Advertentie

Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen

GroenLinks Noordwijk vraagt zich af waarom er zo laat wordt gereageerd op schriftelijke vragen en de kwaliteit ervan het vaak laat afweten.

03 juli 2024
Vragen-shutterstock-1255514140.jpg
Shutterstock

Het gaat hem niet om de kwaliteit van de individuele ambtenaar, schrijft de Noordwijkse GroenLinks-fractievoorzitter Louis Koppel, maar ‘expliciet om de vraag of de interne processen verlopen conform protocol’. Zijn fractie is ontevreden over de te lange beantwoordingstermijn op schriftelijke vragen en ook over de kwaliteit van de beantwoording.

Adviseur Signaal Herkennen

JS Consultancy
Adviseur Signaal Herkennen

Fiscalist

JS Consultancy
Fiscalist

Dreiging voor behoorlijk bestuur

‘Het onthouden van een tijdige en adequate beantwoording van schriftelijke vragen vormt een dreiging voor behoorlijk bestuur en eveneens een risico voor een zorgvuldige weging van relevante informatie’, schrijft Koppel in de aanleiding voor zijn ‘schriftelijke vragen over de schriftelijke vragen’. Hij wijst erop dat het recht op informatie en het recht op het stellen van vragen is vastgelegd in de Gemeentewet en dat de gemeenteraad er in het reglement van orde nadere afspraken over kan maken. Schriftelijke vragen dienen binnen 30 dagen te worden beantwoord. Uitstel is niet mogelijk.

Beantwoording na 107 dagen

Toch constateert GroenLinks dat de beantwoording van schriftelijke vragen in een toenemend aantal gevallen niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt beantwoord. Als voorbeeld noemt Koppel vragen over huiselijk geweld die half januari waren ingediend en pas eind april van antwoord waren voorzien. ‘Dit is ruim 107 dagen (3 maanden en 16 dagen) nadat ze officieel werden ingediend.’ De fractie vindt het vanwege de verstrekkende gevolgen hiervan noodzakelijk om deze kwestie ‘breed en transparant onder de aandacht te brengen’.

Je kunt intern wel met mensen schuiven, zodat de organisatie op orde is, maar de vraag is of de formatie haar taken aankan

Louis Koppel, fractievoorzitter GroenLinks Noordwijk

Zorgen over kwaliteit beantwoording

Het gaat de partij niet alleen om een onderzoek naar of de interne processen conform protocol verlopen, maar er zijn ook vragen over de kwaliteit van de beantwoording. ‘Uit de terugkoppeling van raadsleden kan worden opgemerkt dat de antwoorden regelmatig onvoldoende aansluiten op de vraagstelling.’ De partij wil weten of het college ervan overtuigd is dat de ambtelijke organisatie ‘kwantitatief en kwalitatief op orde is om de wettelijke taken uit te kunnen (blijven) voeren’. En ze wil weten of de ambtelijke organisatie in staat is om de ambitie van het college en de gemeenteraad, zoals verwoord en omschreven in de raadsagenda, in deze periode volledig uitvoering te geven. De laatste vraag is welke maatregelen het college heeft genomen of overweegt om schriftelijke vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Onvoldoende onderbouwde besluiten

In het Leidsch Dagblad zegt Koppel dat de Raad van State Noordwijk herhaaldelijk ‘op haar kop’ geeft vanwege onvoldoende onderbouwde besluiten. Ook zou het college geregeld stukken terugsturen naar ambtelijke afdelingen omdat ze nog niet voldoen. Koppel benadrukt dat het hem niet gaat om de kwaliteiten van individuele ambtenaren, maar of de verschillende afdelingen wel voldoende zijn toegerust. ‘Als de taken van de gemeente veranderen, kun je intern wel met mensen schuiven zodat de organisatie op orde is’, stelt Koppel vast. ‘Op papier klopt het dan. Maar de vraag is of de formatie haar taken aankan. Daar wil ik graag een antwoord op.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie