bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Vijf veranderingen in het kort.

14 juni 2022
Sjoerd

Géén overgangsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 moet uw organisatie voldoen aan diverse nieuwe regels. Deze nieuwe regels houden verband met implementatie van de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152). Dit is de eerste grote wetswijziging sinds de Wet werk en zekerheid en de Wet arbeidsmarkt in balans.

En voor de nieuwe regels geldt géén overgangsrecht, zij zullen onmiddellijk werking hebben. Het hoofddoel van de nieuwe regels is het verbeteren van de bescherming van de werknemer door middel van transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De vijf veranderingen in het kort

De veranderingen komen, kort samengevat, neer op het volgende:

  1. een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever en het gelden van termijnen waarbinnen de werkgever aan die plicht gevolg moet geven (art. 7:655 BW);
  2. de kosten van wettelijk verplichte opleidingen kunnen niet (langer) op de werknemer worden verhaald; en dergelijke opleiding telt mee als arbeidstijd en moet, indien mogelijk, tijdens de werkuren plaatsvinden (art. 7:611a BW);
  3. er is geen verplichting van de werknemer tot werk in geval van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon; bij niet tijdig annuleren betaalt de werkgever een schadevergoeding aan de werknemer (art. 7:628b BW);
  4. de werkgever mag de werknemer niet belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is (art. 7:653a BW);
  5. werknemers kunnen na 26 weken een keuze maken voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden (art. 2b Wet flexibel werken).

Welke gevolgen heeft het voor de werkgever?

De eerste vraag is natuurlijk in hoeverre de wijzigingen op de organisatie van de werkgever van toepassing zijn.

Lees verder op de website van Capra Advocaten.

Contact over dit onderwerp


Sjoerd Richters 
Advocaat

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.