Advertentie

Vragen over betrokkenheid bestuurders bij Van Pol

De Statenfractie van de SP in Limburg heeft zorgen geuit en vragen gesteld over mogelijke betrokkenheid van provinciale bestuurders en ambtenaren bij projecten van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol.

30 oktober 2014

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Limburg maakt zich zorgen over mogelijke betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren bij zaken van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol.

Steun aan Kerkrade aanhouden
De SP wil van het Limburgse bestuur weten of Van Pol bij provinciale projecten betrokken is. Ook vraagt de partij de provincie de toegezegde financiële steun aan de gemeente Kerkrade voor het centrumplan dat Van Pol uitvoert (4,5 miljoen van de totale steun van 18,5 miljoen), in afwachting van de uitkomsten van de rechtszaak aan te houden. ‘Het andere deel van het bedrag is voor Creative City. Dat wordt niet door Van Pol uitgevoerd, maar de trajecten zijn wel aan elkaar gekoppeld, aldus SP-fractievoorzitter Daan Prevoo. 'Het grootste risico loopt de gemeente Kerkrade natuurlijk met de lening aan Van Pol. Dat konden ze alleen doen door deze som geld van de provincie. Met het geld van de gemeente alleen was het plan niet van de grond gekomen.'

Lijntjes naar Van Pol
Van Pol Beheer BV is naast de centrumontwikkeling Kerkrade ook bezig met de ontwikkeling van Jazz City Roermond en de Roerdelta Roermond waarbij de provincie ook betrokken is, vertelt Prevoo. De SP weet niet of de dagvaarding van Van Pol gevolgen heeft voor deze projecten. ‘En ook in de ECI Cultuurfabriek zit de provincie met miljoenen. Er ging veel geld terug naar Van Pol, terwijl de taxatie minder was. Zo lopen er veel lijntjes naar Van Pol.’

Integriteitskwestie
Los van de negatieve beeldvorming dat overheden zaken doen met een van corruptie verdachte projectontwikkelaar maakt de SP zich zorgen over de juridische en financiële risico’s naast mogelijke betrokkenheid van bestuurders of overheidsambtenaren.’ Hierover willen wij duidelijkheid.’ Het gaat de SP niet alleen om voormalige bestuurders en ambtenaren, maar ook om zij die in functie zijn. De partij wil weten of zij in de zaak Van Rey zijn gehoord en of de provincie hun betrokkenheid kan uitsluiten. ‘Dat sluit ik zelf niet uit. Van Rey zat tot de vorige periode nog in de Provinciale Staten en huidige VVD-gedeputeerden waren toen ook bijvoorbeeld bij het Roerdeltaproject betrokken. Ik zie ook graag dat de Commissaris van de Koning als hoeder van de integriteit een rol speelt in deze kwestie. Het is een pure integriteitskwestie.’

Keyport 2020
De SP wijst erop dat de gemeente Kerkrade vooralsnog gewoon verder samenwerkt met Van Pol en hem de lening van 23,5 miljoen verstrekte voor het centrumplan en daarover geheimhouding over de stukken betracht. ‘Keyport 2020, een samenwerking van Midden-Limburgse gemeenten, ondernam wel meteen actie en zette directeur Tilman Schreurs op non-actief toen bekend werd dat ook hij verdachte is. Ook bij dit laatste project is de provincie betrokken’, aldus de SP.

Publieke belang overwegen
Mochten de verdenkingen tegen Van Pol inderdaad worden vastgesteld en een veroordeling volgen, dan wil de SP weten wat de financiële en juridische risico’s voor de provincie zijn in het geval van inbeslagname van tegoeden of een faillissement. Dat geldt ook voor de beschikbaar gestelde middelen voor de centrumontwikkeling van Kerkrade en de uitvoering daarvan. De SP wil dat het provinciebestuur de Staten volledig informeert over provinciale projecten waar Van Pol bij betrokken is, wat hiervan de risico’s zijn en hoe het bestuur deze wil voorkomen. ‘Ik verwacht die informatie wel te krijgen. Als er iets aan de hand is en dat niet schriftelijk kan, dan moet het maar in een besloten bijeenkomst onder geheimhouding. Dan kan ik er inderdaad niets mee, maar we moeten dan het publieke belang overwegen.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
N.a.v. diverse samenhangende verhalen op deze site; "Van Pol kreeg geen geld van de banken, waarop Kerkrade zelf met geld over de brug wilde komen."; sinds wanneer gaat de gemeente - MET MAATSCHAPPELIJK GELD!!! - zich als bank gedragen richting projectontwikkelaars. Het wordt hoog tijd dat gemeentes zich gaan richten op hun core business en wanneer een bank al geen geld verleent, op basis van welke criteria meent een gemeente dat dan wel te doen; GELD ZAT?!?!!? Want waar verlies wordt geleden, wordt wel weer gehaald van de onuitputtelijke bron van de maatschappij?!?!? Ophouden hiermee! Een goede projectontwikkelaar weet donders goed hoe de broek hoog te houden en winst te halen en aldus verkooppraatje te maken richting banken. Moet genoeg signaal zijn lijkt me dat de bank dit in dit geval niet doet!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie