Advertentie

Meerderheid gemeenten voor vuurwerkverbod

Wat de meeste gemeenten (65 procent) betreft mag er een wet komen die het consumenten verbiedt vuurwerk af te steken.

16 maart 2022
Vuurwerk
Pixabay

Twee op de drie gemeenten zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. De schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt is te groot, zo vinden ze.

Financieel Statenadviseur

Provincie Zeeland
Financieel Statenadviseur

Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam
Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid

Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de gemeenten. De vragen waren gericht aan de burgemeesters, de eindverantwoordelijken voor de openbare orde en veiligheid. Ongeveer de helft van de gemeenten (173) deden mee aan de enquête.

Wetsvoorstel

Donderdag 17 maart wordt een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) dat voorziet in de introductie van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten behandeld in de Tweede Kamer.

Voorstanders

De VNG ziet in de reacties op de enquête terug dat gemeenten zich met bijna 65 procent in meerderheid uitspreken voor een algemeen vuurwerkverbod, tegelijk is een behoorlijke groep – 35 procent – er geen voorstander van.

De globale motivatie voor het algemeen vuurwerkverbod is dat dat de vrijheid voor consumenten om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling niet (langer) opweegt tegen de schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt voor mens, samenleving, economie en milieu.

Tegenstanders

Bij de gemeenten die aangeven tegen een algemeen vuurwerkverbod te zijn is de hoofdredengeving dat zij inwoners wat willen blijven gunnen qua vuurwerk en daarin ook meewegen dat er reeds verdere beperkingen zijn op het gebied van toegestaan vuurwerk. Ook zien zij met een algemeen vuurwerkverbod risico’s op het (nog) ‘verder wegduwen van bepaalde groepen inwoners.’

Handhaving

Gemeenten hebben wel hun zorgen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een algemeen vuurwerkverbod. Daarom roept de VNG de landelijke politiek op om bij de noodzakelijke verdere uitwerking van de uitvoerings- en handhavingsaspecten van het wetsvoorstel en het bieden van een alternatief, gemeenten actief te betrekken. Die zijn immers verantwoordelijk voor de lokale handhaving.

Illegale import

Gemeenten verzoeken de Tweede Kamer nadrukkelijk het tegengaan van (illegale) vuurwerkimport uit de buurlanden en andere EU-lidstaten te betrekken bij de verdere uitwerking van het handhavingsbeleid behorend bij het wetsvoorstel. ‘De politie en inspectiediensten moeten in staat worden gesteld om zwaar, illegaal vuurwerk buiten Nederland te houden. Dat vergt inzet van capaciteit, prioriteit binnen het strafrecht en andere handhaving, en het wegnemen van belemmeringen op informatiegebied’, aldus de VNG.

Kosten

Gemeenten willen verder dat de landelijke politiek het wetsvoorstel ter advisering aanbiedt aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Op die manier moet beter inzicht worden verkregen in de te verwachten effecten van het wetsvoorstel op de regeldruk en uitvoering voor gemeenten. ‘Het is onduidelijk welke kosten met dit wetsvoorstel gepaard gaan voor de gemeenten, ook rond het bieden van alternatieven. Op dit moment is de financiële situatie in veel gemeenten al buitengewoon kwetsbaar’, aldus de VNG. Een nadere onderbouwing van de te verwachten implementatie- en regeldrukkosten ontbreekt tot op heden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Hoogste tijd voor landelijke wetgeving. De problemen en kosten voor de maatschappij (denk aan volksgezondheid, milieu, vernielingen, langdurige uitval arbeid, sociale lasten, verzekeringen e.d.) zijn veel te groot en nemen ieder jaar fors toe via (nog) gevaarlijker vuurwerk. Inmiddels vallen er zelfs ieder jaar doden. Rutte IV en de beide Kamers kunnen zich niet langer verstoppen.
Het alternatief is (eventueel) gecontroleerd vuurwerk afsteken via particuliere stichtingen of via organisatie door de gemeenten.
Advertentie