reacties van rijks- en provincieambtenaren/bestuurders op de artikelen in Binnenlands Bestuur.In de NRC van gisteren stond:

"Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) maakte donderdag bekend extra aandacht te gaan besteden aan het probleem van pesten op de werkvloer. De minister reageerde daarmee op een pleidooi van PvdA-Kamerlid John Kerstens. Kerstens wees op recent onderzoek waaruit blijkt dat pesten op het werk toeneemt."
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
Geachte heer Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar),erg bedankt voor Uw reactie en de openhartigheid op Uw website. Erg nuttige verwijzingen. Wat mij betreft moet Uw voormalige gemeente ook toegevoegd worden aan het bovengenoemde lijstje van gemeenten die de fout zijn ingegaan. Ook voor de gezins- en familieleden leden heeft het een enorme impact!

Door de slechte economische arbeidsmarkt en de leeftijd is weggaan geen optie meer. Het lied van Frans Halsema: "Vluchten kan niet meer" schiet dan te binnen.

Wel spijtig te lezen dat U na drie jaar procederen en na in het gelijkgesteld te zijn door de rechter na terugkomst op de werkvloer weer werd gepest en daarna zonder vergoeding ontslag hebt genomen. Misschien kunt U alsnog een schadevergoeding eisen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Bij een goede juf of meester is het pesten in de klas gering. Dat geldt voor alle andere samenwerkingsverbanden. Dus ook bij de diverse overheden.

Nog een open deur " de gepeste van vandaag is de pester van morgen".

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nina M.
In reactie op commentaar van 28 oktober 2014 Eduard Ridder projectleider gemeente Smallingerland;

wellicht vind je de antwoorden op je vragen in de reacties op dit artikel. Het is wel heel erg ongepast voor een ambtenaar om in de baas zijn tijd (en zo te zien aan de formulering namens de baas) artikelen te becommentariëren......als ik je manager zou zijn had je nu een schorsingsbesluit van BenW op je bureau liggen......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
WOBSHOP toont o.m. een (vertrouwelijke) nota voor B. en W. Maastricht van 11 december 2012, kenmerk 2012-56113 met e-mail d.d. 11 december 2012 inzake verlenging 3 leden bezwarencommissie P&O Maastricht, waaronder Jo Maes als voorzitter namens de werkgever, de secretaris en 1 lid. De aanleiding is dat er spoed is met de herbenoeming, omdat het gezag van de bezwarencommissie in twijfel werd getrokken door een bezwaarde die was opgeroepen voor een hoorzitting op 13 december 2012.Zie de rest van de tekst in de nota van B. en W. waaruit blijkt dat in overleg met de voorzitter een voorstel aan B. en W. wordt gedaan om alsnog snel voor de hoorzitting aan de benoemingsvereisten te voldoen! Goed om inzicht te krijgen hoe leden bezwarencommissies worden gevonden, hoelang ze in zelfde samenstelling actief blijven en dat het allemaal vertrouwelijk moet blijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
richard / weggepeste ambtenaar (wwér)
er staat wel een fout in de tekst.: "ze hebben werkzekerheid". Dat moet baanzekerheid zijn, want werken doen ambtenaren niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert / ex-ambtenaar
Ooit bij de gemeente Oude-IJsselstreek gewerkt. Gelukkig tijdelijk. Wat een verpeste werksfeer. Veel incompetente managers, die alleen maar bezig waren, met hun eigen carriére. De competente goedwillende mensen op de werkvloer, werden stelselmatig gepest en tegen elkaar uitgespeeld. Inmiddels werkzaam als begeleider van gehandicapten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Renate / beleidsadviseur
Mogen we een link naar het onderzoek? Of gaat het hier echt om het onderzoek uit 2009?! Waarom?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
José / projectleider
De onderzoeker heeft feiten onderzocht en zegt dan 'Misschien komt dat omdat ze bij wijze van spreken opgesloten zijn in een gouden kooi: ze worden vrij goed betaald, hebben werkzekerheid en genieten van uitgesteld loon in de vorm van pensioen.’ Met dit "misschien" gaat hij wel erg op de loop en maakt er een verhaal van dat zij vrij goed betaald worden hetgeen niet waar is, dat zij werkzekerheid hebben, hetgeen ook niet meer waar is en uitgesteld loon in de vorm van een pensioen is ook niet uniek omdat miljoenen onder ons een pensioen hebben. Op het woord 'misschien' fantaseert de onderzoeker iets teveel. Juist hij is in de gelegenheid om uit te zoeken of dit waar is. De vooronderstellingen zijn overigens uit een tijdperk dat geweest is. Betrof het een oud onderzoek misschien?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Als ex-ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik zelf ervaren wat het met je doet als burgemeester en wethouders je kost-wat-het-kost de organisatie uit willen werken en ze daar geen goede reden voor kunnen verzinnen.Zij treiteren je net zo lang tot je ziek wordt, dan roepen ze je op om te komen werken en als je niet verschijnt omdat de bedrijfsarts verklaart dat je ziek bent, geven B&W je strafontslag wegens werkweigering.Je krijgt dan geen salaris meer en geen WW-uitkering of welke uitkering dan ook omdat je door dat strafontslag verwijtbaar werkloos bent.Zo word je niet alleen psychisch kapot gemaakt, maar zagen B&W ook nog eens de financiële poot onder je bestaan vandaan.Het is niet te geloven maar toch doen B&W van Zevenaar dat zo. En na het verschijnen van het boek van Arthur Gotlieb bleek ook nog dat zij zich lieten bijstaan door dezelfde "adviseur" die managers van de NZa hadden ingehuurd om Arthur Gotlieb de deur uit te werken.Meer informatie is te vinden op mijn weblog "Intimifdatie, psychisch geweld en andere wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar": http://bit.ly/1wskjphUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eduard Ridder / Coördinator Projecten & Control
Gelukkig had ik mijn zakdoek bij de hand bij het lezen van dit stuk. Waar de schrijver vandaan heeft dat er in Smallingerland 'ernstige pestgevallen' waren zag ik graag met documentatie onderbouwd. #fail
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem
Ik sluit mij geheel aan bij @José.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
In commentaar op het cynische stuk van de heer de Ridder. Ik heb wel gehuild toen ik in de documentaire in Zembla over Arthur Gotlieb de bandopname hoorde van zijn functioneringsgesprek. Het deed me denken aan mijn eigen functioneringsgesprek in de kelder van het gebouw van de gemeente Haarlem waar verder niemand anders was dan vijf mensen van de gemeente (interim-afdelingshoofd, bureauhoofd (afgezet afdelingshoofd), personeelsconsulente, vertrouwenspersoon en de voormalig verzuimcoordinator in zijn rol van collega op de gang.

Het gesprek verliep op dezelfde wijze als bij de heer Gotliep. In mijn opgevraagde personeelsdossier zat het logboek van het voormalige afdelingshoofd en wat stond er o.a. in: "aantekeningen van 12 januari 2011: “functioneringsgesprek .......: zeer moeizaam; zij begon met aanval; ik zette tegenaanval in. Dit is wel goed gegaan; heel feitelijk en rustig. Ik heb het gevoel dat ik haar heb afgeslacht. Zo heeft zij het ook ervaren denk ik. Alleen we zijn er nog niet; ik verwacht dat ze terug gaat vechten. Het is nu 1-1, maar dit moet 3-1 voor ons worden.” De daarop volgende dag schrijft de leidinggevende: “ ….. ze zegt niets over gisteren”.

Nog gekker werd het later toen de melding ongewenste omgangsvormen bleef liggen en er ineens na een jaar door 2 advocaten van Capra interviews werden gehouden bij de pesters voor 22.000 euro om uit te zoeken of er nog draagvlak was voor een positie binnen de afdeling. En dit terwijl er eerder in een gesprek met meerdere getuigen werd gezegd dat men niets meer met betrokkene te maken wilde hebben met de letterlijke tekst: "Net als thuis wanneer ze daar geen seks met je willen hebben". De uitkomst was bedoeld voor de ontslagprocedure. Dit alles vond plaats bij de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Haarlem waar één ambtenaar van HRM het volledige ontslagproces aanstuurde. Als strategisch adviseur, als schrijver van de ontslagbrief, als ambtenaar integriteit en als indiener van een klacht (formeel ongegrond verklaard) tegen de inspecteur van de arbeidsinspectie van het Ministerie die de gemeente eerder een waarschuwing had gegeven. Het hoger beroep tegen het ontslagbesluit is twee jaar geleden ingediend en staat bij de Centrale Raad voor Beroep nog steeds niet op de rol. Vreemd dat de burgemeester die integriteit in zijn portefeuille heeft, nooit ingreep. Als voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters is de heer Schneiders vaak normstellend in het nieuws is. Ik heb overigens nog steeds respect voor deze burgemeester.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Heetman / raadslid
In het artikel ontbreekt of de onderzoeker bij gemeenten (en andere overheden) heeft vastgesteld of er een regeling is voor het melden van ongewenst gedrag, of er een (en liever meer dan één) vertrouwenspersoon is, of er een integreiteitcoördinator is. Is ook onderzocht of de gemeente is aangesloten bij de externe Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid? Daar kan een ambtenaar die gepest wordt rechtstreeks, dus niet eerst via een interne procedure, melding doen van pesten. De commissie onderzoekt in gescheiden hoorzittingen de melding en brengt een advies uit.

Het A+O-fonds gemeenten heeft een registratiesysteem ontwikkeld dat hierbij ook inzetbaar is.

Maar dat wil allemaal niet zeggen dat als het klopt wat het onderzoek oplevert, er werk aan de winkel is. Ondernemingsraden moeten hun wettelijke taak oppakken en nagaan hoe het zit met de bovengemelde voorzieningen. Het is hun taak na te gaan of de wet, in dit geval de Ambtenarenwet, wordt nageleefd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nina M.
ambtenaren en ex ambtenaren van de gemeente Smallingerland hebben een zwartboek gemaakt...lees en huiver....http://zwartboeksmallingerland.wordpress.com/

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nina M.
bureau BING heeft in opdracht van de rekenkamer Smallingerland in 2012 onderzoek naar integriteitsbeleid verricht https://www.google.nl/search?sourceid=navclient& … , tot op heden heeft smallingerland de aanbevelingen en adviezen van BING niet in de organisatie geïmplementeerd. Bureau Berenschot deed in 2013 onderzoek naar angstcultuur smallingerland( rapport te vinden op internet)De uitkomsten en het tot stand komen van het onderzoek valt heel veel over te zeggen, smallingerland geeft er, op hun bekende manier, een eigen vertaling aan. De voor smallingerland negatieve ervaringen van ambtenaren zijn niet in het rapport volledig onderbelicht. Wellicht heeft het de maken met de vriendjespolitiek?Voormalig gemeentesecretaris smallingerland Joost Cox is een werknemer van bureau Berenschot.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry Staring / Fractieleider Lokaal Belang
im een gemeentelijke organisatie wordt door leidinggevenden onzekerheid op afdeling gecreëerd waardoor ook pesten bevorderd wordt wat dan weer goed uitkomt om mensen te demotiveren en dan te ontslaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
in Binnenlands Bestuur van 21 februari 2014 over het openbare rapport van de Nationale Ombudsman, waarin de gepeste ambtenaar deels in het gelijk werd gesteld, blijkt dat het advocatenkantoor Capra ook niet van mening is dat de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen onafhankelijk hoeft te zijn. Zie het rapport op de website van de Nationale Ombudsman. In maart 2013 ontving de Ombudsman van de advocaat van de gemeente Haarlem een reactie. Die schreef dat de gemeente vindt dat er geen juridische grond bestaat voor de eis van een onafhankelijke klachtencommissie en als die er wel mocht zijn de gemeente daaraan heeft voldaan.

Belanghebbende heeft afdoende aangetoond dat de klachtencommissie niet onafhankelijk was. Hoe de ombudsman later alsnog concludeerde dat de cie. toch onafhankelijk was, is een raadsel. De klacht van de gepeste bij de ombudsman was om een inhoudelijk antwoord te krijgen op haar klacht en daar is de Ombudsman volledig aan voorbij gegaan. De klachten van pesten zijn door de Ombudsman niet onderzocht. Zelf heeft de Ombudsman de klacht 1,5 jaar laten liggen en vervolgens de gemeente Haarlem een reprimande gegeven dat die er met 15 maanden te lang over heeft gedaan en voortaan schriftelijk zal moeten melden als een klacht in minnelijk overleg blijft liggen! Het niet in behandeling nemen had maar één bedoeling en dat is dat de klacht zowel bij de Ombudsman als bij de rechter niet meer aan bod zou komen. De eerste neemt normaal geen klachten in behandeling als een zaak onder de rechter is en de rechtbank betrekt een klacht daarna ook niet meer in de ontslagzaak. Heel slimme truc die de Ombudsman niet heeft doorzien volgens de reactie aan de gemeente in het rapport. Op het moment van de klacht was er nog geen arbeidsconflict. Op het moment van in behandeling van de klacht nemen wel!.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
integere ambtenaar smallingerland
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? …

Smallingerland wil ambtenaren met een zelfbedachte reden ontslaan, rechters vernietigen besluiten. Natuurlijk is smallingerland in beroep gegaan tegen uitspraak rechtbank Leeuwarden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wila / ez
Wat een waardeloos artikel. Er wordt een causaal verband verzonnen op basis van aannames. Ik snap niet dat zo'n artikel in dit blad geplaatst wordt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rekenaar
Citaat 1: ruim 17% van alle werknemers in Nederland op het werk structureel wordt gepest.

Citaat 2: Ambtenaren lopen zelfs bijna vijf keer zoveel kans op pesten op het werk dan ieder andere werknemer

Rekensom: 17% * 5 = 85% van de ambtenaren wordt structureel gepest! Door wie dan? Door die overige 15% of pest iedereen elkaar?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
via WOB-shop Maastricht inzage gekregen in openbare stukken betreffende de kosten van advisering van Advocatenbureau CAPRA bij o.m. de gemeente Maastricht en Haarlem. Wat een hoge omzet voor juridische kwesties met ambtenaren alleen al bij deze twee gemeenten! Voornamelijk ontslagzaken. In 2013 is in Maastricht zelfs een nieuwe vestiging van dit advocatenkantoor geopend. Merkwaardig is dat dit advocatenkantoor , zijnde al jaren de huisadvocaat van deze gemeente, na vertrek van haar voormalige partner, de heer Jo Maes, uitgerekend deze man tegelijkertijd de voorzitter werd van de bezwarencommissie voor ambtenarenzaken in Maastricht. CAPRA kom je overal tegen i.c. als partner van Binnenlands Bestuur, als sponsor van de jaarlijkse Jo Maes/Capra Prijs. Deze stichting stelt jaarlijks een scriptieprijs ter beschikking voor studenten aan een Nederlandse Universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht, die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger. Met de toekenning van de prijs is een geldbedrag gemoeid van € 1.000,00. Ook o.m. bij de VNG en de Ver. Ambtenaar @ Recht is dit advocatenkantoor goed vertegenwoordigd. Daar zij de grootste marktspeler is bij de overheid en veel ambtenaren een slechte ervaring hebben in het spel dat gespeeld is/wordt in arbeidskwesties roept dit ambivalente gevoelens op. Waarom wordt uitgerekend dit kantoor sponsor/partner van Binnenlands Bestuur?

Het thema "Integriteitsbevordering" lijkt nu een groeimarkt voor werk voor adviesbureaus en advocatenkantoren. Als het op papier maar klopt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ rekenaar:

tijd om eens terug naar de basisschool te gaan.Citaat twee leidt tot de conclusie dat gewone werknemer: ambtenaar een verhouding 1:5 kent als het om gepest worden gaat.

Die zitten dus beide al in die 17% vercalculeerd.Uw rekenkunsten deugen dus niet.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
er worden verschillende onderzoeken door elkaar genoemd. Het tweede onderzoek over de Gouden Kooi betreft de Noorse situatie en overheid. Erg verwarrend en m.i. niet vergelijkbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Ik snap van de reactie van de anonieme gemeenteambtenaar niets. Na onderzoek komt er voor de gemeenten Haarlem en Maastricht een bedrag voor juridische bijstand naar boven. De hoogte ervan blijft onduidelijk. Dat er een perifeer kantoor van Capra in Maastricht komt/is met 3 advocaten lijkt mij toch niet te kwalificeren als "zelfs" . Dat Mr. Maes de initiator is van een prijs voor getalenteerde scriptieschrijvers lijkt ook niet onmiddellijk een halsmisdrijf. Over Capra heb ik in de open bronnen geen klachten gevonden. En dat is voor een marktleider niet slecht. Blijft een reactie vol hele en halve suggesties met de duidelijke bedoeling de lezer een ongemakkelijk gevoel en een slechte smaak bij Capra te bezorgen. Die intentie verdient op zijn minst een nadere onderbouwing en meer feiten. Zeker nu dit in potentie schadelijk is voor een collega dienstverlener die commercieel afhankelijk is van een ongeschonden reputatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
@ belanghebbendeHet kan geen toeval meer zijn dat jouw afdelingshoofd verlekkerd schrijft : "ik heb het gevoel dat ik haar heb afgeslacht".Arthur Gotlieb heeft het in zijn boek over een coach van zijn managers als hij het heeft over de Butcher ("de Slachter").Mijn managers hadden dezelfde adviseur ("de Slachter") ingehuurd om mij de deur uit te werken.Het wordt tijd dat al deze "Slachters" uit de overheidsinstellingen verdwijnen en dat we die met zijn allen gaan ontBunten.http://bit.ly/1mgvG2LUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie