Advertentie
carrière / Nieuws

Budgettaire nullijn ‘sigaar uit eigen doos’

De budgettaire nullijn voor ambtenaren valt niet goed bij de ondernemingsraden en bonden. 'Onredelijk' en een 'sigaar uit eigen doos', stellen PRO en Abvakabo FVN.

30 oktober 2012

De budgettaire nullijn voor ambtenaren is ‘onredelijk’ en een ‘sigaar uit eigen doos’. Dat stellen het Platform Rijk Ondernemingsraden (PRO) en de Abvakabo FNV in een reactie op de afspraken in het regeerakkoord over de beloning van rijksambtenaren. CNV is iets minder negatief gestemd over de loonsombenadering van het kabinet Rutte-Asscher.

Koopkrachtverlies van 7 procent

‘Het handhaven van de nullijn is onredelijk’, stelt voorzitter Aleid Ringelberg van PRO. ‘Rijksambtenaren zitten al vanaf januari 2011 op de nullijn. Dat leidt nu al tot een koopkrachtverlies van 7 procent. Daarnaast heeft een groot aantal collega’s te maken met kostenstijging op meerdere fronten, zoals rondom de kinderopvang.’ Daar hebben ook werknemers in andere sectoren mee te maken, realiseert Ringelberg zich, maar in andere sectoren zijn de lonen wel omhoog gegaan of is op zijn minst het koopkrachtverlies gerepareerd.

Imago rijksdienst

‘Als rijk wil je goede professionals hebben; dan moet je navenant betalen. In de marksector liggen de salarissen veel hoger. Deze maatregel treft niet alleen de huidige rijksambtenaren, maar draagt ook niet bij aan het imago van een aantrekkelijke rijksdienst waar je graag zou willen werken’, stelt Ringelberg. Zorgwekkend vindt PRO bovendien dat er opnieuw op de Rijksdienst wordt bezuinigd (1,1 miljard vanaf 2016).  ‘We zijn nog volop bezig met de bezuiniging vanuit het kabinet Rutte I.’

Achtergesteld

De nullijn in de enge zin van het woord is dan weliswaar voor 2012 en 2013 van de baan, maar dat is een ‘sigaar uit eigen doos’, stelt de Abvakabo FNV. Als de lonen omhoog gaan, moeten in het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket zaken worden geschrapt.  De loonsom moet immers gelijk blijven, zo hebben VVD en PvdA in hun regeerakkoord afgesproken. Hiermee wordt de publieke sector oneerlijk achtergesteld op de marktsector, vindt Abvakabo FNV.

Loonsombenadering

‘Het gaat om de loonsombenadering en daar hebben we steeds voor gepleit’, stelt CNV-voorzitter Eric de Macker. ‘Je kent het budget en daarbinnen kun je schuiven. Het uitwisselen van salaris tegen secundaire arbeidsvoorwaarden is een goede zaak in het kader van een toekomstgericht personeelsbeleid.’ Echt positief gestemd is CNV ook weer niet – ‘ook wij hadden liever extra loon voor de rijksambtenaren gezien’ −,  maar het regeerakkoord ‘biedt een goede basis om met elkaar het gesprek aan te gaan.’


Niet alleen ontslagrecht

De Macker vindt het meer dan terecht dat er een aparte minister voor  Wonen en Rijksdienst komt. ‘Rijksambtenaren lagen altijd aan de laatste mem.’ De bond vindt het tevens positief dat het kabinet het arbeidsrecht van ambtenaren wil gelijktrekken met die van andere werknemers. ‘We vinden echter niet dat er één element uit moet worden gehaald, zoals nu het ontslagrecht, maar dat naar het hele systeem moet worden bekeken, zoals ook de beoordelingssystematiek.’   

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ambtenaar met zorgen
Aantal jaren de nullijn, al jaren aan het eind van m'n schaal (en ik ben pas 40), verminderen hypotheekrenteaftrek, verviervoudiging van mijn ziektekostenpremie... ik kan maar beter stoppen met werken volgens mij...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Tegen iedereen zou ik zeggen..... Wegwezen bij de overheid
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wilbert
Nou Boris, ik ook! ik ben het zat! Ik kan amper mijn in 2007 gekochte huis nog betalen, mijn loon gaat al jaren niet omhoog maar er komen wel gruwelijk veel kosten bij.

Zeg maar waar en wanneer, ik zal er staan met bord en megafoon!

Wilbert
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ad
Gevolg van dit beleid: kleine deeltijdbaners stoppen met werken, omdat het goedkoper is om voor ziektekosten meeverzekerd te zijn met de partner en thuis te zitten. Kinderopvang wordt te duur en gaat een faillisementsgolf tegemoet, met werknemers die maar een jaar ww krijgen. Woningmarkt nog langer op zijn gat.

Recessie gaat op deze manier nog 3 jaar langer duren door kabinetsbeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Los van loonstijgingen, zal de premieverhoging voor het pensioen direct doorwerken in de loonsom en vervolgens ten koste gaan van de salarissen en/of arbeidsplaatsen van actieve deelnemers. Hiernaast is de kans heel groot dat oude aanspraken ontzien/gegarandeerd worden en een uitgeklede regeling tegen een hogere premie leidt tot een nog onaantrekkelijkere overheid. Wat betreft de pensioenregeling werkt de solidariteit wel heel eenzijdig naar het verleden. Het effect van niet indexeren is voor de actieven in het middelloonstelsel veel groter dan de reeds ingegane aanspraken (het effect wordt uitgesteld).Ik mag hopen dat zowel werkgevers- als werknemersbonden zich realiseren dat in de toekomst de overheid ook een aantrekkelijk werkgever moet blijven. Goudgerande garantie moeten voorkomen worden op het moment dat deze ten kosten gaan naar op te bouwen aanspraken in de toekomst. Bedenk dat deze garanties door 40% van de populatie moeten worden opgebracht, waarbij de toezegging voor deze groep wordt uitgekleed.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Nou dan is het nu duidelijk; In het regeerakkoord wordt duidelijk dat je van de overheid als werkgever alleen maar negativiteit ondervindt: je moet het werk met steeds minder collega's doen en je wordt jaren op de nullijn gehouden. Onaantrekkelijker dan dat kan je het niet maken. In de toekomst wil helemaal niemand meer bij de overheid werken. fijn zo, goed gedaan PvdA en VVD. kots ons maar uit, die ambtenaren die je op elk moment kan uitknijpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Waarom alleen over rijksambtenaren geklaagd? Die hadden een tijdje terugnog een vette CAO afgesloten. Gemeente-ambtenaren, die lopen pas achter!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maikel / beleidsuitvoerder provincie
Sorry voor al het ongemak voor de Rijks- en gemeenteambtenaren, maar als we eerlijk de cao's van beide partijen afzetten tegen de provinciale cao, dan zijn het de provinciale ambtenaren die het recht hebben om te klagen. Al zeker 8 jaar loopt het provinciale CAO uit de pas met die van het Rijk en de gemeente. Al jaren, als we er minimaal iets bijkrgen, een sigaar uit eigen doos. Wat dat betreft hebben we al een kistje met sigaren staan. Laten we dat eens uniform krijgen ! En als ze dan ook de ontslagregeling voor ambtenaren marktconform maken, is de eerste stap ook marktconforme salarissen voor ALLE ambtenaren. Rutte-Asscher: Stop met het beledigen van de ambtenaren; stop met het verkwanselen van je eigen werkkapitaal. Want wij, alle ambtenaren, moeten elke keer weer die doldwaze plannen uit Den Haag vormgeven. En steeds vaker met 'niets'. Kom eens van die troon. Zeg niet alleen dat 'je praat met de burgers' praat eens met je ambtenaren en dan niet de topambtenaren!

groet. Een minder gepassioneerde ambtenaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Stofberg / schrijvende
Jan, je bent wellicht de enige die het lot van gemeente ambtenaren kent. Die categorie schijnen we maar niet tussen de oren te kunnen krijgen bij rijk en bonden. Rijksambtenaren : vlak voor de crisis + 2x 3,9% en 8% eju. Gemeenteambtenaren : eenmalig + 2% en nog steeds 6% eju. Kortom : eerst gemeenteambtenaren naar zelfde niveau, dan pas mogen de rijksambtenaren klagen. Ach ze/we vergeten snel. Wie prent dit bij Samson erin, als hij opeens goede sier wil maken bij de rijksambtenaren.Welke bond komt op voor de gemeenteambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Als ambtenaar kan je allemaal klagen, o.a. op deze site. Of elkaar de maat nemen wie meer achtergesteld is.....Maar, je kan ook samen optrekken en op een moment zeggen "nu is het uit, we werken niet meer!". Wie is daartoe bereid? Ik wel! Waar is de spirit gebleven om te knokken voor je rechten en belangen...zonder nuances aan te brengen? Nou?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie