Advertentie
carrière / Nieuws

41 meldingen ‘teveelverdieners’ publieke sector

Dat blijkt uit de jaarrapportage Wet normering topinkomens (WNT) 2020 die door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd. De andere helft van de meldingen betrof een overtreding van de openbaarmakingsplicht waaraan (semi-)publieke instellingen zijn gehouden. Er zijn volgens de jaarrapportage geen nieuwe overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding gemeld of geconstateerd.

14 december 2021
salaris.jpg

Het aantal nieuwe meldingen over managers die te veel geld opstreken in de (semi-)publieke sector bedroeg vorig jaar 41. In de helft van de gevallen ging het om overschrijding van de toegestane bezoldiging van maximaal 201.000 euro per jaar.

Dat blijkt uit de jaarrapportage Wet normering topinkomens (WNT) 2020 die door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd. De andere helft van de meldingen betrof een overtreding van de openbaarmakingsplicht waaraan (semi-)publieke instellingen zijn gehouden. Er zijn volgens de jaarrapportage geen nieuwe overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding gemeld of geconstateerd.

Accountants
Van de 41 nieuwe meldingen is de helft (21) nog in behandeling dan wel in onderzoek, de andere helft (20) is afgehandeld. In de meeste gevallen blijken de overtredingen ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die fungeert als een soort eerste toezichthouder.

Bovenmatige bezoldiging
De WNT heeft als doel het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Het tegengaan van bovenmatige bezoldiging en ontslagvergoeding gebeurt door maximering en verplichte openbaarmaking van de bezoldiging en ontslagvergoedingen van leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen van (semi) publieke instellingen.

Doeltreffend
Uit een vorig jaar gehouden evaluatie van de WNT over de periode 2016-2020 kwam naar voren dat de wet doeltreffend is in het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de (semi-)publieke sector. Dat zou blijken uit het relatief geringe aantal gemelde en geconstateerde overtredingen. Bij minder dan één procent van de WNT-instellingen is een overtreding van de geldende bezoldigingsmaxima geconstateerd in de onderzoeksperiode van 2016- 2018. In diezelfde periode zijn er alleen in 2016 vier overtredingen van de maximale ontslagvergoeding geconstateerd – op een totaal van tussen de circa 100 en 250 ontslagvergoedingen gemiddeld per jaar. In 2017 en 2018 werden geen overtredingen van de maximale ontslagvergoeding geconstateerd.

Van privaat naar publiek
In aanvullend onderzoek kwam vorig jaar wel naar voren dat de WNT invloed lijkt te hebben op de beweging tussen privaat en publiek. Hoewel die historisch altijd al laag is geweest, lijkt deze sinds de invoering van de WNT verder af te nemen.

Voor volgend jaar is het algemeen bezoldigingsmaximum, na indexatie op basis van het CBS-cijfer voor de contractloonstijging bij de overheid, vastgesteld op 216.000 euro. 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Subiet namen publiceren en teveel uitbetaalde bedragen (met boete) terugvorderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Babette de Bres / financiele adviseur
Ik had na een dagje speuren in de top 10 van de zorgbedrijven met de grootste winsten in onze regio al twee overtredingen van de norm te pakken. Deze zijn na mijn signalering gecorrigeerd maar het blijft altijd een overtreding. De overtreding van de openbaarmakingsplicht ligt bij de voor ons middelgrote bedrijven rond de 33%.

Ik vraag me af of het onderzoek zich beperkt heeft tot alleen de grote instellingen. Ook wat minder grote instellingen moeten zich aan de WNT houden want ook die worden met publiek geld gefinancierd.

Vandaar ook onze oproep om de WNT gegevens op te nemen in de landelijke database CIBG zodat overtredingen eindelijk eens worden gesignaleerd. Het is laaghangend fruit dat met een goede zoekmachine zo kan worden geplukt.

Ik vrees dat het in een aantal gevallen ook te maken heeft met onhandige accountants die de WNT 'vergeten'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Uiteraard niet OK dat in de publieke sector dit gebeurt. En de verontwaardiging is ook begrijpelijk en de imagoschade voor de publieke sector navrant. Maar laten we niet blind zijn voor de maffe constructies in ziekenhuizen, waar chirurgen BV'tjes vet cashen en zorgpersoneel matig wordt betaald. In dit land hebben we massaal op de VVD gestemd. Deze partij beschermt al jaren het groot kapitaal en heeft de scheefgroei z'n beetje tot standaardbeleid gemaakt. Crisis of niet, er zijn meer miljonairs in Nederland dan ooit en deze zitten bij lange na niet allemaal in de publieke sector! Duhhh!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Callme@ / oud-ambtenaar, oud-raadslid, oud en observator
Betreft dit mensen die willens en wetens onder de slagboom doordoken of snaken die het echt (!) niet wisten, omdat je bij zo'n salaris niet elke keer op het ondoorgrondelijke strookje kijkt.

En waar zitten de mensen die bewust een omleiding gebruiken ? Je werkt bijv. bij een soort energiebedrijf dat onder de WNT valt. Dan zet je boven dat bedrijf een BV als paraplu waar allerlei activiteiten onder vallen. Vervolgens benoem je je onderknupppel tot directeur van het WNT-bedrijf en stapt zelf over naar de holding die er niet onder valt. En daar kun je dan formeel maar immoreel cashen.

Who knows ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie