Advertentie

Europese functie voor Flevolandse cdk Verbeek

Het presidentschap kost cdk Verbeek een dag per week. Over de tijdsinzet zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt binnen het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Verbeek krijgt geen honorarium voor het vervullen van zijn extra functie, maar een onkostenvergoeding. Verbeek: ‘Daar doe je het niet voor want het dekt de kosten soms niet eens, de drijfveer is maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

25 maart 2021
vlag-europese-unie.1.jpg

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa heeft de komende tweeënhalf jaar een Nederlandse president: Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland.

Het presidentschap kost Verbeek een dag per week. Over de tijdsinzet zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt binnen het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Verbeek krijgt geen honorarium voor het vervullen van zijn extra functie, maar een onkostenvergoeding. Verbeek: ‘Daar doe je het niet voor want het dekt de kosten soms niet eens, de drijfveer is maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Nevenfunctie
Het presidentschap is een nevenfunctie die voortvloeit uit de uitoefening van de huidige functie. De lidstaat Nederland draagt veertien leden van de Nederlandse delegatie voor het Congres voor (zeven vertegenwoordigers en zeven plaatsvervangers. Zij opereren zonder last of ruggenspraak. Enerzijds brengen zij belangrijke kennis mee vanuit Europa naar Nederland anderzijds is het een maatschappelijke verantwoordelijkheid omdat Nederland als lid van de Raad van Europa baat heeft bij een stabiel democratisch, rechtstatelijk Europees continent.

Diplomatie
Volgens Verbeek, die de Zweed Anders Knape opvolgt, is het belangrijk voor lokale en regionale overheden de Europese ontwikkelingen te volgen: ‘De ontwikkelingen op het hogere schaalniveau bepalen de speelruimte op lokaal niveau. Je ziet bijvoorbeeld in andere landen dat de polarisatie toeneemt. Wij kunnen daar ook van leren dat we moeten blijven luisteren en moeten blijven praten. Ik ben ook benieuwd hoe anderen naar ons kijken.’

Internationale verdragen
In zijn inaugurele rede spreekt Verbeek zijn zorg uit dat Turkije zich terugtrekt uit de Istanboel Conventie, een verdrag dat geweld tegen vrouwen, ook huiselijk geweld, moet voorkomen. Hij betreurt dat, ook omdat het de waarde van internationale verdragen devalueert. ´Het is belangrijk dit constant te agenderen en het gesprek aan te gaan met landen die ‘anders in de wedstrijd zitten.´ Het Congres van de Raad van Europa is daar geschikt voor omdat het niet veroordelend is maar een constructieve houding heeft.´ En daardoor blijven diplomatieke kanalen open.

Kwaliteit openbaar bestuur

Het Congres telt 648 leden in een lokale en een regionale kamer en behartigt de belangen van 150.000 lokale en regionale overheden van 850 miljoen Europeanen in 47 lidstaten in Europa. Voorbeelden van thema’s die het Congres aan de orde stelt zijn corruptiebestrijding, integriteit van bestuurders en het bevorderen van sterke lokale democratie. Dit sluit nauw aan bij één van de kerntaken van provincies: het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Lokale Autonomie
Het Congres, een van de organen van de Raad van Europa, doet dat aan de hand van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie. Dit jaar onderzoekt een monitoringsmissie van het Congres de Nederlandse lokale en regionale autonomie, waarvan het rapport in het najaar klaar is. Verbeek is tevens rapporteur van  het rapport Ensuring the respect of the European Charter of Local Self-Government in major crisis situations dat tijdens de Congressessie werd aangenomen. Het rapport vraagt aandacht  voor moeilijkheden voor lokale overheden in de pandemie en roept onder meer op om online monitoring mogelijk te maken. In de monitoringsmisse naar Nederland, die januari plaatsvond, is dat overigens online prima gelukt, zeiden deelnemers destijds.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Nu kan Verbeek in z'n eentje de Floriade Almere 2022 redden: al die 850 miljoen Europeanen verplicht naar de Floriade. Hij zou me zwaar tegen vallen als zelfs hem dat niet lukt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Robin: uiteraard en dan komen die 850 miljoen eerst een kopje koffie bij jou drinken! Kortom wat een irrelevant onderschrift.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Nuttige functie.Hoe ze tegen Nederland aankijken? Nederland staat er gekleurd op. De toeslagenaffaire laat zien dat de rechtstaat in Nederland niet (altijd) op orde is...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ho ho Hesje, wij hebben nooit afgesproken elkaar te tutoyeren, dus blijft vousvoyeren als enige over. En Leen kan dit, anders stelt hij ons zwaar teleur!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie