Advertentie
carrière / Nieuws

Corona-extraatje van 750 euro voor ambtenaar provincie

Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’

10 augustus 2021
zak-met-geld-def.jpg

Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’

De flexibiliteitsvergoeding wordt naar rato berekend van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari tot 1 september 2021.

 

Positief advies

De beoogde cao – de achterbannen van de vakbonden en de werkgever moeten er nog over stemmen – heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot eind dit jaar. De onderhandelingspartijen leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. Vanwege het zomerreces zal de uitslag daarvan naar verwachting pas bekend zijn in de tweede helft van september. Mochten de achterbannen niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord, dan zijn de afspraken van tafel en worden de cao-onderhandelingen hervat.

Stemmen de achterbannen in met het voorstel, dan stijgen de salarissen per 1 januari 2021 met 50 euro bruto en worden ze per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2 procent. De inzet van de bonden was een loonsverhoging van 3,5 procent met ingang van 1 januari 2021 en een toevoeging van 100 euro bruto per maand aan de schaal.

 

Voorbeeld voor gemeenten

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid, zegt desondanks tevreden te zijn met de gemaakte afspraken. ‘Ze zijn vooral gunstig voor de laagste loonschalen en dat vinden we een mooie ontwikkeling. Dit is een cao waaruit blijkt dat er wel degelijk waardering is voor werknemers in de publieke sector, die niet alleen in woorden, maar ook in concrete verbetering van de arbeidsvoorwaarden wordt uitgedrukt.’ Werkgevers bij rijk en gemeenten kunnen daar volgens hem een voorbeeld aan nemen. Die cao-onderhandelingen liggen al geruime tijd stil.

 

Verlofsparen

Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is door de onderhandelende partijen over de cao voor de provinciale sector afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen tot 100 procent van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor medewerkers van 60 jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget.

 

Thuiswerkvergoeding

Onderzocht wordt nog welke afspraken nodig zijn – onder andere qua facilitering en vergoeding van kosten – als gevolg van het vaker thuiswerken. Afspraken daarover krijgen dan een plek in de cao 2022.

 

Reacties: 21

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ambtenaar
Ik ben erg blij met deze bonus. Als provincie ambtenaar werk ik hard en waren het zware tijden met die Corona. Dat thuiswerken (soms helemaal in Frankrijk) is ook geen pretje omdat ik nu vaker de hond moet uitlaten en de kinderen van school haal. Voordeel was wel dat door dat thuiswerken ik weer meer gezinszaken kon doen, zodat mijn vrouw weer een baantje erbij kon nemen. Top helemaal dus.
H. Vos
De inflatie was in augustus 2.4%, het loonbod is 1.2%. Is dit een vooruitgang in koopkracht?
Hoekstra / Ambtenaar
Volhouden bonden: geen gesprek over een nieuwe CAO zonder een reeel openingsbod vd wethouders en burgemeesters die feitelijk de onderhandelingen doen (niet de VNG). Ton Heerts dus, burgemeester van Apeldoorn, voormalig FNV bestuurder en TweedeKamerlid voor de PvdA. Nu is hij onze baas die op de centen zit. Er is geld genoeg: 1,3 mrd verliescompensatie voor de jeugdzorg. Beter geen CAO dan een flutverhaal waar de VNG goede sier mee maakt. Niks te verliezen, alles te winnen.
Mandy / gemeenteambtenaar
Kijk VNG dit slaat ergens op. Wij gaan niet voor minder.
anoniem / Gemeenteambtenaar
1.2%? Serieus? En dat vind jij @Mandy ergens op slaan richting de VNG voor de onderhandelingen t.a.v. gemeenten?De looneisen van de vakbonden t.a.v. gemeenten zijn van 3,5% al gezakt naar 2,75% + eenmalig 200 euro netto voor medewerkers met fysiek contact met anderen mensen.Als je weet dat de inflatie in 2021 al 1,88% is (https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/nede …, dan is 1,2% een achteruitgang.Onacceptabel. Helemaal omdat de gemeenten (werkgevers) inmiddels geld blijven overhouden door het massale thuiswerken. Waar is bv. een thuiswerkvergoeding? Dat moet er ook nog bij. Niet uitstellen tot 2022, ben je gek. We werkten al in 2020 thuis. Onbegrijpelijk.Provincieambtenaren, wees wijs en stem tegen dit onderhandelingsresultaat dat simpelweg een achteruitgang betekent én geen component van het reeds lange thuiswerken bevat!!Ook gemeenteambtenaren zouden zo'n aanbod nooit moeten accepteren.Ron / Adviseur
Ik lees niets over het sparen van verlof ?

Het maximaal te sparen verlof ( o.a. om eerder met pensioen te kunnen) is wettelijk verhoogd van 50 tot 100 weken. In hoeverre kan een provincieambtenaar hier gebruik van maken? Voor 50 + geldt dat ze binnen de huidige kaders die 100 weken nooit kunnen halen
pieter / wegkijker
@anoniem; wees maar gerust. Dit aanbod zal de VNG nooit doen.

Integendeel.

de 1,2% misschien nog wel, maar niet met twk een vast bedrag per maand plus eenmalig 750 euries
Joost
Inflatie 2% loonbod 1,2%. puh dat is boffen voor de provincieambtenaren en dat als voorbeeld voor de waardering voor gemeente ambtenaren die nog steeds op een thuiswerkvergoeding zitten te wachten. Daar worden we echt blij van.

Voor de duidelijkheid veel gemeenteambtenaren wonen in de plaats waar ze werken en werken met eigen spullen. (zonder compensatie)

Een compensatie in de vorm van niet gemaakte reiskosten is dan ook een lachertje. We zullen zien. Bonden: wat mij betreft been stijf houden en voor de 3,5% gaan.

anoniem / Gemeenteambtenaar
@Anand,Daar vrees ik ook voor, maar daarvoor zijn de bonden. Die moeten nu opnieuw hun waarde tonen:-De minimale 1,88% is niet meer dan inflatiecorrectie. Minder dan dat is achteruitgang (onterecht). Er is compensatie gegeven voor SD tekorten én die rekening moet richting het Rijk, niet naar de gemeenteambtenaren. En wat doet dit opnieuw t.o.v. de commerciële sector (aantrekkelijkheid overheid).

-De thuiswerkvergoeding is geen loon, maar een vergoeding voor gemaakte kosten en zou 1 op 1 moeten worden toegevoegd, met terugwerkende kracht over geheel 2020. Dat klinkt als een geste vanuit de VNG, maar dat is het in het geheel niet. Zou dus in principe buiten de harde onderhandelingen kunnen / moeten blijven.En een eenmalige geste vanwege thuiswerkopgave zou mooi zijn en recht doen.Ik verwacht dus zeker wel wat van de bonden, maar vooral van de VNG. Hoe gemotiveerd gaan de gemeenteambtenaren anders straks nog thuiswerken?
Bas
Jullie moesten je rotschamen. Stelletje overbetaalde verwende luie zeikerds. En maar klappen voor het zorgpersoneel die wél werken.
anoniem / Gemeenteambtenaar
@Bas,Pardon? Vanuit huis wordt keihard gewerkt door de ambtenaren. BV Nederland (overheid / dienstverlening) wordt met minimale middelen overeind gehouden. Jouw reactie is beschamend!Wat voor werk doe jijzelf dat je dit beeld durft te schetsen? De zorg werkt óók hard en doet óók nuttig werk.Nogmaals, schaam je!
Peter / Projectmanager
De burger kan een dergelijk 'corona-extraatje' óók wel gebruiken. Zo niet voor 'getoonde flexibiliteit', dan wel voor gemaakte onkosten, en nu dus óók voor het betalen van dit ambtenaren-extraatje.We werken allemaal hard. En velen in de semi-publieke sector werken harder dan provincie-ambtenaren.
Peter / Projectmanager
Lekker stoer, 'anoniem (Gemeenteambtenaar)'.

En zorgmedewerkers zijn géén provincie-ambtenaren, en hebben véél meer goodwill.

Wie denk je wel dat je bent?!
anoniem / Gemeenteambtenaar
@ PJ,Zoals genoemd ben ik een gemeenteambtenaar, die net als iedereen in NL hard werkt, nu al >1,5 vanuit huis met alle beperkingen.Net als voor iedereen en voor alle sectoren vind ik ook voor provincie- en gemeenteambtenaren een deugdelijke CAO van belang. Niet meer, niet minder.Daarbij zijn ambtenaren evengoed burgers en dragen net als anderen bij aan hun eigen loon.Kortom, Iedere sector strijdt voor haar eigen correcte beloning. In mijn optiek dient in iedere CAO in ieder geval de inflatie te worden gecorrigeerd. Landelijk gezien gebeurt dit ook (https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/salar …, maar bij de provincie blijkbaar niet. Daarom vrees ik dat dit bij de dichtstbij gelegen sector (gemeenten) ook niet gaat gebeuren. Dat hoort niet.Ook bij andere sectoren (zorg, horeca, metaal etc.) is inflatiecorrectie m.i. het minimum.Dat is alles wat ik bedoelde te zeggen. Mijn reactie op Bas ging over het gebezigde taalgebruik + gestigmatiseerd ongefundeerd beeld (verwende luie zeikerds).

Gerben
Het aanbod van de gemeentelijk werkgever / VNG na 8 maanden behelst slechts 32% van dit akkoord met verschraling qua verlof. Nog steeds geen cent thuiswerkvergoeding. Schandalige werkgever!Overige CAO's 2,3% ......
lid lokaal overleg / beleidsmedewerker
Patrick, ik ben benieuwd waar de VNG mee komt. Op de website van de VNG (Alg.ledenvergadering) is een contributievoorstel opgenomen met als toelichting, waarin men refereert aan een loonvoet van 1,8% voor de eigen VNG-werknemers(!). Men dicht zichzelf al meer dan 1,2% toe....

Ik lees:

Contributiesystematiek

De door de ALV vastgestelde meerjarige contributiesystematiek houdt in dat de contributie beweegt op

basis van twee componenten, zijnde:

- Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers

- 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de

contributie.

Zoals hiervoor aangegeven zal voor 2022 alleen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van

toepassing zijn. Deze compensatie leidt tot een contributiestijging van 1,7%. Het percentage is een

combinatie van de loonvoetsector van de overheid (1,8%) en het HICP index (1,4%), afgezet tegen de

kosten van de basisorganisatie van de VNG. Op basis van genoemde indices zijn de verwachte kosten

voor de VNG berekend."
Hoekstra / Ambtenaar
Ik blijf het maar weer eens zeggen: de VNG onderhandelt niet met de bonden, het college van Arbeidszaken doet dat. Hier is over dat gezelschap meer informatie te vinden: https://vng.nl/artikelen/college-voor-arbeidszak … Het heeft niet zoveel zin om te mopperen op de de VNG. Het zijn de burgemeester van Apeldoorn en de wethhouders van een hele rits gemeenten die de hand op de knip houden. Die bepalen de koers, niet de mensen die bij de VNG werken. Het zijn onze politieke bazen die ons kort houden en niemand anders.
Hans
Van mij had het niet gehoeven, er zijn zat sectoren met mensen die het slechter hebben. Provincieambtenaren krijgen royaal betaald dus ik had geen problemen gehad met een nullijn.
Gerben
@Niek stap over naar de gemeente. Dan spreken we elkaar vast over een aantal jaren. Als de nullijn en het gebrek aan collega's echt pijn gaat doen!
Alex / gemeenteambtenaar - strateeg
Met grote verwondering lees ik: "eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’" Dit na een periode waarin de culturele sector, de evenementensector, (horeca)ondernemers, inwoners enorme offers hebben moeten brengen, hun zaak in rook hebben zien opgaan. In de laatste plaats een periode waarin gemeenteambtenaren, als eerste aanspreekpunt van de overheid, hun stinkende best hebben gedaan allerlei regelingen uit te voeren, uit te leggen en eerstgenoemden zo goed en zo kwaad hebben proberen te helpen... Welk voorbeeld over flexibiliteit geef je hier af, verwonder ik mij...

Hoekstra / Ambtenaar
Tegen de @Nieks zeg ik altijd: het extra salsris dat niet had gehoeven want we hebben het zo goed en en er zijn zoveel die het minder hebben: stort het teveel terug op de bankrekening van je werkgever. Gewoon, simpel: rekeniingnummer opgvragen en met een maandelijkse automatische overboeking is het zo geregeld. Boter bij de vis en anders blijft het loze praat.
Advertentie