Advertentie

Bestuurscrisis? Raadpleeg burgers

Standaard grijpen gemeenten dan naar de bekende middelen als het college lijmen of vervangen of mediation.

08 mei 2015

Schending van de integriteit, slecht functioneren, vertrouwensbreuken. Dikwijls ontstaan bestuurscrises omdat burgemeesters, wethouders of raadsleden in opspraak komen. Met vaak als gevolg dat het college de rit niet uitzit, blijkt uit onderzoek.

Bekende middelen
Standaard grijpen gemeenten dan naar de bekende middelen als het college lijmen of vervangen of mediation. Veel minder vaak wordt een externe deskundige ingeschakeld, of raadpleegt de gemeente de burgers. Dat concludeert de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf in zijn onderzoek ‘De ene politiek-bestuurlijke crisis is de ander niet.’ Een onderzoek naar oorzaken, gevolgen van en oplossingsrichtingen voor politiek-bestuurlijke crises in Nederlandse gemeenten maakt duidelijk dat in eerste instantie veelal wordt geprobeerd de bestuurscrisis intern op te lossen.


Burgerjury
Volgens de onderzoeker zou het verstandig zijn sneller ‘extern op te schalen’ door advies in te roepen van expertise bureaus of, in specifieke gevallen, de Commissaris van de Koning. Vormen van burgerparticipatie zijn bijvoorbeeld een lokaal referendum, een burgerjury of werkgroepen. De Graaf stelt voor om aanvullend instrumentarium te ontwikkelen, zoals integriteitscursussen, trainingen en experimenten. Opvallend is dat 39 procent van de geënquêteerden aangeeft dat de politiek-bestuurlijke verhoudingen na de crisis zijn verbeterd. Blijkbaar kan een bestuurscrisis ook een heilzame werking hebben. Het onderzoek is gehouden in opdracht van Raadslid.Nu.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos / Adviseur
Ik merk dat ik langzaam enigszins allergisch begin te worden over de manier waarop tegenwoordig burgerparticipatie als "heilige graal" overal wordt bijgesleept als de oplossing. Van termen als burgerjury en werkgroepen krijg ik de kriebels. Er zou eens onderzocht moeten worden over welk deel van de bevolking we het hebben bij burgerparticipatie. Welke mensen zijn hier echt actief, hebben we het niet over een kleine, elitaire groep. De nieuwe oligarchie of plutocratie? Waarom zou burgerparticipatie lukken als het al niet lukt om het overgrote deel van de bevolking verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen leefomgeving, getuige de rotzooi die met het grootste gemak op straat wordt gekieperd. En dat is nog maar een voorbeeld. Zijn we niet aan alle kanten 24/7 aan diezelfde burger aan het trekken (mantelzorgen, vrijwilligerswerk, meer en langer werken, wijkbestuur, burgerinitiatieven, houd je eigen buurt schoon, huizen van de wijk etc.) Als we werkelijk vinden dat ons democratisch en maatschappelijk systeem niet functioneert waarom pakken we dit dan niet aan ipv er van alles om heen te organiseren? Functioneert ons democratisch systeem nu werkelijk zo slecht? Kortom, wat mij betreft begint de hele kanteling trekken van een hype te vertonen! Met goeroe's als Rotmans c.s. voorop die in ieder geval aan het oreren er over veel geld verdienen. De nieuwe netwerksamenleving die de "verlichten" onder hen veel geld betaald om zich te laten vertellen hoe het dan wel allemaal moet. Ga maar eens kijken wie er bij een lezing van Rotmans in de zaal zitten. Dik betaald de omwenteling en de dictatuur van het proletariaat aankondigen. Marx zou zich in zijn graf omdraaien. Dus laten we nu alstublieft niet burgerjury's en werkgroepen gaan inzetten om een bestuurscrisis op te lossen. Laten we ophouden met al dat wetenschappelijk en hypothetisch geklets. Gewoon aan de slag, Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie