Advertentie
carrière / Nieuws

Abvakabo stelt ultimatum aan gemeenten

De vakbonden eisen werkzekerheid en koopkrachtbehoud. Ook moeten gemeenten meer investeren in vast personeel in plaats van ingehuurde medewerkers.

06 februari 2012

Abvakabo FNV heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandag tot 13 februari de tijd gegeven om in te gaan op de eisen die de bond heeft gesteld in de cao-onderhandelingen. Zo niet, dan roept de vakbond zijn leden op tot harde acties.

Onhaalbaar
De vakbonden eisen werkzekerheid en koopkrachtbehoud voor de 180.000 gemeenteambtenaren. Ook moeten gemeenten meer investeren in vast personeel in plaats van ingehuurde medewerkers. Vorige week liepen de onderhandelingen over een nieuwe cao vast. De VNG noemde de eisen van de bonden onhaalbaar en onbetaalbaar.

Reacties: 21

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Visser / Organisatievitalisator
Ja, ga vooral staken. Het moet toch echt niet gekker worden. In tijden war alles en iedereen moet bezuinigen roepen bonden op tot staken omdat hun leden geen werkzekerheidsgarantie krijgen. Dit begint heel erg op Griekse toestanden te lijken. De gevolgen daarvan zijn nu 15.000 ambtenaren die gedwongen moeten vertrekken om de besturingssystemen van stad en land 'betaalbaar' te houden. Bonden komen op deze manier tegenover de samenleving te staan als zij bestuurssystemen van diezelfde samenleving en de burgers daarin op deze wijze blijven 'belasten' terwijl zij het 'ontzien' zullen noemen! Net zoals klassejustitie is dit net zo verwerpelijk. Dit soort acties begint verdacht veel te lijken op het zorgen voor eigenbehoud van de bestaanszekerheid van bonden. Eigenbelang eerst i.p.v. constructief samen werken aan gezamenlijke belangen wat de Grieken veel te laat zijn gaan begrijpen, als zij het al begrijpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BOZ25 / adviseur
Helemaal ens met Hans. Bonden zouden naar tegenovergestelde moeten streven. Minder verplichtingen voor de gemeenten waardoor flexibiler omgegaan kan worden met arbeidscontracten. Ook nu lopen er veel mensen rond die niet of nauwelijks functioneren maar door alle gevolgen voor de gemeenten maar in dienst gehouden worden. Goede mensen blijven hierdoor aan de kant staan. Streven van de bonden zou moeten zijn: alle wachtgeldregelingen en alles wat daarbij hoort aan de kant.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
FNV-lid
De bonden hebben hun kans gemist. Er lag 2% voor het grijpen maar het was nog niet genoeg en ze hadden de buschauffeurs nog nodig om op andere borden verder te kunnen schaken.

En nu scheppen ze een beeld van de gemeente-ambtenaren alsof het Grieken zijn. Wie van de leden heeft daar eigenlijk zin in? Volgens mij is er behalve onder de bekende groep die zich altijd weer de straat laat opsturen 0% actiebereidheid. En maar blazen.... (maar dat is werkgelegenheid voor het bondskader).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter D / juridisch beleidsmedewerker
Ooooh, wel heel erg belegen arbeidersretoriek. De vakbeweging vergist zich honderd jaar en denkt dat we nog in 1912 leven. Moet de regering nu maar 'worgwetten' voorstellen aan de Staten Generaal . . . ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gepensioneerd / Gepensioneerde
Volgens mij leven die bonden in een andere wereld en zien zij de ernst van de huidige economische situatie niet in. Hoe kun je het verkopen. Men moet blij zijn dat men zijn of haar baan nog heeft. Maar blijkbaar dringt dat niet door. Misschien moeten er wel ontslagen gaan vallen net als in Griekenland. Met deze signalen kun je deze bonden niet serieus meer nemen en zijn ze incompetent om nog enige verantwoordelijkheid te dragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Brouns / senior juridisch medewerker
Naarmate steeds meer taken van het rijk naar gemeenten worden overgedragen, inclusief bezuinigingen, wordt het niet eens tijd ook gemeentemedewerkers op hun kwaliteit en waarde te gaan waarderen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
De vakbonden zijn al jaren het contact met hun leden volkomen kwijt. Ze weten volkomen niet wat er leeft. Dat geldt zowel voor de FNV, als voor het CNV. Bij het CNV komt het dilemma echter zuiverder voor het voetlicht, omdat de politie- en militaire vakbond zich wil afscheiden. Het grote probleem van deze tijd is dat de vakmensen en mensen met hart voor de zaak dirigistisch worden geleid door ondeskundige managers en door systeemdwang. Soms gaat meer dan de helft van de budgetten op aan overhead, terwijl de werkdruk lager in de organisatie tot onverantwoordelijk hoog wordt. Politiemensen, hulpverleners, verplegend personeel, leraren en uitvoerend medewerkers missen erkenning voor hun vak en voor hun toewijding, ze worden gestuurd door systeemdwang met prestatienormen, terwijl managers totaal niet geïnteresserd zijn in de werkomstandigheden van hun personeel. Hulpverleners die met geweld worden geconfronteerd moeten vooral zichzelf redden via bedrijfsopvangteams van collega's. Nederland wordt geregeerd door managers die vanachter hun computers met spreadsheets denken de boel te kunnen sturen. En die rare vakbonden zijn ziende blind en gaan staken voor een paar euri ! Wel gek, dat bij alle bezuinigingen bij de overheid het management zichzelf spaart. leg de verantwoordelijkheden laag in de organisaties en je zult eens zien hoe veel geld er te besparen valt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cor Minnaard / "beleidsambtenaar"
Eindelijk pakken de bonden eens door en laten zich deze keer niet zomaar door de werkgevers inpakken, iets wat de laatste jaren maar te veel is gebeurd. Natuurlijk krijgen we hier ook griekse toestanden als werkgevers en kabinet onder druk van de banken en andere grootverdieners hun afbraakbeleid voortzetten. Niet de gewone man en vrouw, werkenden, werkzoekenden, studenten, moeten de gevolgen van de crisis betalen maar de veroorzakers! Dus: opkomen voor de publieke dienstverlening en de medewerkers die die diensten leveren is een goede zaak. Bonden houd de rug recht!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Daniel Hake / adviseur milieukwaliteit
Dhr Visser meent dat 'alles en iedereen moet bezuinigen'. Heeft hij ooit van de bankiers en managers gehoord, die megabonussen krijgen terwijl er personeel ontslagen wordt? Zij bezuinigen niet op zichzelf, wel op ons. Steeds meer mensen pikken dat niet langer: de schoonmakers en leraren zijn een lichtend voorbeeld, en gisteren gooiden de arbeiders van NedCar de poort dicht na aankondiging van de sluiting van hun fabriek. Ja, er is een crisis, maar wie die gaat betalen wordt uitgemaakt door strijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Ossel / FPU
Door deze acties roepen de ambtenaren steeds meer het beeld over zich af van ontevreden neuzelaars die buiten deze tijd leven .

Vergelijk eens met het bedrijfsleven met de vele ontslagen of met de gepensioneerden die al zo'n 10 % achter lopen en waarschijnlijk zelfs gekort worden . Die aangeboden 2 % over 2011 en 2012 samen is daarbij vergeleken een warm bad .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
De meeste reacties geven wel een vertekend beeld. Volgens mij krijgen we al jaren nog niet eens de inflatiecorrectie. Dus hoezo vragen we nu te veel? Ik ben blij dat de bonden proberen met een goed resultaat te komen. Anders kunnen straks ook de ambtenaren naar de voedselbank. Pak de bonussen van de bankiers maar af en zorg dat topmanagers niet meer miljoenen verdienen of een miljoenenbonus krijgen. Het is veel te oneerlijk verdeeld op dit moment. En de ambtenaren moeten daarvoor bloeden nu? Geen trek in. Ik wil er best voor staken. Het zijn geen Griekse toestanden, zo riant is het salaris niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. van Bunnik / oud secretaris van een OR bij GVB-Amsterdam
Dit ultimatum heeft weer eens een heel hoog Calimerogehalte! Serieus neem ik ABVA/KaboFNV niet meer nu ze deze vakcentrale met Bondgenoten heeft "opgeblazen" Het zou deze bond sieren nu FNV ogevormd wordt, haar eisen te matigen. in plaats van weer eens op te roepen tot aktie, harde aktie.

Bedenk dat ambtenaren er zijn voor de burger. Niet andersom en ook niet ter meerdere eer en glorie van de gestaalde FNV-kaders en bezoldigd bestuurders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Wees blij dat je in deze tijd nog werk hebt!! Er zijn heel veel mensen die het met veel minder moeten doen en smeken om werk. Het was triest om te zien hoe leraren met een buitenproportioneel hoog salaris en vakantiedagen actie voerden. Die moeten zich diep schamen. En ze maken echt niet meer uren dan andere werknemers hoor. Daar schermen ze mee. Dat moet dan les geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Treurig. Nee, geef mij maar de leraar uit de jaren 50. Een stoer werkpaard die doorbikkeld zeld in het weekend. Het imago van de huidige ambtenaar is al slecht en wordt met acties alleen maar slechter. Bezint eer ge begint.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dr. Framoes
@A.RaamU redenering klopt van geen kant, die "stoere" leraar uit de jaren 50 waaraan u refereert die werkte doorgaans namelijk wél van 8 tot 5, omdat die nief hoefde te voldoen aan alle bureaucratie die de hedendaagse overheid in de mik heeft geschoven van het onderwijs. U weet duidelijk echt niet waar u over praat, ik kan helaas niets anders concluderen. Verder praat u over smeken om werk?? Is dat soms de menselijke maat die u hanteert? Zouden ambtenaren volgens u -in tegenstelling tot werknemers in de private sector- God op hun blote knieen moeten bedanken omdat ze werk hebben?? Wordt toch eens wakker joh, ambtenaren zijn ook mensen. En ik praat uit eigen ervaring wanneer ik zeg dat ik als gemeenteambtenaar minimaal 50 uur per week werk terwijl er echt maar 40 worden betaald, hier horen uiteraard ook nog 7x24 diensten bij. Welkom in de echte wereld, wij hebben u gemist.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wietse / bel.ambt
Meneer Hans de B. waarschijnlijk ben je geen vakbondslid maar één van die profiteurs die anderen laten betalen aan een vakbond om die de kanstanjes uit het vuur te laten halen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / ambtenaar
Kijk naar de CAO verschil met de Rijksambtenaren..

Geef ons hetzelfde, immers zijn zij er ruim op vooruit gegaan de laatste 10 jaar, zet het Rijk stil en doe ons er wat bij
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toon Cornelissen / griffier
Wat een verschillende reacties en wat valt het op dat de bonden ondanks hun zogenaamd referendum ver weg zijn geraakt van hun achterban, alle overige gemeente-ambtenaren en de publieke opinie.

Niemand van de respondenten gaat in op waar het de bonden zogenaamd om te doen is: een 100% werkgelegenheidsgarantie. Die bestond inderdaad nog wel in de vorige eeuw (en toen ben ik lid geworden), maar daar hoeft men in zijn algemeenheid zich echt niet meer voor in te zetten. Dat gaat nét iets te ver en daar komt straks ook niemand voor de straat op. Ik zou de bonden adviseren het daar niet op aan te laten komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Heel simpel: na 4 jaar geen inflatie vergoed te hebben gekregen (op een half procent na) wordt het nu tijd voor een loonsverhoging. Die 2 procent is al veel te weinig. Laat die werkgelegenheidsgarantie maar vallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Even de simpele feiten voor gemeenteambtenaren:

(cijfers uit CBS en CAO's)

2002, Inflatie 3,4%, Loon+3,5%, EindeJaars +1%

2003: I 2,1%, Loon +2%, EJ +0,25%

2004: I1,2%, Loon 0%, EJ 0%

2005: I 1,7%, Loon +1,0%, EJ 0%

2006: I 1,1%, Loon +1,6%, EJ 0%

2007: I 1,6%, Loon + 3,0%, EJ 0,5%

2008: I 2,5%, Loon +2,2%, EJ +1,5%

2009: I 1,2%, Loon 0%, EJ 0%

2010: I 1,3%, Loon 0%, EJ 0,5%

(+ eenmalige uitkering van 1,5%)

2011: I 2,3%, Loon+0,5%, EJ +0,5%alles opgeteld:

I 18,4%, Loon +13,8%, EJ +4,25% (nu 6%)

Conclusie is dat gemeenteambtenaren er in 10jaar niet eens de inflatie gehaald hebben, terwijl de EJ van provincie en rijk nu al op 8,3% ligt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
Jammer dat de bonden juist de baangarantie als belangrijkste inzet gebruiken. Net zoals het College van Arbeidszaken dat doet.

Tegen de tijd dat de eerste medewerker met vaste aanstelling zijn/haar wachtgeld (of andere financiele regeling verkregen via een Sociaal plan oid) heeft opgegeten is de arbeidsmarkt dusdanig overspannen geraakt dat medewerkers met de juiste kennis, ervaring en instelling al lang weer onderdak hebben gevonden bij een of andere gemeente.

Waar is men bang voor? Dat mensen die de afgelopen jaren helemaal niet aan hun eigen mobiliteitskracht hebben gewerkt zielig thuis komen te zitten?

Ik neem aan dat de discussie over de details rondom de beperking van 'baangarantie' gaan; Hoe worden mensen die buiten de boot vallen geholpen om hun arbeidsmarktkracht te versterken? Het gaat niet om nu! Het gaat om de toekomst! Voor zowel werkgevers als werknemers. En dat iedereen nu door de zure appel heen moet bijten zal men toch begrijpen, hoop ik. Als je er daarna maar beter uit komt en nu de kans krijgt om in die toekomst te investeren....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.Homan
De gemeenteambtenaren moeten bij e.v.t. acties wel oppassen dat de Rijksambetanaren niet mee gaan liften aangezien deze in de periode 2007 t/m 2010 er liefst 13,2 % op voooruit zijn gegaan en de gemeenteambtenaren daardoor 5% achterstand hebben opgelopen. De enige die dus terecht een verhoging verdienen zijn de gemeenteambtenaren en niet die van het Rijk !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie