Advertentie

Onderzoek: zelfstandig Westervoort kansloze missie

De gemeente is volgens het rapport Sterk bestuur Westervoort onvoldoende in staat de grote opgaven die eraan komen op te pakken en uit te voeren. Het enige wat de bestuurskracht in voldoende mate versterkt is fuseren.

19 januari 2022
Puzzel2.jpg

De Gelderse gemeente Westervoort zal moeten onderkennen dat een zelfstandig voortbestaan op termijn niet houdbaar is. De keuze is: fuseren met Arnhem, met Duiven of opgaan in één grote Liemerse gemeente.

Dat is het advies van BMC aan de gemeenteraad. Op verzoek van diezelfde raad hield het onderzoeks- en adviesbureau een bestuurskrachtonderzoek. De gemeente is volgens het rapport Sterk bestuur Westervoort onvoldoende in staat de grote opgaven die eraan komen op te pakken en uit te voeren. Het enige wat de bestuurskracht in voldoende mate versterkt is fuseren. Aangeraden wordt om een verkenning te starten met de buurgemeenten en vervolgens te boordelen wat het meest haalbare en wenselijke scenario is.


Identiteit
De mogelijkheid om te fuseren met Arnhem biedt volgens BMC de meeste de kans om de uitvoeringskracht en daarmee de bestuurskracht te versterken. De optie om tot een grote Liemerse gemeente te komen, sluit beter aan bij de regionale identiteit ‘en een logische beleving van de verbinding gemeenschap – gemeente’. De optie voor één gemeente Duiven-Westervoort zal de bestuurskracht ook versterken, maar wel in een mindere mate.

Motivatie ambtenaren
Dat alles stellen de rapporteurs op basis van het onderzoek. De conclusie daaruit is dat de huidige bestuurskracht van de gemeente onvoldoende is om in de toekomst een robuuste gemeente te kunnen zijn. Qua bestuurscultuur is het bestuurlijk samenspel in de gemeente niet optimaal en staat het bestuur te veel op afstand van de organisatie,  er is weinig sprake van langetermijnvisies en strategie. Bovendien, zo constateren de onderzoekers, wordt afstand ervaren tussen bestuur en samenleving. Er wordt wel ambtelijk samengewerkt met buurgemeente Duiven, maar die samenwerking staat onder druk. Intern constateren de onderzoekers dat de motivatie binnen de organisatie ‘wisselend’ is. Medewerkers zouden waardering en vertrouwen missen.

Financiën
Niet onbelangrijk is verder dat de huidige financiële positie van Westervoort ‘zwaar onvoldoende’ is. Mede daardoor staat de bijdrage van Westervoort voor de regio onder druk. De focus is naar binnen gekeerd en niet naar buiten gericht. Dat moet anders, maar Westervoort mist naast beperkte bestuurs- en uitvoeringskracht de financiële slagkracht om die investering te doen. De gemeente stond vanwege die zwakke financiële positie vorig jaar onder curatele van Gelderland. Voor dit jaar is dat verscherpt toezicht geschrapt, maar de provincie vindt de financiële situatie van Westervoort nog steeds kwetsbaar wat ze zorgen baart richting de toekomst.

In de raadsvergadering van 31 januari reageert het college van burgemeester en wethouders op het rapport.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jo Krechting / Bewogen burger
De bestuurlijke slagkracht heeft in het jonge verleden a de schade opgelopen die nu zo hard nodig om dit debacle nog enig sinds af te wenden. In de slag om de kiezer zijn toen bepaalde partijen zover gegaan dat capabele mensen o peen zijspoor zijn gezet. Mensen die nu zo hard nodig zouden zijn om gestalte te geven aan de zelfstandigheid van onze gemeente.Ook in regionale organisaties zitting had En zijn en opgeofferd aan mensen die halverwege uitgestapt zijn omdat hun toebedeelde taak niet aankonden of er verder geen heil in zagen..Moeten deze partijen zich niet eens af gaan vragen dat juist door hun opstelling toentertijd niet aan hebben bijgedragen dat deze toestand heeft kunnen ontstaan .En nu met de verkiezingen voor de deur het aloude stokpaardje weer van stal halen. en zich eens afgaan vragen hoe nieuw bestuur bij hen gestalte kan krijgen. Ik wens hen sterkte en nog heel veel wijsheid toe. als dat teminste voorradig is
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Hop hop in galop, komt daar Scherpenzeel 2.0 om de hoek kijken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie