Advertentie
carrière / Nieuws

Krapte arbeidsmarkt in jaar verdubbeld

De krapte op de arbeidsmarkt is twee keer zo hoog als een jaar geleden. De grootste krapte is in de ict, openbaar bestuur staat op plek 5.

23 september 2022
werkzoekende.JPG

De krapte op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 twee keer zo groot als een jaar eerder, blijkt uit de Spanningsindicator van het UWV. Lang bepaalde de economie de arbeidsmarkt, maar nu lijkt die relatie deels omgedraaid, analyseert arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn van het UWV.

Alle beroepsgroepen

De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen een tekort aan personeel was. Voor 75 procent van de beroepsgroepen gold zelfs dat zij te maken hadden met een zeer krappe arbeidsmarkt. Er is een krappe arbeidsmarkt als er meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen. Het UWV berekent ieder kwartaal de krapte op de arbeidsmarkt door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het totale aantal personen dat korter dan een half jaar een werkloosheidsuitkering ontvangt. Vanaf 1,5 openstaande vacatures wordt gesproken van een krappe arbeidsmarkt. Een zeer krappe arbeidsmarkt ontstaat bij vier of meer openstaande vacatures.

Plek vijf

In het tweede kwartaal van 2021 kwam de Spanningsindicator nog uit op een waarde van 2,6. In het tweede kwartaal van 2022 was dat toegenomen tot 5,4. Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt meer dan twee keer zo hoog als een jaar geleden. Net als in het eerste kwartaal is de grootste krapte nog altijd te vinden in de sector ict: 16,00, gevolgd door dienstverlenende beroepen (8,42). De sector openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen staat op plek vijf (6,49). In het tweede kwartaal van 2021 stond dit getal nog op 3,14 en in het tweede kwartaal van 2020 zelfs op 1,22. Binnen de sector zijn juristen nu het meest gevraagd (9,53), op de voet gevolgd door overheidsbestuurders (8,98). Daarna volgen ambtenaren (6,53) en beveiligingspersoneel (5,66).

Regio's

Kijkend op regioniveau blijkt dat de arbeidsmarkt in 29 van de 35 arbeidsmarktregio’s ‘zeer krap’ is. Alleen in de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Zaanstreek-Waterland en Helmond-De Peel is de arbeidsmarkt ‘krap’. Nadat in het eerste kwartaal van 2022 al alle arbeidsmarktregio’s als krap of zeer krap golden was er in het tweede kwartaal geen beroepsgroep meer zonder tekorten aan personeel. Begin dit jaar was er nog geen krapte in de beroepsgroepen reisbegeleiders, schilders & metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, maar medio 2022 golden deze beroepsgroepen ook als krap. De spanning op de arbeidsmarkt is het grootst bij ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars.

Nadelig effect

Het tekort aan personeel heeft steeds vaker invloed op de economie en welvaart in Nederland, schrijft het UWV. Sommige bedrijven worden gedwongen hun deuren te sluiten, er vallen treinen uit en er zijn langere wachttijden op Schiphol en in de horeca. ‘Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen lijkt die relatie deels omgedraaid’, aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV. ‘In alle sectoren hebben bedrijven en organisaties last van personeelstekorten. Dit heeft een nadelig effect op de economische groei, om nog maar te zwijgen van voorzieningen als zorg en onderwijs, die door aanhoudende tekorten aan verpleegkundigen en docenten steeds meer onder druk komen te staan.’

Vasthouden personeel

Vanwege de krapte werken traditionele wervingsmethodes al langer niet meer voor werkgevers. Een aantal van hen zet in op intensievere werving en andere wervingskanalen. Soms biedt men een hoger salaris of meteen een vast contract, maar nu het aantal werkzoekenden zo laag is, lijkt ook dat niet meer voldoende. ‘Naarmate het aanbod van beschikbare kandidaten opdroogt wordt het vasthouden en doorontwikkelen van bestaand personeel steeds belangrijker’, aldus Verduijn. Dat is mogelijk door voldoende ontwikkeling en uitdaging te bieden. ‘Aandacht voor vitaliteit, werkomstandigheden, werktijden en werkdruk zijn essentieel om medewerkers te binden en boeien.’ Daarnaast dienen werkgevers anders te kijken naar kandidaten. ‘Een kandidaat lijkt op het eerste oog misschien niet geschikt, maar is door extra inspanning of omscholing misschien toch geschikt te maken.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Nederland kent nog steeds een lage arbeidsparticipatie van mensen boven de 45 in vergelijking met de ons omringende landen. Er zijn 1,2 miljoen inactieven in dit land. Werkgevers hebben nog steeds niet de stap gezet om zich te richten op deze groep. Echt Nederland!
Daarnaast hebben heel veel functies te maken met kwantitatieve groei en economische sectoren waar we vanaf moeten. De bevolking van Nederland blijft in vergelijking met de ons omringende landen maar groeien, onder meer door verdienmodellen in de distributie economie en de “asiel” waanzin. Zonder deze groei ziet de arbeidsmarkt er anders uit.
marten bosma
@Hans Bakker: leg eens uit hoe de arbeidsmarkt er anders uit zou zien zonder de "asiel" waanzin. Er zijn tekorten op de arbeidsmarkt. Asielzoekers werken niet. Ik neem aan dat u met "asiel" waanzin bedoelt dat er te veel asielzoekers Nederland binnenkomen. Kunt u uitleggen hoe het terugbrengen daarvan de krapte op de arbeidsmarkt dan afneemt? Ik dacht eerder het omgekeerde: asielzoekers laten werken vermindert de krapte, meer productie, meer welvaart.
T. Simpelmans
Hahaha. Er gelooft er nog steeds 1 dat ze hier naar toe komen om te werken. Vingers in je oren, kop in 't zand en droom maar lekker verder vriend.
Hans Bakker
Beste Marten, asielmigratie zorgt samen met arbeidsmigratie voor een sterke kwantitatieve groei van Nederland. Die kwantitatieve groei zorgt voor extra vraag. Nederland moet worden uitgebreid. Meer woningen, meer wegen, meer scholen, meer supermarkten etc. Gewoon “meer” dus. We zitten in een vicieuze groeicirkel. Een deel van de asielmigranten gaat inderdaad aan het werk, maar dat is niet voldoende om de tekorten te verminderen. Als Nederland kwantitatief niet meer groeit, dan valt er in Nederland veel stil en zal de krapte snel afnemen. Ons hele economische model is immers gebaseerd op kwantitatieve groei. Dat moeten we veranderen. De omvang van de bevolking moet om heel veel redenen worden gestabiliseerd. Denk aan de drinkwatervoorziening. Maar denk ook aan het bouwen in veengebieden, aan stikstof. Overbevolking en overconsumptie zijn de grote gevaren voor Nederland en voor de mensheid. Nu zeg ik niet dat wij geen vluchtelingen moeten helpen. Integendeel, dat moeten wij zeker wel, vind ik. “Asielwaanzin” betekent dat de huidoge asielpraktijk zeer weinig van doen heeft met vluchtelingenhulp. Of de asielmigranten nu wel of niet werken als ze hier zijn, dat zou overigens geen moer uit moeten maken. Werken en integratie zijn secundaire doelstellingen. Bij “asiel” gaat het om veiligheid. Daar zou het om moeten gaan. De linkt tussen de gemiddelde “asielzoeker” die hier komt en “veiligheid” als doelstelling kan ik niet meer leggen.
Advertentie