Advertentie

VNG eist nieuw verdeelmodel gemeentefonds

Binnenlandse Zaken moet met een nieuw verdeelmodel voor het gemeentefonds op de proppen komen. De wijze waarop demissionair minister Ollongren het rijksgeld over de gemeenten wil verdelen is ‘achterhaald en verouderd’, aldus het VNG-bestuur.

21 december 2021
Geld-verdelen.jpg

Binnenlandse Zaken moet met een nieuw verdeelmodel voor het gemeentefonds op de proppen komen. De wijze waarop demissionair minister Ollongren het rijksgeld over de gemeenten wil verdelen is ‘achterhaald en verouderd’, aldus het VNG-bestuur.

Het bestuur van de koepelorganisatie stelt dat in een resolutie waar de gemeenten tijdens een speciale ledenvergadering voor of tegen kunnen stemmen.

 

Harde voorwaarden

Tot die vergaande resolutie besloot het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na enkele bijpraat­sessies met gemeentebestuurders. Die werden vorige week ingepland. Dat gebeurde direct nadat Binnenlandse Zaken duidelijk maakte, ondanks zware kritiek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), onverkort te zullen vasthouden aan invoering per 2023 van het verdelingsvoorstel. Onverantwoord, aldus de ROB, onder andere omdat het grote steden op onverklaarbare manier bevoordeelt ten koste van kleinere gemeenten. Slechts als wordt voldaan aan vier harde randvoorwaarden, kan worden overgaan tot een andere verdeling van 30 miljard euro over de gemeenten.

 

Koek groter

Dat de demissionair minister zich weinig tot niets van die kritiek aantrekt, doet volgens het VNG-bestuur geen recht aan het ROB-advies. Met name de gebrekkige uitlegbaarheid en de twijfels of wel voldoende gekeken is naar de kosten in het sociaal domein, schreeuwen om een nieuw verdeelmodel ter vervanging van het huidige model dat ‘achterhaald en verouderd is.’ Het VNG-bestuur stelt dat een nieuw verdeelmodel pas kan worden ingevoerd als het in lijn is met de aanbevelingen van het ROB-advies ‘en de koek is vergroot.’ Met dat laatste wordt bedoeld dat het rijk via het gemeentefonds meer geld richting gemeenten moet laten vloeien.

 

Compensatie

Als dat betekent dat het verdeelmodel niet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd, dan staat het VNG-bestuur erop dat de gemeenten die daar financieel nadeel van ondervinden te compenseren ‘tot het moment dat het verdeelmodel in lijn met de aanbevelingen van het ROB-advies is aangepast.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
De Vries (ambtenaar). Ik denk dat je me nogal verkeerd hebt begrepen. Wat ik in ieder geval bedoel te zeggen is dat de financiële omvang van het Gemeentefonds voldoende moet zijn om haar wettelijke uitvoeringstaken uit te voeren. Dat sluit dus volledig aan bij het VNG-standpunt. Daarover kan toch geen verschil van mening zijn? Of denk jij daar anders over?

Mij is ook nog bekend dat een aantal gemeentelijke taken uit eigen inkomsten en uit het eigen belastinggebied van de gemeenten worden bekostigd.

Daarnaast pleit ik ook nog voor volledige transparantie van het volledige verdeelmodel (inclusief methodiek).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Mosterd na de maaltijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Barlage
Het is werkelijk niet te geloven die opstelling van deze minister van Binnenlandse Zaken. Voeg daarbij ook nog eens dat deze dame namens een partij haar werk doet die D66 heet ( de D van Democratie dus) en dan een houding aan neemt als een ouderwetse regentes.

Je vraagt je af of dit nu te maken heeft dat deze demissionaire minister er gewoon geen trek meer in heeft en dat de kans gewoon erg klein is dat ze terug komt op deze positie en er dus nu een beetje met de pet naar gooit? Of gloort er voor haar soms "een functie elders"? Het wordt tijd dat iemand deze mevrouw tot de orde roept en dwingt om fatsoenlijk het overleg te voeren met de VNG.

Een VNG die eindelijk de tanden laat zien en bereid lijkt te zijn de confrontatie aan te gaan, de onderdanige positie heeft verlaten en werkelijk voor de gemeente belangen gaat op komen ongeacht de politieke samenstelling van de verschillende gemeentes. Laten we hopen dat deze lijn ook wordt vast gehouden nadat het nieuwe kabinet is geïnstalleerd!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De omvang van het Gemeentefonds in euro's behoort een reële afspiegeling te hebben ten opzichte van de totale omvang van het gemeentelijke takenpakket.

Een oordeel over een juiste toepassing is slechts te geven als er voldoende transparantie is over de gehanteerde methodiek voor de verdeling. Transparantie kom echter niet voor in de Kabinetten Rutte, nu niet en vast ook niet in de toekomst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
@Spijker: de relatie die u legt tussen de omvang vh GF het takenpakket van gemeenten is leuk maar maakt geen deel uit vd financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten. De omvang vh GF is bestuurlijk (niet wettelijk) gekoppeld aan de omvang vd rijksuitgaven (een selectie). De verdeling vh fonds moet alle gemeenten bij gelijke lokale lastendruk in staat stellen een gelijk voorzieningen niveau te realiseren. De verdeling volgens het verdeelmodel is glashelder en bepaling vd omvang ook. Dus transparant aan alle kanten. Het enige slot op de deur is dat als gemeenten een wettelijke taak uitvoeren het rijk voor passende financiering moet zorgen (zie arbitrage kosten Jeugdzorg). Maar dat staat los vh GF omdat dit ook voor geldstromen buiten het fonds om geldt (bijstand bijvoorbeeld). Maar voor het overige is dus andersom: dan u stelt: de uitvoering van taken vormen een financiële afspiegeling vh Gemeentefonds.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie