Advertentie
carrière / Nieuws

50.000 banen erbij bij de overheid

Zestig procent van de ambtenaren heeft minimaal hbo-niveau.

24 november 2022
Gemeentehuis Utrecht
Ambtenaren in het gemeentehuis van UtrechtShutterstock

De overheid is de laatste jaren als werkgever gegroeid. In totaal waren er halverwege 2022 570.000 banen bij de overheid. Dit is een toename van 50.000 banen ten opzichte van 2019.

Juridisch Adviseur

Certus Groep in opdracht van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Juridisch Adviseur

Financieel Adviseur P&C

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur P&C

Taken

De stijging van het aantal banen komt voornamelijk omdat het aantal taken dat door de overheid wordt uitgevoerd is toegenomen. Vooral door ontwikkelingen als de energietransitie en klimaatverandering hebben gemeenten, provincies en waterschappen er veel werk bij gekregen. Er zijn extra mensen aangetrokken voor de ontwikkeling van beleid, bestemmingsplanprocedures en vergunningverlening.

Extra geld

Voor die extra ambtenaren was de afgelopen jaren ook geld beschikbaar. Tot 2016 had de overheid door hervormingen en bezuinigingen te maken met een dalend aantal banen. In de jaren daarna kregen overheidsorganisaties ruimere budgetten, met name ook om de nieuwe maatschappelijke opgaven aan te kunnen. Daarvoor had de overheid met name mensen nodig op het gebied van ICT, beleidsadvies en specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwkunde, HR en beveliging, maar ook juristen en financieel specialisten.

Complexer

De grootste toename is te zien in het aantal beroepen waarvoor minimaal een hbo-opleiding vereist is. Dat komt omdat het werk bij de overheid steeds complexer wordt. Bijna zestig procent van de ambtenaren is inmiddels hoger opgeleid. Doordat de vraag naar hoogopgeleid personeel toeneemt moet de overheid gaan concurreren met andere sectoren waarin ook veel vraag is naar hoogopgeleid personeel. Daarbij gaat het met name om ICT-functies, financieel specialisten, juristen en functies met een technische component.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Dit zal binnenkort wel veranderen. Hoe komt dat? Doordat de rente nog veel hoger zal worden. Normaliter is de rente altijd hoger dan de inflatie. Op dit moment is de rente op staatsleningen nog geen 2,5%. De inflatie is het zesvoudige daarvan. De rente op staatsleningen zal dus hoger worden. Mevrouw Kaag moet nu al op zoek naar 9 miljard vanwege de hogere rente. In combinatie met een recessie zal dat alleen maar meer worden. Dus dat gaat onherroepelijk tot bezuinigingen leiden en dus ook op ambtenaren. De geschiedenis herhaalt zich altijd en gemeenten moeten zich daar nu op voorbereiden. Er komen moeilijker tijden aan. Laat de realiteit maar eens indalen.
Hielco Wiersma
En.....hoe zit het dan met de verdeling van die banen over de verschillende Overheden (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschappen en overige instellingen)?
Advertentie