Advertentie
carrière / Nieuws

Iedereen er wat bij, behalve de ambtenaren

De vakbonden CMHF en CNV zijn bang dat de ambtenaren niet zo zullen profiteren van de economische voorspoed van Nederland als de rest. Dat vrezen ze naar aanleiding van de miljoenennota.

20 september 2017

‘Mooi dat de premier en de minister van Financiën de werkgevers oproepen om de lonen te verhogen. En nu moeten ze daar zelf ook naar handelen’. Dat is de reactie van zowel het CNV als vakbond CMHF op de miljoenennota als het gaat om de plannen voor werknemers uit de publieke sector. Hierin valt op dat er telkens gesproken wordt over economische voorspoed, maar ambtenaren merken daar voorlopig weinig van, vinden de vakbondsbestuurders Patrick Fey (CNV) en Jan Hut (CMHF).

Achterlopen op markt

‘Ambtenaren hebben een fikse periode van nullijnen achter de rug’, benadrukt Jan Hut van de Centrale van middelbare en hogere functionarissen bij de overheid (CMHF). ‘Die zijn nog lang niet ingelopen. Als je kijkt naar de loonontwikkelingen dan lopen we achter op de markt’. Dat vindt ook Patrick Fey: ‘Geen woorden maar daden, ook voor ambtenaren zou ik zeggen. Als je als kabinet de werkgevers oproept om de lonen te verhogen moet je dat zelf ook doen, anders ben je volstrekt ongeloofwaardig’.

 
Loonbod 1 procent

Hij verwijst daarmee impliciet naar de cao-onderhandelingen van het Rijk en Defensie. Die besprekingen liggen al een tijd stil, nadat de werkgevers een loonbod deden van 1 procent. ‘We willen op zijn minst koopkrachtverbetering, en met dit bod zit dat er niet eens in’, aldus een teleurgestelde Fey. ‘Maar met deze nieuwe informatie, het streven naar koopkrachtherstel zitten we klaar voor nieuwe gesprekken’.

'Dienstverlenender'
In de begroting van Binnenlandse Zaken was dus niets te lezen over mogelijke loonsverhoging voor ambtenaren. Wel over meer aandacht voor het ambtelijk vakmanschap en het streven naar meer doorstroming van overheidspersoneel en dat ze flexibeler worden ingezet. De minister hoopt dat de overheid mede hierdoor efficiënter wordt en ‘dienstverlenender’ kan werken.


Regeerakkoord
De miljoenennota van het demissionair kabinet was beleidsarm. Definitieve plannen zullen pas duidelijk worden in het toekomstige regeerakkoord. Jan Hut (CMHF) verheugt zich daar niet op. ‘Ik ben bang dat we daar niet blij van gaan worden. Er zal wel weer gehamerd worden op efficiency en mobiliteit, maar dat moet ergens vandaan komen. Ondertussen wordt de werkdruk steeds hoger’, zegt hij. ‘Ambtenaren moeten meer werk doen met minder mensen, en daar staat niets tegenover. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat er voor werkend Nederland heel wat in het vat lijkt te zitten. Behalve voor de hoger opgeleide ambtenaar’.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Toch mooi, blijkbaar hebben de vakbonden nog het vertrouwen op een "betrouwbare overheid".

De praktijk laat al jaren wat anders zien. Maar goed, laten we eens kijken wat het Rijk als werkgever doet, misschien verrassen ze hun werknemers eens.
René / bel.adv.
Van het toekomstige rechts-christelijke neo-liberale kabinet hebben ambtenaren helemaal niets te verwachten.

D66 en CDA zijn tegen ambtenaren, hebben immers de ambtenarenstatus afgeschaft.

De VVD houdt de ambtenaren arm (zijn toch maar linkse rooie rakkers).

CU vindt dat er teveel ambtenaren zijn.Van de ambtenaar wordt verwacht dat hij/zij doelmatig, efficiënt, naar buiten gericht werkt.En de vier ego's van het toekomstige kabinet presteren het om te komen tot de langste, meest schimmige, naar binnen gerichte (eigen partij eerst!) kabinetsformatie die Nederland ooit heeft gehad.
Gerrit
Zolang de ambtenarencao's nog zijn gesplitst kan er onvoldoende druk worden gezet op de werkgever(s).

Snap nog steeds niet dat de landelijke politiek hier geen verandering in brengt. Hoeveel uren worden er in alle lagen niet verspild met de CAO onderhandelingen, die overigens steevast op een teleurstelling uitdraaien qua afgesproken doelen en/of het gewenste resultaat.
veestapel
De salariëring bij de overheid is riant, dat terwijl de echte arbeid allang is geprivatiseerd, uitbesteed of whatever. Blijft over linksdraaiende franje en gebakken lucht.
Petra
@Realist: hiermee zegt u in feite dat we zonder ambtenaren kunnen. Zou mooi zijn als dat zo is (ik vind wel een andere job) maar ik vraag me af of iedereen het leuk vindt om in een anarchistische bende te leven. Zelfregulering is gezien de kwaliteit van de huidige burgerparticipatie niet snel te verwachten en uitbesteden aan de markt gaat oneindig veel meer kosten en zal m.i. ook niet leiden tot een kwalitatief betere set voorzieningen/regelgeving/et cetera.
Jos
Ach Petra, je bent nog aardig voor @realist. Typisch weer zo'n social media junk die het niet kan nalaten op diverse fora mensen te schofferen. Ook al zijn de opvattingen die hij poneert regelrecht en makkelijk aantoonbare nonsens. Heer Realist voelt zich anoniem een hele pief maar heeft helaas eigenlijk inhoudelijk niets te melden.
Jos
De politiek is al lang bezig het werken voor een overheid volstrekt onaantrekkelijk te maken. Enerzijds door de manier waarop ze met het salaris omgaan, anderzijds door vooral, als werkgever, toe te laten dat publieke medewerkers tot pispaaltjes zijn verworden van de "brave burgers" van Nederland. In de praktijk zal het binnenkort zo zijn dat gemeenten, provincies en rijk niet meer in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien. Een prachtige gelegenheid voor de politiek om dan niet alleen het personeelsbestand in te krimpen maar ook taken te schrappen en te stoppen met het voortdurende verzinnen van nieuwe dingen die dat gekrompen ambtenarenapparaat met hoge spoed weer moer realiseren. (BTW, dat inkrimpen geldt volgens mij alleen voor gemeenten en provincies en, ondanks de decentralisaties, niet voor het rijk.
henk
Door de VVD , CDA en D66 is de overheid volledig failliet. Om nu te repareren ( belastingdienst, defensie, politie, gemeente, onderwijs etc) zijn honderden mijarden nodig. Leve het liberalisme en de privatisering!Reynders / ambtenaar
Trend die al jaren geleden is ingezet, ABP affaire, nullijnen, trendvolgers, meer doen met minder mensen, afschaffen ambtenarenstatus, langer werken.

De professionalisering is bij ons rond het jaar 2000 ingezet, de stereotype vooroordelen zijn in onze organisatie in ieder geval niet meer herkenbaar. Waar is de waardering voor de ambtenaar? Wie wil er straks nog werken bij de overheid?
Gerrit
Zie Rotterdam. "Kom terug" Sorry.

Geen payroll of zpp in vaste dienst.

Ze komen niet; sorry Abou ze verdienen nu!
Alex
Jammer dat CNV en CMHF zich vooral weer druk maken om rijk en defensie. Ze hebben eerst wel de gemeenten met een waardeloze CAO opgezadeld. Gemeenten lopen al lang fors achter op rijk en waterschappen, zowel qua CAO als qua inschaling. Probleem lost zichzelf overigens op: de gemeente bij ons loopt zeer hard leeg. De ouderen met pensioen, de jongeren en middelbaren stappen massaal naar adviesbureaus en beter betalende overheden over. Vacatures blijkbaar al niet meer in te vullen te zijn, dus steeds meer inhuur die wel goed betaald krijgt. En ondertussen krijgen de medewerkers alle verantwoordelijkheid, leiddinggevenden gaan eruit, zelfsturend is de zoveelste bezuiniging op personeel na de -20% van de afgelopen jaren (anders had zelfsturend misschiennog wel een mooie ontwikkeling kunnen zijn). Goed gedaan, vakbonden! Goed gedaan, politiek! Goed gedaan, gemeentesecretaris! Ik blijf zelf ook niet tot mijn 67e bij de overheid.
Alex
@realist: wat is er gebakken lucht? De mensen die onderhoud van het openbaar groen en speeltuintjes regelen? De mensen die bij sociale zaken mensen aan het werk of aan een uitkering helpen? De mensen die gehandicapten aan een voorziening helpen? De mensen die zorgen dat er wegenonderhoud plaatsvindt? De mensen die zorgen dat de riolering werkt? Dat de dijken stevig genoeg zijn? Dat de schoolgebouwen niet lekken? Dat de bruggen niet instorten? Dat er nieuwe wijken en bedrijventerreinen kunnen komen? Dat er markten gehouden kunnen worden? Dat de verlichting op straat en de verkeerslichten werken? Dat er bibliotheken zijn? Dat uw buurman niet zomaar een flat naast uw huis bouwt? Dat het huisvuil opgehaald wordt? Dat uw overleden dierbaren begraven kunnen worden? Dat de sloten niet vol botulisme zitten? Dat de stad niet vol foutgeparkeerde auto's staat?
veestapel
@Alex

Klik eens op vacatures, kan je lachen.
henk
Niemand wil bij de gemeente werken. Wel sneu voor de mensen die daar hun tijd moeten / willen volmaken.

Slechte CAO. slechte arbeidsomstandigheden, politiek slangenkuil, slecht management, geen secundaire arbeidsvoorwaarden. In het beste geval mag je naar de overheidsbeurs met een treinkaartje 2e klas en moet je de hele weg staan..... Top allemaal.. Geef mij dus maar een iphone, ipad, volvo lease bak, optieregeling en volledig 13e maand. En als we een feestje hebben is het prima: in ziggo, ahoy of de laatste keer in london
Advertentie