Advertentie

VVD-fractie steunt spreidingswet asielopvang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten benadrukt dat er wel voldoende tijd moet worden genomen voor een uitvoeringstoets.

ANP
08 november 2022
VVD-fractievorzitter Sophie Hermans, na afloop van het fractieoverleg over de nieuwe asielwet.
VVD-fractievorzitter Sophie Hermans, na afloop van het fractieoverleg over de nieuwe asielwet. ANP / Bart Maat

De VVD-fractie heeft na een ‘pittig overleg’ met premier Mark Rutte besloten toch de spreidingswet te steunen, zegt fractievoorzitter Sophie Hermans. Deze wet, ook wel dwangwet genoemd, zorgt ervoor dat gemeenten desnoods verplicht worden asielzoekers op te nemen. Dit ligt zeer gevoelig bij de liberalen. Zij overlegden dinsdag urenlang over de wet van hun eigen staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel).

Instroom

Rutte sprak met de VVD-fractie vooral over de instroom, zei hij na zijn vertrek uit de vergadering. De Kamerleden spraken onderling nog door. Ze willen ‘breed kijken’ naar het asieldossier, maar Rutte wilde na afloop niet zeggen hoe het kabinet de instroom precies gaat beperken.

Vertrouwen

Ook Hermans liet daar na afloop van de fractievergadering niets over los. De toezegging van Rutte aan de fractie dat hij zich hard gaat maken voor beperking van de instroom heeft de fractie voldoende vertrouwen gegeven om met de spreidingswet in te stemmen, zei Hermans. Er is geen harde deadline aan Rutte gegeven om met een plan voor instroombeperking te komen, maar ‘mijn geduld is niet eindeloos’, zei ze. Haar eigen positie staat volgens Hermans niet ter discussie. ’Ik voel volle steun van de fractie.’

Eerlijk verdelen

De VVD-fractievoorzitter benadrukt dat de fractie van meet af aan voor het principe van de spreidingswet was. ‘Want in de kern gaat die spreidingswet over het eerlijk verdelen van asielzoekers over Nederland.’ De wet is ‘slechts een onderdeel’ van het migratie- en asielbeleid, waarover in zowel het coalitieakkoord als de asieldeal van eind augustus afspraken zijn gemaakt, zei ze verder. Een onderdeel daarvan is een tijdelijke stop op nareizigers. ‘Het is een heel pakket van maatregelen waar wij het over gehad hebben en dat alles bij elkaar geeft het vertrouwen.’

Congres

Het is niet duidelijk hoe die spreidingswet eruit ziet en daarmee waarmee de fractie heeft ingestemd. Ook daar wil Hermans niets over zeggen, evenmin of de fractieleden unaniem waren in hun uiteindelijke steun voor de wet. Op het VVD-congres van 19 november gaat Hermans in gesprek met de VVD-leden.

Inhoud

De woordvoerder van Van der Burg kan nog niets zeggen over de inhoud van het wetsvoorstel en de planning voor de parlementaire behandeling ervan. De staatssecretaris wil dat de wet op 1 januari van kracht wordt. Het is niet duidelijk of dat gehaald kan worden.

Crisis

Met het akkoord van de liberalen is een vertrouwenscrisis in de coalitie afgewend. Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei dinsdag dat de coalitie ‘echt een probleem’ zou hebben als de VVD-fractie zich zou blijven verzetten.

Uitvoerbaarheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herhaalt dat de vereniging zeer benieuwd is naar de inhoud van de asielwet en dat het wel voldoende tijd wil voor het toetsen van de uitvoerbaarheid ervan. ‘Dat is niet iets wat je op een blauwe maandag doet’, aldus woordvoerder Ruud Koerts.

Goede richting

Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het goed nieuws dat de spreidingswet er nu toch lijkt te komen. ‘Maar er is geen tijd meer om te wachten tot het effect van deze wet merkbaar wordt’, voegt de vereniging toe. De nieuwe asielwet lost het opvangprobleem niet op de korte termijn op, benadrukt VluchtelingenWerk, maar de wet is volgens de organisatie wel ‘een noodzakelijke stap in de goede richting. Een eerlijke spreiding van de opvang over alle gemeenten maakt het bovendien mogelijk om die opvang kleinschaliger te maken. Dit is goed voor de samenleving en goed voor vluchtelingen zelf.’ (ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Vertrouwenscrisis bezworen, dat is het voornaamste. Rutte mag doorgaan! Kabinet kan verder dankzij de slappe benen van de VVD (de D staat nu voor dictatuur, of dwang). Maar de oplossing is nu gevonden, de instroom kan onbeperkt doorgaan en we jagen alle boeren met een stikstofbonus het land uit.... Laat Brussel dit toch oplossen, daar liggen de asielzoekers midden in het centrum ook op de stoep van het aanmeldcentrum buiten te slapen, het is een Europees probleem dat je niet op lokale overheden kan afschuiven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Bos
Ah, het schiet me weer te binnen, mevrouw Hermans, inderdaad de tassendrager van Rutte en tevens dochter van brokkenpiloot Loek Hermans (COA, Meavita). Dat besluit zal goed vallen bij haar VVD fractie om het kabinet te redden van de ondergang. Typisch toch dat bepaalde families hier in Nederland de dienst uit maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. Simpelmans
De gemeente als uitvoeringsorganisatie van het omvolkingsbeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
60% van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door arbeidsmigratie. Daar hoor je VVD, CDA en D66 nooit over omdat daar de verdienmodelletjes van hun achterban zitten. Slachterijen, distributiecentra en kassen, allemaal verantwoordelijk voor bevolkingsgroei EN publieke lasten op termijn. Van deze sectoren wordt een enkeling rijk maar Nederland collectief armer. Natuurlijk moet Nederland het “asielprobleem” aanpakken. Maar “minder instroom” is flauwekul. We zullen moeten gaan bepalen of Nederland wil bijdragen aan internationale vluchtelingen problematiek, wat we daarvoor over hebben en hoe we dat het best kunnen doen. De uitkomst daarvan zal zijn dat we een geheel ander beleid zullen moeten voeren, waarmee wij veel meer mensen helpen. Maar de uitkomst zal ook zijn dat het “asielrecht” in de huidige vorm zal moeten worden afgeschaft. Doorgaan met het recht is onhoudbaar en draagt niet bij aan verzachting van het mondiale vluchtelingenvraagstuk. Beperking van wapenhandel, klimaatbeleid, fair trade, financiering van vluchtelingenkampen doen dat wel. Deze hypocrisie, deze schijnwerkelijkheid, moet stoppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Voorwaarden voor een goed functionerend en structureel verantwoord (lees menswaardig) asielbeleid zijn:
-een slagvaardige en strenge beoordeling van de aanvragen.
-een snelle terugkeer van afgewezen aanvragers (uitstroom).
-een zo snel mogelijke deelname aan het arbeidsproces en integratie in de maatschappij.
-de beschikbaarheid van voldoende en bekwaam COA-personeel voor intake, opvang en begeleiding.
-spreiding van de asielaanvragers en de daarvoor noodzakelijke accommodatie over het gehele land.
Aan de noodzakelijk te stellen voorwaarden voor de opvang van asielaanvragers heeft de Rijksoverheid/de politiek sinds 2007/2008 niet dan wel onvoldoende voldaan. Al gedurende een groot aantal jaren worden Gemeenten regelmatig opgezadeld met de bestuurlijke shit van matig tot slecht asielbeleid.
Zonder directe koppeling aan een jaarlijks vast te stellen QUOTUM voor de instroom is nieuw asielwetbeleid (opnieuw) gedoemd te mislukken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie