Advertentie

Zeven gemeenten vertikken Wmo-onderzoek

Van de 388 gemeenten hebben zeven gemeenten niet de verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Weigerende gemeenten riskeren een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

07 augustus 2017

Van de 388 gemeenten hebben zeven gemeenten niet de verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Weigerende gemeenten riskeren een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Dat antwoordt het ministerie op vragen van Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de weigering van de gemeente Laarbeek mee te doen aan het wettelijk voorgeschreven cliëntervaringsonderzoek. De Brabantse gemeente vindt de verplichte schriftelijke vragenlijst onvoldoende toegesneden op de lokale situatie en zou voornamelijk ‘weinigzeggende resultaten’ opleveren.

Eigen vragenlijst

381 gemeenten hebben volgens VWS in 2016 via ‘waarstaatjegemeente.nl’ de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2015, waarbij ze de verplichte vragenlijst gebruikt hebben, aangeleverd. ‘Het merendeel van de resterende gemeenten, waaronder Laarbeek, hebben een cliëntervaringsonderzoek gehouden met een eigen vragenlijst. Enkele gemeenten hebben geen cliëntervaringsonderzoek gedaan’, antwoordt het ministerie desgevraagd.

Ondermijning landelijke benchmark

Gemeenten die geen cliëntervaringsonderzoek hebben gedaan, niet de verplichte vragenlijst hebben gebruikt of te laat hebben aangeleverd zijn daar door het ministerie op aangesproken. Volgens het ministerie ondermijnen die gemeenten ondermijnen met deze aanpak de landelijke benchmark. Bij een vijftal gemeenten is in het kader van het interbestuurlijk toezicht aanvullende informatie opgevraagd, één daarvan betrof de gemeente Laarbeek.

Laarbeek heeft geantwoord de gevraagde gegevens niet aan te leveren. ‘Niet over 2016 en ook niet over 2017’, aldus verantwoordelijk wethouder Joan Briels.

Start aanwijzingsprocedure

Het ministerie laat weten dat op het moment dat de staatssecretaris constateert dat een gemeente ernstig tekortschiet bij de uitvoering van de Wmo 2015, dat aanleiding kan zijn om de aanwijzingsprocedure te starten, overeenkomstig artikel 2.6.8 van de Wmo 2015. Voorafgaand aan die procedure wordt een bestuurlijk traject doorlopen, dat verschillende fases kent. Doel ervan is de gemeente in de gelegenheid te stellen ‘zelf een einde te laten maken aan de ernstige tekortkoming.’

Lokale debat

Op grond van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verplicht om onderzoek te doen naar cliëntervaringen. Staatssecretaris Van Rijn hecht daar groot belang aan. ‘Het cliëntervaringsonderzoek is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in hoe cliënten de ondersteuning vanuit de Wmo 2015 ervaren.

De resultaten bieden primair een zeer waardevolle input voor een individuele gemeente om de effecten van het gevoerde beleid volgens cliënten te evalueren en te verbeteren. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek zijn daarbij belangrijk voor het lokale debat omdat het niet alleen het college maar ook de raad ondersteunt in het uitoefenen van haar taken’, aldus het ministerie.

Kwaliteitsverbetering

Het cliëntervaringsonderzoek heeft verder tot doel dat gemeenten in staat zijn om met behulp van de jaarlijkse, landelijke rapportage van de resultaten van hun onderzoeken (www.waarstaatjegemeente.nl) de cliëntervaringen in de eigen gemeente te vergelijken met de ervaringen van andere gemeenten, eveneens als basis voor continue kwaliteitsverbetering. Om die reden heeft Vereniging van Nederlandse Gemeenten met en namens gemeenten een vragenlijst opgesteld die alle gemeenten verplicht moeten toepassen.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frank Faber / meedenker
Het ministerie van VWS wil dat een gemeente een einde maakt aan een ernstige tekortkoming, wanneer geen bijdrage wordt geleverd aan een enquête die ‘waarstaatjegemeente.nl’ voedt. Ik snap een gemeente goed die enquêtes mijdt die puur kwantitatief zijn, en een benchmark opleveren die wel mooie grafieken biedt maar niet zal leiden tot verbeteringen van de uitvoering van de WMO. In een benchmark als ‘waarstaatjegemeente.nl’ staat onnodige bureaucratie centraal. Niet de burger. Niet de betroken gemeente schiet tekort, maar het ministerie.

Goede feedback ophalen is een goede tool waard. Om niet alleen beter te kunnen prersteren, maar ook kostenefficiënter. Vaak wordt klantonderzoek te ingewikkeld gemaakt. Al eens kennis gemaakt met de Net Promoter Score voor de Publieke sector? Vier eenvoudige vragen. Met de mogelijkheid om cliënten van de WMO te betrekken bij het verbeterproces. Kijk eens naar: http://faberklantvriendelijk.nl/?p=402 . Ik ga graag met je in gesprek.

Vriendelijke groeten,

Frank Faber (0643547156)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert Rebergen / Sociaal entrepreneur
Het kan best zo zijn dat een instrument niet passend gevonden wordt, maar dat wil niet zeggen dat je als gemeente je verplichtingen niet na hoeft te komen. Als de burger zo omgaat met de inning van gemeentelijke belastingen, weet de gemeente wel hoe het hoort. Eerst aan de plicht voldoen en daarna pas je gelijk proberen te halen.

Zo vergroot de gemeente de afstand tussen haarzelf en mensen (met en zonder WMO aanspraak) alweer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Pluim
De weigerachtige gemeenten hebben zeker wat te verbergen en de verkregen WMO-gelden in andere potten verstopt. Aanpakken die hap!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank Zuylen / adviseur
Dit verhaal doet sterk denken aan een aflevering van "Yes Minister": The skeleton in the cupboard". De bureaucratie bestaat bij gratie van dit soort controlemechanismen tussen bestuurslagen onderling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Edo / AWBZ-Wmo ervaringsdeskundige
Ik kan een gemeente als Laarbeek wel 'volgen' ... Het is nl. ook een niet veel inzicht gevende flutvragenlijst ... kwantitatief i.p.v. kwalitatief ...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marlieke de Jonge / beleidsresistent burger
Ook de WMO-burger heeft haar verplichtingen, vind ik. Maar als de afstand tussen de leefwereld-realiteit en de systeem-wereld te groot word, kan en mag je saboteren. Vooral als de vragen kwetsend en diskwalificerend zijn. Ik heb de vragenlijst dus gewoon niet ingevuld en als een Gemeente mijn weg volgt, vind ik dat best te waarderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie