Advertentie

Ontmaskeren lek mogelijk oorzaak verdwijning

Er is een mogelijkheid dat het verdwenen PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez gevlucht is na een rechercheonderzoek naar het lekken van het functioneringsgesprek van burgemeester Bolsius in Amersfoort.

15 oktober 2013

De reden dat PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez uit Amersfoort is verdwenen zou te maken hebben met de ontdekking van het lek over het functioneringsgesprek van burgemeester Bolsius. De recherche zou Smits Alvarez op het spoor zijn gekomen en die zou het te heet onder de voeten zijn geworden. Er is een vermoeden dat hij zich in Spanje bevindt. Ondertussen roept de burgemeester Smits Alvarez om terug te komen.

Computer onderzocht De recherche zou onlangs de computer van de PvdA in beslag hebben genomen en onderzocht. Vervolgens werd bekend dat er vorderingen in het onderzoek werden gemaakt. Dat schrijft het AD/Amersfoortse Courant.  

Spanje
De politie in de Spaanse streek Galicië kijkt ondertussen uit naar Ramon Smits Alvarez, het PvdA-raadslid uit Amersfoort dat sinds vorige week donderdag spoorloos is verdwenen. Dat meldt de Spaanse krant La Voz de Galicia dinsdag.  
Geen spoor

Smits Alvarez is half Spaans en heeft een appartement in Vilar de Uz in Galicië. Zijn Spaanse familie is meteen gaan kijken of hij daar mogelijk was of is geweest, maar trof geen spoor van hem aan, zeggen zij in de plaatselijke krant. De familie heeft het raadslid eind augustus nog in Spanje gezien en toen leek er niets aan de hand te zijn. Via familie en vrienden zijn in Spanje overal oproepen verspreid om Smits Alvarez op te sporen.
 
4000 euro van PvdA-rekening 

In Nederland heeft de politie een kleine 20 tips binnengekregen, nadat in het weekeinde een opsporingsbericht was verspreid. Het is nog niet duidelijk of de PvdA'er 4000 euro van de rekening van zijn partij heeft gehaald. Dat geld is gepind op dezelfde middag dat voor het laatst iets van Smits Alvarez is vernomen. Hij heeft zijn papieren en zijn laptop achtergelaten.


Oproep

Burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Rob van Muilekom van Amersfoort deden maandagavond op de regionale tv-zender RTV Utrecht een oproep aan het raadslid om tevoorschijn te komen.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ruudt
Is dit een wilde speculatie, of gebaseerd op bronnen?



Ik ga uit van het eerste. Aangezien de heer Smits Alvarez geen fractievoorzitter is van de PvdA, neem ik aan dat hij ook niet bij het functioneringsgesprek zat. De normale situatie is dat alleen de aanwezigen het gespreksverslag ontvangen. Dat zou betekenen dat hij het gespreksverslag niet gelekt kan hebben.



Kwalijke insinuatie dus van Binnenlands Bestuur, die gerectificeerd hoort te worden, dan wel nader onderbouwd.

Caroline Raat / jurist en onderzoeker
Wat er gebeurd is, blijft voorlopig onduidelijk en het is voor de betrokkenen tragisch. Wel verbaast het me dat de Rijksrecherche zich hiermee bezighoudt, nu het functioneringsverslag van de burgemeester volgens de Wob-jurisprudentie openbaar had mogen worden gemaakt. .
Arjan
Beste Carlonine, een functioneringsverslag waarop geheimhouding is gelegd valt niet onder de verstrekkingsplicht van de Wob. Het zou voor geen enkele medewerker aangenaam zijn wanneer zijn of haar verslagen van functioneringsgesprekken door alle inwoners zouden kunnen worden opgevraagd. Voor burgemeesters lijkt mij dat ook niet gewenst.
True
Zolang de NOS systematisch zwijgt over ellende bij de Pvda zwelg ik in leedvermaak.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
is er wel een papieren besluit genomen door de gemeenteraad van Amersfoort ? op het punt tot geheimhouding van het functioneringsgesprek van de burgemeester
Ruud Schulten / raadslid BPA
Is het lekken van het functioneringsgesprek van burgemeester Bolsius met de Amersfoortse fractievoorzitters over diens eerste 2 jaar als Amersfoortse bm wel een strafbaar feit? Er is in het voorproces van de beoordeling geheimhouding afgesproken. Maar hoe pijnlijk en onwenselijk dit lekken ook is, het is naar mijn mening de schending van een erecode en berust niet op de overtreding van een expliciet wetsartikel. Ook is door de plenaire gemeenteraad geen geheimhouding uitgesproken. er was dan naar mijn mening helemaal geen juridische rechtsgrond voor het kraken van de fractiecomputer(s) door de rijksrecherche . Nogmaals strafrechtelijk is er naar mijn oordeel geen probleem en dus ook geen aanleiding voor inschakeling van de rijksrecherche. Let wel dit gebeurde dus voorafgaand aan de verdwijning van Ramon en niet na ar aanleiding van diens verdwijning. Welke bestuurskundige kan hier zijn licht over laten schijnen. Graag dan de juridische bepalingen die de rechtsgrond voor politie-optreden vormen.

In Amersfoort kom ik niet verder want het blijft bij: het lekken van het functgioneringsgesprek is strafbaar.
Arjan
@Ruud Schutten

Het is wat treurig wanneer raadsleden die de eed of belofte hebben afgelegd ("dat ik de wetten zal nakomen") op het aspect van geheimhouding altijd zo luchtig doen.



De wet is heel duidelijk (het is een misdrijf):



Artikel 272 Wetboek van strafrecht

1Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Marco Geleijnse / Juridisch Adviseur
@Hendrik

Het is nog maar zeer de vraag of dat misdrijf is gepleegd.



Amersfoort heeft bij mij weten géén verordening waaruit blijkt dat een functioneringsverslag van de burgemeester per definitie geheim is. We kennen het verslag niet, dus we weten ook niet of geheimhouding is afgesproken (artikel 86 Gemeentewet).



Indien geheimhouding is afgesproken (via verordening of in de commissie), dan moet dit altijd verband houden met artikel 10 Wob; geheimhouding moet zijn gebaseerd op een daar genoemde weigeringsgrond. Indien er zich geen weigeringsgrond voordoet, dan is er geen reden voor geheimhouding en is artikel 86 Gemeentewet onjuist toegepast. Een burgemeester - als openbaar bestuurder - kan in het algemeen in de rechtspraak op weinig steun rekenen van de Wob, dus ik vraag me sterk af of dit geheime verslag eigenlijk wel zo geheim is.



Het antwoord op de vraag of artikel 272 WvSr is overschreden is daarmee dus zeer onzeker.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
- is de geheimhouding wel afgesproken?

- en met wie dan wel?

- met een paar raadsleden of met 39 raadsleden?

- en is dat officieel vast gelegd?

- en in welke vergadering dan wel, en in welk openbaar besluit?



we kunnen er helemaal niets van terugvinden!
Arjan
Wanneer de betrokken raadsleden geheimhouding hebben afgesproken geldt die geheimhouding (los van de erecode) en is het bepaalde in het Wetboek van strafrecht van toepassing.



Een gemeente zakt wel diep weg wanneer er verschil van mening bestaat oveer het geheim zijn van het verslag van een functioneringsgesprek. Zo'n verslag lek je gewoon.
Burger
Een goede journalist zorgt er alsnog voor dat het functioneringsverslag van burgemeester Bolsius openbaar wordt gemaakt. Alvarez heeft zelf ook veel fouten gemaakt in het verleden. Maar je vrouw en kind verlaat je niet voor € 4000,- of wat imagoschade. Als de man niet leed aan psychische problemen (en daar heb ik nog geen indicatie voor gevonden) dan lijkt het me toch het meest waarschijnlijk dat hij bedreigt is. Dat kan uit diverse hoeken komen natuurlijk. In Brabant werd een compleet gemeentehuis opgeblazen. Ik sta nergens meer van te kijken. Dus journalisten: graaf dieper!
Kaas !
eerlijk gezegd interesseert het me geen bal waar hij uithangt, erg hè...
Cor / inwoner
Blijkbaar is de sfeer dusdanig in het gemeentehuis aldaar dat lekken van een stuk, en welk politicus doet het niet de kranten staan er immers bol van, een persoon doet besluiten om te vluchten?
Josine Sonnevelt / Amersfoorter
Hè, ja, daar zijn de complottheorieën. "Burger" vermoedt bedreiging, "verbaasde lezer" suggereert een gemeentehuis met een totalitair regime...

Dat helpt!
Barend Dijkman (jurist)
Op de website van RTV Utrecht (http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/911595) wordt de burgemeester over dit onderwerp geciteerd: “Het jaarlijkse gesprek tussen de gemeenteraad en de burgemeester is voor mij een belangrijk moment.” Vanuit juridisch perspectief is de vraag wat voor status dat jaarlijkse gesprek heeft, met het oog op de mogelijkheden die de Gemeentewet biedt om een geheimhoudingsplicht op te leggen. Is sprake van een besloten raadsvergadering, dan biedt artikel 25 van de Gemeentewet hiervoor een basis. Is sprake van een besloten commissievergadering, dan geldt artikel 86 van de Gemeentewet. Schending van de geheimhoudingsplicht op grond van de Gemeentewet is een misdrijf in de zin van artikel 272 Wetboek van Strafrecht. De Gemeentewet derogeert op dit punt overigens aan de Wob. Is geheimhouding op grond van de Gemeentewet opgelegd, dan zal een Wob-verzoek worden afgewezen (zie ABRvS 11 september 2002, LJN AE7453, JB 2002/320).

Is geen sprake van situaties als bedoeld in artikel 25 of 86 Gemeentewet, dan kan ook geen sprake zijn van geheimhouding in de zin van de Gemeentewet. In dat geval is geen sprake van schending van artikel 272 Wetboek van Strafrecht. De Wob zou in dat geval wel volledig van toepassing zijn.

Advertentie