Advertentie

'Weigergemeenten mogen aan de schandpaal'

Naming and shaming is geoorloofd, vindt burgemeester Wijbenga, om gemeenten te dwingen hun steentje bij te dragen aan de asielopvang.

30 augustus 2022
Bert Wijbenga in juni 2021, toen nog wethouder in Rotterdam
Bert Wijbenga in juni 2021, toen nog wethouder in RotterdamANP

Een financiële korting, eventueel aan de schandpaal. De Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga vindt dat gemeenten die geen of onvoldoende statushouders plaatsen, de consequenties moeten voelen.

Streng

Wijbenga reageert op burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, die een klemmende oproep deed aan gemeenten die niet meewerken aan noodopvang van asielzoekers en geen of onvoldoende statushouders plaatsen. ‘Bruls’ oproep was aan een te grote groep en veel verkeerden’, aldus Wijbenga. ‘Het stoort mij dat we niet streng de gemeenten en bestuurders aanspreken die het betreft. Een ergernis die ik en veel andere burgemeesters voelen.’

Paniekvoetbal

Weigergemeenten mogen wat hem betreft op een publieke ‘schaamlijst’ komen. ‘Als zij zich de afgelopen anderhalf jaar meer hadden ingespannen, was er nu geen tekort aan plaatsen’, beweert hij. ‘Het deplorabele heen en weer-schuiven van mensen en verantwoordelijkheden is een soort paniekvoetbal.’

Excuus

Als het aan Wijbenga lag, zouden tekortschietende gemeenten niet wegkomen met het excuus dat er onvoldoende woningen voorhanden zijn. ‘Iedere gemeente heeft een mutatiegraad in woningen.’ Met andere woorden: er is altijd beweging in de sociale huurvoorraad. ‘Als alle gemeenten hun taakstelling op tijd en volledig hadden ingevuld, hadden we dit hele probleem niet gehad. Gewoon de mensen die aan jou zijn toegewezen opvangen en de inburgering starten.’

Als weigergemeenten zich meer hadden ingespannen, was er nu geen tekort aan plaatsen.

Niet fraai

De manier waarop Utrecht het oploste – gedurende vier weken alle vrijkomende woningen naar statushouders – was naar zijn idee ‘niet fraai’, maar heeft gewerkt. Een betere oplossing, volgens Wijbenga: ‘Met de woningcorporaties zorgen dat 6 of 12 procent, of in het licht van de huidige crisis misschien zelfs 18 procent van de vrijkomende woningen beschikbaar komt voor statushouders.’

Dreiging

Weigergemeenten mogen hard op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken en rijk en provincie moeten daaraan consequenties verbinden. Bijvoorbeeld door ze een deadline van drie maanden te stellen en te korten op hun uitkering, of een andere maatregel. De provinciale overheid als toezichthouder is naar zijn mening veel te voorzichtig. ‘Terwijl bekend is dat gemeenten het zeer vervelend vinden als de provincie ze aanpakt. Alleen al de dreiging met maatregelen zal naar mijn verwachting 90 procent van de gemeenten aanzetten tot de gewenste actie. Zij kunnen dan ook hun gemeenteraad vertellen: dit is onze opdracht en als we ons daar niet aan houden gebeurt er dit.’ 

Wanprestatie

De Vlaardingse burgemeester – die tot 2021 nog VVD-wethouder was in Rotterdam – vindt het wanprestatie dat er nog geen tweede aanmeldcentrum naast Ter Apel is gerealiseerd. ‘Dat het centrum te klein is voor pieken, weten we al lang. Ongelooflijk toch dat Nederland met zoveel geld, zoveel organisaties en bedrijven en een leger dat in korte tijd van alles van de grond krijgt, niet in staat is een tweede aanmeldcentrum gereed te hebben?’

Rutte moet eigenlijk morgen in Marokko zijn om het te regelen.

Uitzetten

Wijbenga wijst ook naar minister-president Rutte, die geen ‘Chefsache’ heeft gemaakt van de uitzetting van de zogeheten ‘veiligelanders’. ‘Een groep van duizend tot tweeduizend vervelende jongemannen die hier niet horen en alsmaar niet uitgezet worden.’ Het verweer dat die meestal niet uitgezet kúnnen worden, omdat het land van herkomst weigert ze terug te nemen, schuift hij terzijde.

Marokko

‘Ankie Broekers [voormalig staatssecretaris voor asielzaken, red.] heeft dat geprobeerd, maar is ernstig beledigd door Marokko’, aldus Wijbenga. ‘De minister van Buitenlandse Zaken heeft daar vervolgens geen opvolging aan gegeven en de premier evenmin. Hij zélf moet de verantwoordelijkheid nemen om deze kwestie op te lossen.’ Wijbenga’s eigen partij, de VVD, pleitte voor strafmaatregelen, zoals intrekking van investeringsgelden en visa. Wijbenga: ‘We zijn de risee in de internationale verhoudingen. Rutte moet eigenlijk morgen in Marokko zijn om het te regelen.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob Sabreur
Waar deze ongekozen despoot in wording helemaal aan voorbij gaat is dat de gemeentes één algemeen doel dienen en dat is het belang van hun gebied en de bevolking die zij dienen. Daarmee zou hij als 'burgervader' als eerst juist een vuist moeten maken tegen het wanbeleid van de landelijke overheid, die juist hun veroorzaakte problemen over de schuttingen van de lokale overheden smijt.
In diverse enquêtes is gebleken dat de ruime meerderheid (tot wel 86%) van het volk dit beleid niet meer pikt. Opvang van echte vluchtelingen is goed, maar de grenzen van de capaciteiten zijn allang bereikt en overschreden.

In plaats van de burger verder op te zadelen met nog meer grote groepen immigranten, die misbruik maken van de asielprocedures, zou burgemeester Wijbenga met zijn collega's een statement moeten maken naar Den Haag dat dit zo niet langer kan. Helaas, met deze uitspraken geeft hij alleen maar aan dat hij schijt heeft aan zijn burgers en alle mensen, die al jaren op een wachtlijst staan voor een betaalbare woning.
Hielco Wiersma
Op zichzelf heeft Wijbenga gelijk, maar hij weet donders goed dat vooral zijn partij (VVD) de afgelopen jaren spelbreker is geweest om het Rijk de instrumenten te verschaffen voor structureel verantwoord asiel- en vluchtelingenbeleid. Sanctiebeleid richting gemeenten kan bovendien alleen via (nood)wetgeving worden gerealiseerd.
Nico Bos
Weer een nieuwe wijsneus die zich even moet profileren in dit asiel drama. De oplossing van het probleem zit in de vraag waarom deze mensen massaal hun land ontvluchten.... Het antwoord: criminele regeringen die met buitenlandse wapens hun eigen bevolking uitroeien, dat is het probleem!
Hans Bakker
Wat mij betreft mogen ook de leden van CDA en Christenunie die zich zorgen maken over het “inhumane” opvangbeleid aan de schandpaal worden genageld. Waarom? Omdat de emoties pas ontstaan als de vluchtelingen in Nederland zijn. Er zijn wereldwijd meer dan 80 miljoen vluchtelingen die het kaartje van de reisagent c.q. de mensensmokkelaar niet kunnen betalen. De reacties van deze partijleden weerspiegelen een gebrek aan objectivering. We moeten terug naar de basis. Waarom willen we vluchtelingen helpen, wat hebben we ervoor over en hoe. Als we een verdrag kunnen ondertekenen, in casu het VN Vluchtelingenverdrag, dan kunnen we het ook weer opzeggen. Het huidige asielbeleid heeft weinig met echte vluchtelingenhulp te maken. Wapenhandel tegengaan, dat zet zoden aan de dijk. Fair trade zet zoden aan de dijk. Maar die enkelingen die toevallig wat meer geld hebben voor de reisagent van een status voorzien, dat slaat helemaal nergens meer op. Dat de leden van CDA en Christenunie dat niet roepen, dat vind ik schandpaal waardig. En horen we die leden met hun grote morele waffel ook over die 2 miljoen kinderen die nu in Jemen doodgaan van de honger? Nee, daar horen we niets over. Uit het oog, uit het hart. Stompzinnig.
Advertentie