Advertentie

Ex-fusiepartner Barneveld staat er financieel slecht voor

De financiële positie van Scherpenzeel was in de ogen van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland tijdenlang zo slecht, dat GS vorig jaar eiste dat de gemeente zou fuseren met Barneveld. Voor het tweede jaar op rij blijkt dit niet te kloppen.

19 januari 2022
Rekenen-geld-shutterstock-168257117.jpg

De financiële vlag van Scherpenzeel hing er in de ogen van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland tijdenlang zo slecht bij, dat GS vorig jaar eiste dat de gemeente zou fuseren met Barneveld. Voor het tweede jaar op rij blijkt dit niet te kloppen. De financiële positie van Scherpenzeel is dik op orde. Barneveld is de meeste financieel ongezonde gemeente van gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners.

Onvoldoende

Barneveld krijgt voor haar financiële situatie een 5 in de jaarlijkse benchmark Nederlandse gemeenten van accountantskantoor BDO, net zoals vorig jaar. Scherpenzeel (10.000 inwoners) heeft in de dinsdag verschenen benchmark een negen gekregen; een punt lager dan in de benchmark 2021. Het gemiddelde landelijke rapportcijfer is dit jaar een 8,1. BDO komt tot deze ranking na analyse van de jaarrekeningen van alle gemeenten over 2020 en de begrotingen voor 2022.  

 

Wel/niet robuust

De herindeling van Barneveld en Scherpenzeel is weliswaar van de baan, maar GS van Gelderland hebben altijd gesteld dat herindeling noodzakelijk was omdat de bestuurskracht van Scherpenzeel tekortschoot en de gemeente financieel niet robuust was. Dit is altijd ontkend door Scherpenzeel. Om dat te bewijzen heeft Scherpenzeel gemeentefondsspecialist Jan Verhagen twee keer gevraagd een oordeel te vellen over de gemeentelijke financiën. Beide keren kreeg de gemeente van Verhagen een voldoende. De onenigheid over in de ogen van GS van Gelderland belabberde financiële situatie van Scherpenzeel heeft onder meer geleid tot het gedwongen vertrek van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel in oktober.       

Slecht

Van alle Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners staat Tilburg er financieel het beste voor en Westland het slechtste. Barneveld doet het financieel het slechts in de categorie gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners; de Hoeksche Waard is de meest gezonde gemeente. Bodegraven-Reeuwijk is de slechts scorende gemeente in de categorie 25.000-50.000 inwoners; Epe staat er financieel gezien van deze groep gemeenten het beste voor. In gemeenten met minder dan 25.000 inwoners staat Brielle er financieel het beste voor en Borne het slechtste.

‘Munitie’

Een van de argumenten van GS van Gelderland om Scherpenzeel en Barneveld met elkaar te laten fuseren was, zoals eerder aangegeven, de slechte financiële situatie van Scherpenzeel. Deze gemeente heeft dat altijd weersproken en gesteld dat GS niet objectief naar de Scherpenzeelse cijfers wilde kijken. De toen nog waarnemend burgemeester Eppie Klein werd in dit vermoeden bevestigd toen hij begin juli een mail van een provincieambtenaar onder ogen kreeg. Daarin stond dat in het provinciehuis naarstig werd gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel in twijfel te kunnen trekken. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink, voor het Statendebat van 6 juli. Daarin zouden Provinciale Staten een besluit nemen over het omstreden herindelingsvoorstel van GS. Enkele uren voor dat debat riep Klein de Statenleden in een mail op die dag geen besluit te nemen. Hij had bewijs in handen gekregen dat het proces niet-integer was verlopen. Weken later bleek het om de mail van de provincieambtenaar te gaan.

Niet-integer

De Staten hebben de mail genegeerd en later die dag ingestemd met het voorstel tot herindeling van beide gemeenten. De voormalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken besloot er begin oktober echter de stekker uit te trekken. Dezelfde dag werd Klein door de Gelderse commissaris van de koning, John Berends, ontslagen. Berends stelde dat Klein niet-integer heeft gehandeld. Aanleiding van het ontslag was de gewraakte mail van Klein aan de Staten van 6 juli.

 

 

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Als deze valse argumentatie in de Arhi stukken terug te vinden is dan is er sprake van valsheid in geschrift. Ik ben dan benieuwd of de wet Bibob hier van toepassing is om de opstellers van die stukken hiermee te confronteren. zie:https://www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob/ …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zelfstandig met GBS aan het roer?
@nico: gelukkig klopt er geen hout van wat hier beweert wordt. Het gedoe om financiële situatie was niet de reden waarom Klein ontslagen werd, dat was ging om integer handelen. Financieel is de situatie nu op orde, maar er zijn grote zorgen om de toekomst. Scherpenzeel behoort bij een kleine en financieel dus een kwetsbare gemeente. Even wat cijfers van het BDO op een rij. In 2018 scoorde Scherpenzeel een 7, in 2019 ineens een 10 door schulden af te lossen en incidenteel geld, in 2020 een 9. De komende 4 jaar zullen 2 van de 5 pijlers van dit BDO rapport hard slinken, wat doet dat met het cijfer in de toekomst? En daar heeft de Provincie zijn zorgen over. In dit rapport staat ook dat Barneveld die 3 jaar op rij consequent een 5 staat. Ik ga Barneveld hier verder niet verdedigen, maar feit is wel dat Barneveld een tegenvaller door het inwonersaantal beter op kan vangen dan Scherpenzeel. We hebben nu de komende 4 jaar 6% (plafond) belastingverhoging te pakken. Dus in beide gemeenten werk aan de winkel. Daarom staat ook duidelijk in dit BDO rapport dat gemeenten alleen vergeleken kunnen worden met elkaar in dezelfde categorie inwoneraantallen en klopt het rapportcijfer 5 evenredig is aan het rapportcijfer 9 (alleen in dezelfde subcategorie). Scherpenzeel en Barneveld met elkaar vergelijken is volgens dit rapport dus als een appel en een peer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Aline: prima analyse!

@Nico: Nicoooo kom nou!!!! Lees eerst de Wet Bibob eens waar die voor bedoeld is en welke werking die heeft in plaats van een klok zonder klepel te luiden en het geluid er zelf bij te produceren. Dat valt me echt van je tegen hoor!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Dit is vast geen nieuws wat commissaris John Berends goed bevalt. Maar, inmiddels heeft hij Westervoort qua bestuurskracht al aangewezen als te slachtofferen gemeente, want dat moet coute que coute. En over de werkelijke incapabele dwerg gemeente Rozendaal (deftig wijkje van Arnhem met 1000 inwoners) hoor je hem niet: volledig fake.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dieuwe / adviseur
Klein had Berends door. Het motief van de provincie was niet zuiver en betuttelend. Dat was de reden waarom hij, uiterst integer het opnam voor het locaal belang. Dit wordt als integer uitgelegd door de provincie die verwachten dat een (wnd) burgemeester braaf aan de halsband loopt. In een oude bestuurscultuur ga je dan als CvdK op je strepen staan en je (macht, geen gezag) uitoefenen. Ook wel haantjes gedrag geheten. Dit is mijn waarneming.

Aline; is er ook rekening gehouden met de belastingcapaciteit in het BDO onderzoek?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het hebben van onvoldoende bestuurskracht slaat niet alleen op de financiële situatie van een gemeente, maar ook op de potentie van een gemeente voor de toekomst (voortschrijdende digitalisering/security, het compliceerde 3D domein, regionale economie etc). Aan een moderne gemeente voor de toekomst moet je denken aan gemeenten met inwoneraantallen van plus 30.000.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Geinteresseerde burger
@Aline van der Weerd / Rood Hesje: Misschien moet je gewoon accepteren dat je het verloren hebt bij het herindelingsproces en dat de waarheid nu eenmaal altijd boven komt. Veel succes met je raadsverkiezingen in Scherpenzeel als PRO Scherpenzeel, al is een boodschap dat je alsnog wil herindelen wel erg mosterd na de maaltijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zelfstandig met GBS aan het roer?
@Adviseur, ik zet alleen recht wat krom is, ik heb er in mijn reactie geen waardeoordeel aan gegeven. Dat u op deze manier anoniem reageert zegt voldoende over hoe er reageert wordt op voorstanders van een fusie. Waarom u er een politieke partij bij haalt geen idee, maar volgens mij kijken we naar de toekomst en zitten we in een helend proces. Juist dit artikel haalt met verkeerde aannames oude koeien uit de sloot. Ik heb altijd gestreden voor een eerlijk proces, maar zie dat bij beide kanten fouten zijn gemaakt. En die mogen ook benoemd worden om diezelfde fouten te voorkomen in de toekomst. Ook nu is juist weer op proces gericht volop reuring in de gemeente op een ander onderwerp en heb daar het college op aangesproken.

@DteN: Ik ben geen expert op het gebied van financiën, dit is wat ik in het BDO onderzoek lees. Citaat: ‘In de benchmark van BDO is de financiële gezondheid van alle 355 gemeenten beoordeeld op basis van de jaarrekeningen over 2020. Daarnaast zijn de begrotingen voor 2022 geanalyseerd.’

Geanalyseerd betekent niet direct dat het in het rapport is meegenomen.

@spijker: ik heb afgelopen week net de gemeente aangesproken op het feit dat er nu 2 weken geen update was in IBabs, en waarbij is een belangrijke brief over een aanvraag van een referendum niet gedigitaliseerd kon worden waardoor het openbaar niet toegankelijk is. Ik het belang van inwoners informeren en participatie heb ik met Klein dit onderwerp ook besproken. En daarnaast inderdaad de grote onderwerpen.

@rood Hesje: dank voor het compliment.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bram / financieel medewerker
De VNG heeft ook een meting. Deze is wat uitgebreider dan die van BDO. Daar scoort Scherpenzeel een 7,5. De vijf verplichte BBV kengetallen van Scherpenzeel waar BDO vanuit gaat zien er overigens (meer dan) prima uit.Het beoordelen van de financiële positie van een gemeente is echter veel complexer. Het provinciaal toetsingskader voor financiën gemeente kent daarom 15 punten. Bijvoorbeeld is de begroting structureel sluitend, zijn de opgenomen taakstellingen reëel en is sprake van achterstallig onderhoud.De begrotingsbrieven van de provincie en de contra-expertise van Verhagen zijn betere documenten om een goed oordeel te vormen over de financiën van Scherpenzeel dan de BDO ranking.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Aline,Iedere beoordeling door een accountant vindt plaats op basis van een analyse. Het een is onbreekbaar met het ander verbonden.

Uw conclusie is niet juist.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Myconius Scipio
Er zou meer differentiatie in de takenpakketten van de gemeenten mogelijk moeten zijn. Hierdoor kunnen gemeenten van verschillende omvang veel beter functioneren.

De burger wil graag een herkenbare gemeente waar zij actief aan mee kunnen doen; echte democratie is van, voor en door de burger De meeste fusiegemeentes presteren op dat punt onder de maat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie