Advertentie

VNG en G40 gematigd positief over Miljoenennota

Het bevriezen van de opschalingskorting is positief, maar wat de VNG en G40 betreft moet die definitief van tafel. Het Wmo-abonnementstarief hangt nog steeds boven de markt. Er moet snel een nieuw kabinet komen.

21 september 2021
klein-budget-armoede-geld-tekort.jpg

Het bevriezen van de opschalingskorting is goed nieuws, maar wat de VNG en G40 betreft moet die definitief van tafel. En het kabinet trekt weliswaar geld uit voor onder meer de klimaatopgave en woningbouw, maar dat is slechts genoeg om ‘aan de gang te blijven, terwijl we moeten doorpakken’. Het Wmo-abonnementstarief hangt nog steeds boven de markt.

Hindernis

‘Dat is de hindernis van een demissionair kabinet. Met het geld dat ze hebben vrijgemaakt, kunnen we aan de slag, maar een echte stap naar voren kunnen we niet zetten’, stelt Paul Depla, voorzitter van het stedennetwerk G40. Neem de 70 miljoen euro voor de energietransitie. Dat staat in schril contrast met de 1,8 miljard euro die de decentrale overheden de komende drie jaar nodig hebben voor uitvoering van de doelen uit het Klimaatakkoord, zo berekende de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) eerder dit jaar. Toch wil Depla niet alleen maar mopperen. ‘Het positieve is dat de maatschappelijke opgaven worden erkend, zoals die voor het klimaat, het woningtekort en de ondermijnende criminaliteit die echt moet stoppen. Daarvoor moet onder meer in de wijken worden geïnvesteerd. Dit zijn belangrijke opgaven voor de toekomst van de steden.’

 

Goed geluisterd

VNG-voorzitter Jan van Zanen stelt dat het demissionaire kabinet goed heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten. Naast de bevriezing van de opschalingskorting komt er eenmalig 1,3 miljard euro voor de jeugdzorg en 70 miljoen euro voor de klimaatopgave naar gemeenten toe. ‘Maar in de kabinetsformatie moeten afspraken worden gemaakt over een oplossing van de structurele financiële problemen van gemeenten.’

 

Ondersteuning lokale partijen

Zowel VNG als de G40 willen een oplossing voor het Wmo-abonnementstarief die heeft geleid tot een forse toename van inwoners met huishoudelijke hulp via de Wmo. ‘Voor die aanzuigende werking moet een oplossing komen’, aldus Van Zanen. Ook vindt hij dat er structurele afspraken moeten worden gemaakt over de uitvoering van het Klimaatakkoord, het tekort aan woningen, regionale economie en digitalisering. Daarnaast wil hij dat er tien miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de ondersteuning van lokale politieke partijen.

 

Sneak preview

Depla heeft aanvullende wensen, die in zijn ogen noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de steden. De verhuurdersheffing belemmert nog steeds de bouw van woningen. Het gaat weliswaar goed met de economie, maar Depla maakt zich zorgen over de horeca of detailhandel. ‘Ook dat is belangrijk voor de binnensteden van de G40.’ De doorzettingsmacht van steden moet worden vergroot en de herverdeling van het gemeentefonds moet er nu echt van komen. ‘Er moet snel een kabinet komen. Het demissionaire kabinet stipt van alles aan, maar pakt niet door. De Miljoenennota lijkt wel een sneak preview op wat er komen gaat. We kunnen niet wachten op de première. We zijn niet boos, we kunnen door, maar we kunnen niet echt doorpakken.’  

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

M. Tijdgat / Beleid en gegevensbeheer
Het is alleen jammer dat de VNG nog steeds het gemeentepersoneel laat stikken. De CAO is 31 december 2020 afgelopen, maar er wordt nog steeds geen fatsoenlijk aanbod gedaan voor een eerlijke nieuwe CAO. En er wordt sinds februari niet eens meer onderhandeld!
Advertentie