Advertentie

Zes gemeentelijke ‘klokkenluiderszaken’ in half jaar

Bij gemeenten zijn in het laatste halfjaar van 2016 in totaal zes klokkenluiderszaken voorgekomen Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Huis voor Klokkenluiders, dat in juli van dat jaar werd opgericht. Het aantal mensen uit zowel publieke als private organiaties dat advies vraagt is daarnaast veel hoger dan verwacht.

13 maart 2017

Bij gemeenten zijn in het laatste halfjaar van 2016 in totaal zes klokkenluiderszaken voorgekomen Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Huis voor Klokkenluiders, dat in juli van dat jaar werd opgericht. Het aantal mensen uit zowel publieke als private organiaties dat advies vraagt is daarnaast veel hoger dan verwacht.  

 

170 keer advies aan publieke sector
In totaal hebben in de laatste helft van 2016 532 mensen contact gezocht met afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. De inschatting was bij de oprichting dat over een heel jaar er zich 400 tot 600 mensen zouden melden. In totaal gaat het bij 32 procent van de adviesvragen om kwesties uit de publieke sector, in totaal zijn dat er 170. Van die 170 vragen was er 20 keer daadwerkelijk sprake van een ‘Klokkenluiderszaak’. Zes keer ging het om een zaak van een gemeente. De andere zaken spelen zich voornamelijk af op een van de ministeries.


Benadeling klokkenluiders
Binnen de publieke sector gaat het voornamelijk om vermoedens van schending van voorschriften of regels. In totaal ervaart driekwart van de klokkenluiders benadeling bij het melden bij de werkgever ervan. Veelal is ontslag of het niet verlengen van een contract het vervolg. Paul Loven, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, hierover: “Ik vind het buitengewoon ernstig dat iemand die op zijn werk te goeder trouw een melding doet van een mogelijke misstand vaak zo’n hoge prijs betaalt. Dat bewijst eens te meer dat het wettelijk verbod op benadeling dat vanaf 1 juli 2016 geldt er niet voor niets is’.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Karel
Je bent toch wel gek als je klokkenluider wilt zijn en dus niet anoniem blijft. Veel beter is, ondanks dit wettelijk verbod op benadeling, te lekken naar de krant. Daar hebben de media een speciaal, niet traceerbaar e-mailadres voor. En anders doe je wat in de brievenbus bij de krant. Benadeling van de klokkenluider is zo uitgesloten, als je een beetje slim bent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie