Advertentie
carrière / Nieuws

Baas mag ambtenaar na werktijd niet meer bellen

In België mogen federale ambtenaren na de normale werkuren niet meer worden gebeld door hun chef. De maatregel is bedoeld om burn-outs en stress te voorkomen.

04 januari 2022
hoorn-naast-haak---telefoon-shutterstock-1748489027.jpg

In België mogen federale ambtenaren na de normale werkuren niet meer worden gebeld door hun chef. De maatregel is bedoeld om burn-outs en stress te voorkomen.

Het recht op ‘deconnectie’ noemt minister van ambtenarenzaken Petra de Sutter (Groen) de maatregel die op 1 februari ingaat. Hij staat in een zogeheten omzendbrief van de minister.

 

Uitzondering

Het recht om onbereikbaar te zijn geldt voor zo’n 65.000 ambtenaren. Er gelden uit twee basisprincipes. Zo mag een manager alleen nog buiten de normale werktijd contact zoeken met een ondergeschikte als het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, waarbij actie is vereist die geen uitstel kan velen. Verder is bepaald dat de ambtenaar ‘geen nadeel mag ondervinden wanneer die buiten de normale arbeidstijd de telefoon niet beantwoordt of werkgerelateerde berichten niet leest.’

 

Thuiswerken

Volgens minister De Sutter was het nodig het recht op deconnectie voor de wettelijk vast te leggen ‘in de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out.’ In de zomer al gaf ze aan dat door het vele telewerk, zeker tijdens de coronacrisis, de grens tussen werk en privé voor veel mensen vaak vervaagt. ‘Tijdens de pandemie zijn we met velen van thuis uit beginnen werken’, aldus De Sutter. ‘Dat bracht voordelen met zich mee zoals meer vrije tijd, omdat we niet hoefden te reizen naar ons werk. Maar voor sommigen bracht het ook extra stress, omdat ze het gevoel hadden constant bereikbaar te moeten zijn. Het is niet omdat we vaker in eigen huis werken, dat ons werk ons nieuwe thuis moet worden. Het is belangrijk om af en toe ook onbereikbaar te kunnen zijn, zeker na de werkuren. Ik hoop dat we met deze maatregel voor de ambtenaren ook de private sector kunnen inspireren.’

 

Discussie

Ambtenarenvakbond ACV spreekt van een stap vooruit, maar vertrouwt het niet helemaal. ‘In uitzonderlijke gevallen mag een leidinggevende je wel nog na de werkuren contacteren. Maar wat is uitzonderlijk? Dat hadden we liever duidelijker omschreven gezien. Nu hangt het af van wat je leidinggevende daaronder verstaat, wat ongetwijfeld discussie gaat op­leveren’, zo liet een zegsman van de vakbond optekenen in De Morgen.

 

Nederland

In Frankrijk en Portugal is dergelijke wetgeving al van kracht. In ons land is in juni 2021 een wetsvoorstel voor het recht op onbereikbaarheid voor werknemers – afkomstig van PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk – door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Het gaat minder ver dan de Belgische maatregel: werkgevers moeten met werknemers een gesprek aangaan over hun bereikbaarheid buiten werktijd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wet met ingang van dit jaar zou ingaan.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Bij Volkswagen en BMW in Duitsland is het al minimaal 10 jaar vaste prik dat je baas je mag bellen vanaf 15 minuten voor aanvang van je werk en tot maximaal 15 minuten na afloop daarvan. Geregeld door de vakbonden, die daar heel wat beter functioneren dan hier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Raoul / Ambtenaar
Ik vind het een hele goede stap en de randvoorwaarden die ze in België stellen zijn helder.

In Nederland mag dit ook worden ingevoerd. Dan denken mensen ook een tweede keer na of het wel zo nodig is om nog 's avonds tijdens de werkweek of in het weekeinde een bericht te sturen.

Het begint bij het maken van duidelijke afspraken, deze vastleggen, periodiek evalueren en daar waar nodig bijsturen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / controller
@E. Nabled, de vakbonden daar hebben waarschijnlijk ook veel meer leden, waardoor de slagvaardigheid wordt vergroot. In NL zijn er steeds minder vakbondsleden, dat is zo jammer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Mol / Directeur
En als medewerkers de nodige vrijheid hebben om hun werk zo in te vullen dat er een optimale werk/leef balans ontstaat. Hoe vul je dan de bereikbaarheid in? Dan is het voorstel van Gijs van Dijk nog niet zo gek dat leidinggevende en medewerker met elkaar in gesprek gaan en over bereikbaarheid goede afspraken maken. En werknemers zijn schaars, dus zorg dat je als leidinggevende echt het goede gesprek voert en kan voeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dieuwe / adviseur
Als ik mn vrouw mag bellen tijdens het werk, mag m'n werkgever mij ook bellen buiten het werk. Alles staat met verantwoordelijkheidsgevoel van de één en de ander. Weer een regide regeltje... En als ik niet opneem buiten mn reguliere werktijd, bel ik daarna terstond zsm terug. Dank voor de mobiel, waar ik ook privé mee mag bellen, werkgever!

.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Dolsma / rijksambtenaar
citaat CAO sector Rijk: Recht op onbereikbaarheid

U heeft het recht op onbereikbaarheid buiten uw arbeidspatroon en buiten uw eventuele bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten. Er kunnen bijzondere (dringende) omstandigheden zijn op grond waarvan het noodzakelijk is dat u dan toch bereikbaar moet zijn. In dat geval maakt uw leidinggevende daarover zoveel als mogelijk vooraf een afspraak met u.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Het gevolg van dit soort besluiten is dat we nog meer flexwerkers krijgen met niet gedefinieerde werktijden. Verder vind ik dat het dan niet alleen voor ambtenaren moet gelden maar voor alle werknemers, ongeacht hun beroep. mijn gedachten gaan ook uit naar die arme raadsleden (geen ambtenaar) die bij ons regelmatig 3x per week moeten vergaderen om alle pijndossiers (waar het college jaren op heeft zitten broeden) er nog voor de verkiezingen blind doorheen te jassen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie