Advertentie

Waterschapspartijen willen ook financiele ondersteuning

Waterschapspartijen moeten officieel erkend worden en daarmee een partijvergoeding krijgen. De grootste partijen Algemene Waterschapspartij (AWP) en Water Natuurlijk (WN) doen een dringend beroep op minister Plasterk om ook hen financieel te ondersteunen, net als andere politieke partijen. ‘Onze gekozen bestuurders hebben meer dan een miljoen stemmen gekregen. Toch worden onze organisaties vrijwel niet financieel ondersteund voor het borgen van onafhankelijke democratische vertegenwoordiging en continuïteit,’ aldus de partijen.

20 oktober 2016

Lijstenstelsel
De waterschappen zijn in 2008 van een personenstelsel naar een lijstenstelsel gegaan. Eerder stelden kandidaten zich individueel verkiesbaar via een ingewikkelde en niet-transparante weg. Tegenwoordig is er een lijstenstelsel waarbij kandidatenlijsten worden opgesteld en doen ook landelijke politieke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Dat betekent dat de zelfstandige waterschapspartijen ook echt campagne moeten voeren en aan de burgers uitleggen wat die precies te kiezen hebben. ‘Maar de landelijke partijen, zoals de PvdA en VVD, beschikken al over een professionele partijstructuur,’ aldus Job van Amerom van Water Natuurlijk. ‘De onafhankelijke partijen moeten het echt alleen hebben van de vrijwilligers. En die doen het heel goed, maar voor zaken als een partijbureau of professionele campagnevoering heb je toch echt geld nodig. Helemaal de weken vóór de verkiezingen is het een fulltime baan.’


Laag waterbewustzijn

De waterschapspartijen willen met de middelen niet alleen stemmen voor zichzelf trekken, maar ook een algemene boodschap verkondigen die nu nog niet altijd helder is. ‘Het waterbewustzijn bij de burger is heel laag,’ aldus Amerom. ‘De onafhankelijke waterschapspartijen voelen zich verantwoordelijk om de belangrijke rol van de waterschappen te communiceren. Op dit moment is dat nog niet goed genoeg, het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. En dat is ontzettend jammer, want de waterschappen is de oudste vorm van bestuur en democratie in ons land.’

Met een beetje budget zouden de partijen ook aan het publiek duidelijk kunnen maken waarom waterschappen niet op mogen gaan in bijvoorbeeld de provincies. ‘Als dat zou gebeuren vrees ik  namelijk voor onze veiligheid,’ legt Amerom uit. ‘Het bestuur van waterschappen kenmerkt zich door langetermijnbeleid. De waan van de dag moet daar ver vandaan blijven. Stel dat er bijvoorbeeld elders een tekort ontstaat en er geschoven moet worden met budgetten. Dan heb je kans dat dat bijvoorbeeld ten koste gaat van die dijkversteviging.’

Potentïele bestuurders
De waterschapsverkiezingen zijn nog ver weg, pas in 2019. Maar de financiele ondersteuning zouden ze nu al goed kunnen gebruiken vertelt Job van Amerom. ‘We zijn nu al aan het werven, leden en potentiële bestuurders. Bovendien zouden we nu al willen laten zien wat wij als waterschapspartij doen en beogen. Daar moet je niet vlak voor de verkiezingen mee beginnen. Een goede publiekscampagne kost geld en daar hebben waterschapspartijen net zo goed recht op als de landelijke partijen.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Siem van Balen Blanken / Waterschapbestuurder HHNK. Voor de VVD
Waternatuurlijk is ontstaan uit diverse politieke partijen enmaatschappelijke organisaties. Ook daar valt expertise te halen en ondersteuning om campagne te voeren. Ook de AWP kan daar gebruik van maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Donkers / medewerker
De enig juiste oplossing is natuurlijk om de waterschappen helemaal op te heffen en het belangrijke werk onder te brengen bij de provincie of RWS.

Democratisch is het een wangedrocht. Er is helemaal geen sprake van een keuze. Alle partijen zijn voor "droge voeten" en "goed drinkwater". Er is ook geen verschil tussen socialistische dijken of liberale dijken. Ze moeten gewoon hoog genoeg zijn. Dat is techniek. Wat is de reden dat we via de normale politiek over wegenaanleg en spoorlijnen praten maar dat we voor dijken aparte verkiezingen moeten houden? De enige reden is dat we in pakweg 1200 nog geen snelwegen hadden maar wel last van overstromingen waar de toenmalige landeigenaren zich tegen moesten wapenen. De waterschapsdemocratie leeft niet, het werkt niet, het is duur en achterhaald en is allen bedoeld voor overjarige ex gemeenteraadsleden die zo nodig "politiek actief" willen blijven op kosten van de burger.

Het zou een bezuiniging van meer dan 25 miljoen euro opleveren als we de waterschapsbesturen zouden opheffen heb ik wel eens gehoord. Gauw doen dus. Waterbeheer en waterkwaliteit is in goede handen bij de provincie of rijksoverheid waar wel wat te kiezen valt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Vonk / bestuurder
De Algemene Waterschapspartij (AWP) en Water Natuurlijk hebben groot gelijk. Bij de verkiezingen is er geen sprake van een 'gelijk speelveld'. De verkiezingen voor het waterschapsbestuur zijn gelijktijdig met de Provinciale Staten verkiezingen. Politieke partijen, die ook meedoen met de PS verkiezingen, komen voor op twee stembiljetten. Alleen daarom al is er ongelijkheid. Dat is ook gebleken bij de laatste verkiezingen waar gevestigde politieke partijen meer zetels in de waterschappen veroverden. Het verschil in financiële middelen komt daar nog eens dubbel en dwars bovenop. Oorspronkelijk was het helemaal niet de bedoeling dat politieke partijen mee zouden doen met de waterschapsverkiezingen, de toenmalige staatssecretaris, Tineke Huizinga, kon het echter ook niet verbieden. Ondertussen lijkt de algemene democratie met hun politiek partijen, de functionele democratie met belangengroeperingen overweldigd te hebben. Aan Plasterk om het ongelijke speelveld iets eerlijker te maken!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie