Advertentie

Kamermeerderheid: religieus leerlingenvervoer niet vergoeden

De coalitie wil dat de gemeenten wel blijven betalen voor het vervoer van gehandicapte leerlingen. Een handicap is geen keuze, anders dan een religie, betoogt Kamerlid Ypma

29 november 2012

De coalitie van PvdA en VVD wil af van de verplichting voor gemeenten om het vervoer te betalen voor leerlingen die naar een religieuze school willen. Die verplichting ligt nu vast in de wet, maar PvdA-Kamerlid Loes Ypma wil dat artikel schrappen. Ze liet donderdag weten daarvoor steun te hebben van de VVD.

Hoge kosten

Ypma heeft in haar eerdere werk als wethouder gemerkt dat de verplichting heel lastig is. Soms zorgt het voor zeer hoge kosten, zoals in de Friese gemeente Gaasterlân-Sleat. Daar kost het leerlingenvervoer jaarlijks 47.000 euro, berichtte Binnenlands Bestuur vorige week.. Verscheidene gemeenten hebben dan ook opgeroepen om een einde te maken aan de verplichte reiskostenvergoedingen.

Keuze 

De coalitie wil dat de gemeenten wel blijven betalen voor het vervoer van gehandicapte leerlingen. Een handicap is geen keuze, anders dan een religie, betoogt Ypma. Ouders die kinderen naar een strenggelovige school willen sturen, moeten daarom zelf voor de kosten gaan opdraaien. Overigens kunnen gemeenten er wel voor kiezen om het vervoer van de zogeheten signatuurleerlingen toch te blijven betalen.

10 miljoen euro

De PvdA-politica wil van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs weten of hij de regels gaat aanpassen. De wet moet zo worden aangepast dat ouders wel het recht behouden hun kind naar de school van keuze te sturen. Volgens Ypma zijn er 6000 leerlingen die omwille van hun geloof gesubsidieerd naar school worden vervoerd. Er gaat 10 miljoen euro in om.

Reli-bashing
De SGP stelt echter dat maar 4 procent van de totale kosten van leerlingenvervoer wordt besteed aan het vervoer van religieuze kinderen. Bovendien is er een ondergrens voor het aantal kilometers en is de regeling inkomensafhankelijk. ,,Wij hebben dus het gevoel dat het hier meer om reli-bashing gaat dan om de feiten'', aldus een woordvoerder.

CDA ziet probleem niet
Ook het CDA ziet het probleem niet. Volgens Kamerlid Michel Rog kijken gemeenten nu al goed hoe problemen opgelost kunnen worden. Ook heeft de PvdA geen bezuiniging op het oog. ,,Ik weet niet welk probleem hiermee wordt opgelost'', aldus Rog.

Vrije keuze niet meer mogelijk
Joël Voordewind van de ChristenUnie vreest dat het recht van ouders om kinderen naar een school te sturen die aansluit bij de levensovertuiging wordt aangetast. ,,Voor ouders die dit vervoer niet zelf kunnen financieren is die vrije keuze straks niet meer mogelijk.”

Reacties: 29

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan / P & C-adviseur huisvesting onderwijs
We moeten in Nederland naar een systeem van algemeen onderwijs, waarbij in een wijk 1 school /Multi Functionele accommodatie staat waar iedereen naar toe kan. Afschaffen die Lager-onderwijswet 1920. Niemand hoeft meer ver te reizen. Alle kinderen uit de wijk gaan naar de wijkschool. Dat zorgt voor een betere integratie van kinderen en ouders. In klassen zitten kinderen van alle geloven en niet-gelovigen. Kinderen worden vriendjes en ouders komen hierdoor ook met elkaar in contact. De integratie van verschillende bevolkingsgroepen zal makkelijker gaan. Ook alle signaturen van speciaal onderwijs opheffen en algemene regionale scholen instellen zodat men nooit meer ver hoeft te reizen.
Jan / Betrokken burger
Wat een vijandigheid omtrent het religieus onderwijs.

Waar Is onze tolerantie? In een goede democratie is vrijheid van onderwijs, godsdienst een groot goed.

Je kan duidelijk zien dat de seculiere hier totaal geen rekening mee willen houden. Wat een verharding van keuze vrijheid en veel verdriet voor een minderheid in Nederland.

H. Keuken / wethouder
Ik heb maar 1 vraag: wat verstaan we onder vrijheid? Volgens mij verschillen de definities. Geldt beperking alleen voor religieus onderwijs of ook voor alle vormen van levensbeschouwelijk onderwijs? In onze gemeente is zowel christelijk, Reformatorisch als openbaar onderwijs en toch zien we dat kinderen andere onderwijsrichtingen bezoeken buiten de gemeente. Dus ook die vrijheid wordt ingeperkt?
Monique
Eindelijk worden ze wakker in Den Haag
Mene Tekel
O, ik wist niet eens dat zoiets bestond. Het is ook zo absurt dat je er niet bij stil staat. Telkens weer wordt je verrast door Staatssubsidies die niet ver af staan van diefstal der goegemeente. De burgerrechten van gelovigen in van alles en nog wat blijken telkens veel ruimer dan voor hen die zonder Walhalla door het leven gaan. Kijk, ik ben zelf voor vrijheid van Godsdienst, maar dan wel op eigen kosten en geen gekakel naar ongelovigen. Er gloort hoop, zowel uit dit voornemen als de wijziging of verwijdering van de Blasfemiewet. Wist ik trouwens ook niet. Dat je als burger nog kan worden beboet omdat je God verwerpt of uitkaffert. De groepsbelediging blijft wel bestaan want je mag die gelovigen niet uitschelden en zeggen dat Sinterklaas niet bestaat en dat zij daardoor dwazen zijn. Ieder mag zijn altaartje hoor, daar niet van, maar dat tegengas op die onzin strafbaar is/was is toch onmiskenbaar discriminatie van nuchter denkende mensen.

Kijk als de rite en de mistiek nog zouden bestaan, als voorstelling dan zou ik nog wel eens een bezoekje doen. De kerk als buurtvereniging is natuurlijk ook niet alles. Maar de koters wel zelf naar school brengen hoor. Doen al die andere ouders ook.
mia
Als iemand die religieuze school zo belangrijk vind, dan gaat ie maar verhuizen naar desbetreffende plaats. Afschaffen dus!.
DeBruin
Ik werd witheet van woede toen ik dit las. Er zijn in dit land al jaren gehandicapte leerlingen en andere groepen die door allerlei bezuinigingen hun vervoer naar school en andere bealngrijke bestemmingen niet (meer) vergoed krijgen. En omdat deze lui moeten kunnen bidden voor de rekenles wordt het wel vergoed? Walgelijk en schandalig.
Marc
Het gaat hier om 10 miljoen? Druppel op de gloeiende plaat dus?? Dit brengt behoorlijk wat gezinnen in de (financiele) problemen, terwijl de uiteindelijke bezuiniging in het niets verdwijnt (dat geld beland uiteindelijk toch weer in een of andere bodemloze put, zoals de JSF). Vergeten wordt dat de zogenaamde 'religieuze' scholen tot de beste van dit land behoren, met een behoorlijk groot percentage aan hoogopgeleiden als resultaat. Deze vaak hardwerkende burgers (want ledigheid is des duivels oorkussen) leveren de staatskas vervolgens een behoorlijk bedrag aan belastinginkomsten op, dus mag daar dan in eerste instantie iets aan voorafgaan??
johan / mach. bankwerker
Een school op een dorp is meer dan genoeg zo kunnen er ook meer scholen open blijven en het is ook nog goed voor het milieu.

gelijk mee stoppen
Marc
@ johan, het gaat hier niet om basisonderwijs, maar om voortgezet onderwijs. Voor zover ik weet wordt het vervoer naar basisonderwijs niet gesubsidieerd (omdat dat niet gaat om grote afstanden). In de dunbevolkte provincies als bv. Friesland, Groningen, Zeeland etc. gaat het soms om afstanden van 40/50km met slecht tot zeer slecht openbaar vervoer.
A. van den Heuvel / Zelfstandig adviseur
@Marc

Bij het religieus leerlingenvervoer gaat het wel degelijk dikwijls om basisonderwijs. 10 miljoen lijkt geen groot bedrag, maar het gaat ook maar om 6000 leerlingen. Maar voor gemeenten kunnen de kosten aardig oplopen. Zo moest de gemeente Werkendam maar liefst 45.000 euro neertellen voor het vervoer van 1 leerlingen naar een christelijke school voor speciaal onderwijs 110 km verderop. Niet dat er in de omgeving geen christelijke scholen voor speciaal onderwijs waren, maar die waren volgens de ouders niet reformatorisch genoeg. En Zwolle moest 30.000 euro neertellen om een kind om diezelfde reden naar Stadskanaal te vervoeren. De ouders woonden nota bene eerst in Stadskanaal, maar verhuisden naar Zwolle. Vervolgens moest de gemeente voor de kosten opdraaien om het kind naar zijn oude school te laten gaan. En dat kind moest ook nog eens zes uur per dag reizen, drie uur heen, drie uur terug. Een andere gemeente heeft het schoolzwemmen voor alle kinderen moeten schrappen omdat het geld weg werd getrokken door 1 kind dat het halve land moest doorreizen op zoek naar een cluster 3 school met de juiste religieuze grondslag. Het is hoog tijd dat er aan dit soort uitwassen een einde komt.
peter
Het gaat in deze regeling niet alleen om mensen die kiezen op grond van religie. Het gaat om keuzevrijheid voor een school. Als men vlak naast een katholieke school woont en liever naar een openbare school wil of een vrije school, is er ook recht op bekostiging van vervoer. Wat een heftigheid op een gelovigen, zonder de feiten te kennen van de regeling.
Ton ter Ellen / Projectmanager
Alle vormen van vergoeding voor schoolbezoek moeten worden afgeschaft, behalve voor kinderen met een handicap. 1 + 1 = op elke basisschool 2, ongeacht de signatuur.
À boon
Groot gelijk zie zojuist op 3 verschillende tijden mijn buurtonderzoek thuiskomen terwijl ma met de benen op de bank zit en met de auto op de oprit

Waar blijft de eigen verantwoording voor eigen keuzes in het leven
Kees / leraar middelbare school
Wat werd eigenlijk bedoeld met "keuzevrijheid van onderwijs' destijds? Dat een kind geen beperkingen zou krijgen om een bij de ouders passende religie terug te vinden in het onderwijs? Zoals eerder opgemerkt "Wat is vrijheid?' Vrijheid in schoolverband is mijns inziens inziens dat je leert te kijken buiten de grenzen van je beperkende gezinssituatie, dat je weet welke inzichten, visies en levensvormen bestaan. Dat je uiteindelijk een eigen mening ontwikkeld. Die vrijheid wordt kinderen in het bijzonder onderwijs juist vaak ontnomen.
harde werker
Rare beslissing. Als je ziet hoeveel geld er wordt betaald aan allerlei onzinnige zaken waar maar een beperkt aantal mensen iets aan heeft is het zeer onjuist als niet wordt meegewerkt aan goed onderwijs.
Jan
Als slechts 4% van het hele budget gebruikt wordt voor het leerlingvervoer lijkt het mij dat ze bij de PvdA en PVV niet efficient met hun tijd omgaan. Het lijkt me dat er grotere posten zijn waarop bezuinigd kan worden.Wel hebben ze voor elkaar gekregen hebben waar het waarschijnlijk om te doen was, namelijk religieuze groepen 'aanpakken'. Grote jongens hoor...
groot-belastingbetaler
vlgs mij heeft dit idd met reli-bashing te maken.

Ik wel een heleboel voorbeelden noemen waarvan ik vind dat ze daar beter op zouden kunnen bezuinigen.....
meneer M
Wat een kul, die z.g. "ultra orthodoxe" scholen presteren vaak beter dan gemiddeld, niet meer dan redelijk dat er dan, relatief gezien, een ietsje pietsje meer voor betaald wordt door de staat. Ze kunnen zich in den Haag beter druk maken over zaken die er echt toe doen!
Ongelovige
Stoppen met die vergoeding voor die minderheid. Wij, die onze kinderen niet naar een 'religieuze school' sturen moeten alles zelf betalen. Het is zeker niet zo dat wij daar vergoeding voor krijgen, alleen doordat een school groot kan inkopen bij een vervoersmaatschappij kan er korting gegeven worden ! Maar we kunnen het ook omdraaien: Afschaffen van alle religieuze scholen. Zijn we direct van het probleem verlost. Iedereen gelijke kansen enz en geloven doe maar in je privé tijd!!
b
als je je kind om religieuze redenen ver weg naar de "juiste"school wil laten gaan, dan moet je ze zelf maar vervoeren.

hier hoeft de maatschappij niet voor op te draaien
Duikplanken en fonteinen
Ongelofelijk, ze willen duikplanken uit zwembaden - fonteinen uit vijvers halen. Zulk vervoer moet betaald worden. Als ze de leerlingen op andere scholen willen hebben betalen ze zelf het vervoer maar.
Inge
Geen leerlingenvervoer vergoeden als het eigen keuze is . Is onzin , wil je iets anders kan je of verhuizen of zelf brengen en halen of fietsen . In heel veel plaatsen in Nederland moeten kinderen fietsen of met het openbaar vervoer en die krijgen ook geen vergoeding . Wij hebben onze kinderen op de school in ons dorp laten gaan en het is heus niet verkeerd hoor dat ze daar andere dingen zien dan thuis , komt de tolerantie ten goede .
harde werker
slechte zaak, ik zeg; niet afschaffen.
Taxichauffeur
Ik vind zeker dat ze hier op kunnen bezuinigen, moet je eens kijken waar ze allemaal al op bezuinigen, het vervoer van en naar school voor speciaal onderwijs, daar moeten ze vanaf blijven.

Het is gewoon schandalig dat wanneer je naar een religieuze school gaat dat dan de reiskosten betaald gaan worden, voor mijn zoon word het ook niet betaald.

Dus afschaffen die vervoerskosten.
Oud wethouder
En wordt er in het plan van de PvdA ook het vervoer naar de vrije scholen geschrapt?

Ook voor deze leerlingen geldt de vervoersregeling? Of wordt dit gezien als handicap?
Bernard Weiss / oud-ambtenaar
Voor Joël Voordewind een tip: kunnen rijke(re) grefo's dan niet hun minderbedeelde broeders en zusters helpen, en ofwel de kosten voor hun rekening nemen, of de arme kindertjes naar school brengen? Past dat niet juist heel goed in de Gristelijke normen en waarden?En, stapje verder: geldt dat niet voor het hele reli-gebaseerde onderwijs? Je krijgt een standaard pakket onderwij van de overheid, wil je op niet-medische gronden afwijken, dan zelf betalen.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Ik zou graag een stap verder willen gaan. Gewoon geen gemeenschapsgeld meer steken in religieuze scholen. Laten de ouders zelf betalen voor hun principiele keuze. Steek het geld dat wordt bespaard in goed openbaar onderwijs.
j. Knol / docent
Ik heb zelf een zeer orthodox religieuze achtergrond. Ik heb veertig jaar binnen zo'n denominatie geleefd en mijn kinderen daarin (helaas) opgevoed.

Ik heb me ontworsteld en heb een hoge prijs betaald voor de vrijheid: denken wat ik wil, voelen wat ik wil en mezelf zijn. Ik heb een existentieel verlies geleden.Ik ken de cultuur van bin nen uit. Het is geen vrijheid van onderwijs, het is een vorm van indoctrinatie en niet in het belang van het kind.

Streng religieus onderwijs is kijken door het raam van je overtuiging naar jezelf, de ander en de wereld om je heen. Het is onderwijs in onthechting in plaats van ontwikkeling.

Artikel 23 van de grondwet is gedateerd, gebaseerd op een achterhaalde visie op samenleving,onderwijs en het kind.

Onderwijs is wezenlijk iets anders dan opvoeding.

Onderwijs is de poort naar de volwassenheid.Voor wat betreft de kosten van het vervoer. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes en de consequenties daarvan.Ik zou graag de discussie niet beperken tot de vergoeding van het vervoer naar streng religieuze scholen, maar willen dat artikel 23 van de grondwet op de politieke agenda komt.Joke Knol

Advertentie