Advertentie
bestuur en organisatie / Achtergrond

Tegen humorloosheid en lamlendigheid van burgers

Reizend over de wereld komt trendwatcher Adjiedj Bakas tot analyses over de samenleving waarin hij niemand spaart; burgers noch bankiers. ‘Zeg: U bent verwende mormels.’

24 december 2010

Deze special heet ‘De ambtenaar van de toekomst’. Hebben ambtenaren nog een toekomst, of gaan robots en de markt alles overnemen?

 

Natuurlijk zijn er straks nog ambte naren. Maar de samenleving waarin ze werken zal er wel heel anders uitzien en de overheid dus ook. Ik zeg wel eens dat de Middeleeuwen terugkeren, alleen technisch beter gefaciliteerd. Aan de ene kant steeds meer globalisering, technologisering en een vervaging van het fysieke en het virtuele. Aan de andere kant kruipen mensen steeds meer bij elkaar in nieuwe dorpjes.

 

Ze willen elkaar weer ontmoeten. Niet meer een anonieme solidariteit met een amorfe massa, maar met mensen die ze dat gunnen: hun familie, hun vriendenkring, de buurt, wat dan ook. Dus wat we uiteindelijk krijgen zijn stadsstaten, en die moeten wel bestuurd worden. Maar met een veel kleiner apparaat. De overheid heeft de afgelopen decennia veel te veel taken naar zich toe getrokken, die eigenlijk bij burgers horen en die ook weer terug moeten naar die burgers. De Britse regering noemt dat From Big Government to Big Society.

 

Het overheidsapparaat vergrijst snel en we zijn in baarstaking. Het handhaven van al die weten regelgeving is niet meer te realiseren doordat we straks simpelweg te weinig ambtenaren hebben. Je moet of van alles gaan gedogen of deeltaken afstoten. Ik verwacht dat het laatste zal gaan gebeuren.

 

In Taiwan, dat is net zo rijk als Nederland, kent men geen verzorgingsstaat. Dat zou de families en gezinnen uithollen. In alle families hebben mensen een hekel aan elkaar, maar als ze weten dat ze financieel wel met elkaar verder móeten dan zorg je er wel voor dat je de banden enigszins intact houdt. In een verzorgingsstaat kun je het je veroorloven je oude moeder te negeren, want de staat vangt het wel op.

 

In Taiwan weten mensen niet beter. Hier willen burgers dat toch helemaal niet?

 

De verwende burgers hebben niet zoveel te willen. Een van de belangrijkste beoordelaars van de kredietwaardigheid van landen, Standard&Poors, voorspelt dat als nu niet drastisch hervormd wordt, over 50 jaar 60 procent van alle landen failliet is, inclusief Nederland. Dit komt vooral door de kosten van vergrijzing, zorg en verzorgingsstaat.

 

De overheid moet naar de burgers communiceren zoals je een kat opvoedt: aai poes, aai poes, stoute kat! De burgers dus helder maken dat veel verworvenheden niet meer kunnen. En ze tegelijkertijd faciliteren om nieuwe economische pijlers te ontwikkelen, waardoor nieuwe welvaart en nieuwe werkgelegenheid ontstaan.

 

Burgers zijn nu steeds vaker anti-overheid. Ze vinden dat de politiek en de overheid teveel baantjesjagerij en vriendjespolitiek inhoudt, en dat is ook zo. Vrijwel iedere democratie maakt die onrust nu mee, die opstand der burgers. Geert Wilders heet in Amerika Sarah Palin, in Suriname Desi Bouterse, in Italië Berlusconi, maar in Taiwan bestaat hij niet. Want die democratie is daar sober en levert wat de mensen willen.

 

Noem eens wat dingen waar de overheid mee moet stoppen dan?

 

Armoedebeleid is er nooit op gericht geweest mensen zelfredzaam te maken, maar juist om ze aan de subsidietepel van de verzorgingsstaat te houden. Stop daarmee. Jullie hebben zelf een onderzoek gedaan in Binnenlands Bestuur over het aantal ambtenaren per gemeente. Sommige gemeenten hebben beduidend meer ambtenaren per hoofd van de bevolking dan andere. Worden gemeenten met minder ambtenaren dan slechter bestuurd? Nee hoor.

 

Ik doe nu voor mijn nieuwe boek onderzoek in de zorg. Ik val van de ene verbazing in de andere. Weet je dat de zorg in Singapore voor alle medische behandelingen een derde kost van wat we hier betalen? Van de facturen in de gezondheidszorg hier bevat 10 procent fouten. Die gaan tig keer heen en weer. Dat kost honderden miljoenen. Maar who cares, want het wordt toch wel betaald.

 

De jaren 10 worden een herhaling van de jaren 80: crisis, bezuinigingen, krakersrellen en alles wat erbij hoort. En tegelijkertijd grote hervormingen. De jaren 80 zijn ook de beginjaren van de IT, mobiele telefonie en internet geweest, die daarna zorgden voor een explosie van de nieuwe welvaart. Dat gaan we de komende 10 jaar ook zien en dat gaat ook de overheid veranderen.

 

Kan de overheid een motor zijn in die veranderingen?

 

Ik heb altijd het idee dat in uw visie de overheid achter alles aan loopt. De overheid is een facilitator. Als hoogbejaarde 47-jarige heb ik de ontwikkeling van de IT heel bewust meegemaakt. We kregen van die Kermit Greenpoints, van die groene palen waar je kon bellen. De overheid zorgde ervoor dat die er kwamen. That’s it.

 

Er is nooit een wet op de IT gekomen. Toch zijn 16 miljoen Nederlanders aan de pc gegaan. De overheid heeft ervoor gezorgd dat het niet verboden werd, en dat is echt niet vanzelfsprekend hoor. Bij de introductie van de katoenplukmachine hebben de vakbonden in de VS die machines tegengehouden. In Kolkata hebben de bonden 10 jaar de computer tegengehouden. De overheden daar hebben dat gedoogd.

 

Er waren hier ook mensen die bang waren voor de pc. Dan verliezen we onze baan, zeiden ze. ‘Ja hallo! De typmachine en de typex gaan eruit, dan ga je maar wat anders doen’. Nu zie je hetzelfde. Aan de ene kant worden oude banen versneld afgebroken en nieuwe banen worden versneld opgebouwd. Ik hoop dat de overheid innovatie in elk geval niet tegenhoudt. Dan heb je al heel veel bereikt.

 

Iets meer ambitie kan toch wel? De overheid kan ontwikkelingen ook sturen.

 

Natuurlijk. De overheid moet zich nu echt gaan bezinnen op exportbevordering en daarvan afgeleid nieuwe banen creëren voor mensen uit alle sociale klassen, hoog- en laagopgeleid.

 

De overheid moet gaan focussen op kansrijke clusters zoals watermanagement, bioen nanotechnologie. Alleen al in 2011 wordt wereldwijd voor 500 miljard dollar aan nieuwe watermanagementopdrachten vergeven. Daar moeten we bij zijn! De overheid moet een exportmachine worden. Ook op het gebied van energie valt een wereld te winnen. En de overheid moet vrolijker worden, in het bedrijfs leven is de stemming alweer upswing.

 

Mensen moeten niet zeuren, armoedebeleid stoppen we mee. Vooruitgang kent altijd verliezers. Die hebben gewoon pech?

 

Zeker niet. Ik heb op advies van FNV Abvakabo postbodes bezocht. Sommigen zagen de teruggang van de post al jaren geleden aankomen en lieten zich omscholen tot bijvoorbeeld conducteur bij de NS. Die zijn dolgelukkig. Hun collega’s zagen het ook, maar die waren te beroerd, te lui of die dachten: ‘dan ontslaan ze me maar en dan komt er toch een uitkering of soepsidie. Die zijn nu boos.

 

Ik sprak er één, die verontwaardigd zei: ‘Van mijn moeder moest ik postbode worden want dan zou ik altijd werk hebben.’ Ja, dat was 38 jaar geleden. Die man was boos op zijn moeder, boos op TNT, op de pc, op e-mail. Op iedereen, behalve op zichzelf. De overheid moet tegen zo iemand zeggen: ‘Jij krijgt geen uitkering, maar je krijgt dat omscholingstraject en je gaat die nieuwe baan doen’. Het ís niet zo dat de werkgelegenheid voor laagopgeleiden is afgenomen. Je moet alleen wel willen.

 

Bent u nou een trendwatcher of gewoon heel erg rechts?

 

Ik heb gewoon goed door wat de tijdgeest is. Bankiers zeg ik ook dat ze verkeerd bezig zijn. Als je zoals ik, in maatpak met een enorme bloeddiamant om de vinger ergens binnenkomt, denkt men direct dat je rechts zal zijn. Maar ook ik ben hybride. Ik hekel de lamlendigheid en humorloosheid die slecht geklede linkse mensen voorstaan. En ik hekel delen van de elite die zich jegens de laagopgeleiden en de verliezers van de vooruitgang net zo cynisch en onbarmhartig opstellen als de Franse koningin Marie-Antoinette indertijd.

 

Wat moet de overheid wel doen?

 

Etterbakjes uit de samenleving durven snijden. Ik ben ervan overtuigd dat je een deal kan sluiten met de Marokkaanse regering om eenpersoons Marokkaanse jeugdbendes terug te nemen en een strenge heropvoeding te geven in de Sahara, het Gaza van Marokko. In de Marokkaanse democratie kan wat dat betreft veel meer dan hier. Die regering ziet ook de imagoschade die hier veroorzaakt wordt en wil ook de goedwillende Marokkanen hier helpen.

 

Het organiseren van hoe burgers leven en wonen, dat is ook een taak. Mensen willen in wijken wonen met de eigen soort. Oude mensen willen bij elkaar, gezinnen met kinderen ook. We gaan naar een mozaïeksamenleving. En de overheid moet vooral eerlijk durven zijn tegen burgers. De ma-di-do-vrouwen (vrouwen die werken op maandag, dinsdag en donderdag en verder bij de kinderen willen zijn, red.) willen niet een dag extra werken om het tekort op de arbeidsmarkt op te vangen. Maar ze willen ook geen immigranten. ‘Ja luister, schattebout, dat gaat dus niet’.

 

De overheid moet dan zeggen: ‘U bent verwende mormels. Of we gaan aan de robots, of we gaan nog meer Marokkanen importeren. Of u gaat een dag extra per week werken. Andere smaken zijn er niet’. Voor de toekomst hebben we een overheid met lef nodig.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Beste Adjiedj,

Zeer vereerd met je uitvoerige reactie. Laat ik nog even op jouw punten reageren.
1. Je legt me in de mond dat ik zou vinden dat wij niet van andere landen moeten leren. Maar dat heb ik natuurlijk niet gezegd. Leren is een must, maar het is iets heel anders dan landen op een simplistische manier als voorbeeld naar voren schuiven.
2. Omdat ik kritiek uit op de manier waarop de Amerikaanse economie als ideaalbeeld aan Europese bevolkingen werd voorgehouden, concludeer jij dat ik Amerika zou willen bashen. Dat is alweer onzin. Ik was bijvoorbeeld erg blij met de verkiezingsoverwinning van Obama. Obama is ook Amerika... toch? En dan begin je over bommen en raketten, waartegen alleen Amerika ons zou beschermen. Oei, nu word ik echt bang. Ik denk dat er, naast de nodige bommen en raketten, ook subtielere manieren bestaan om de veiligheid van Europa te beschermen. Bijvoorbeeld een effectieve Europese diplomatie. Daar valt nog veel winst te behalen.
3. Je bent erg fatalistisch over de mogelijkheden om overheidsorganisaties tot samenwerking te bewegen. Ook op dat punt is verbetering echter heel goed mogelijk, zonder dat daar Nobelprijswinnaars voor nodig zijn. Een integere, capabele minister-president die inziet dat hiermee vele miljarden te besparen vallen, zou al veel helpen. Dus niet, zoals nu onder Rutte gebeurt, blind en rancuneus overheidstaken schrappen.
4. Ik denk dat Nederland, vergeleken bij veel andere landen in de wereld, op dit moment inderdaad bijzonder rijk is. Tegelijk ben ik het met je eens dat een groot deel van onze welvaart schijnwelvaart is, deels gebaseerd op wat jij en ik allebei een "piramidespel" hebben genoemd. Ik maak me daarover dus, net als jij, geen enkele illusie. Helaas voor die therapeut die je bij me langs wilt sturen. Is dat een vriendje van je?
5. Op het punt van de rechtspraak zijn we het dus in beginsel eens. Wel wil ik nog de grote economische waarde van een integere rechterlijke macht benadrukken.
6. De monarchie is niet zo spannend, het is een rudiment uit het verleden. Sociaal-economische denkbeelden zijn veel belangrijker, en op dat gebied praat jij de grote heren blijkens bovenstaand artikel wel degelijk naar de mond.
7. Nee hoor, ik heb niet gezegd dat jij tegen een humane samenleving zou zijn. Wel heb ik gezegd dat de oplossingsrichting die jij aangeeft, niet de goede is als we een humane samenleving willen. Alleen al het dedain waarmee jij over burgers spreekt: de overheid zou die moeten opvoeden "zoals je een kat opvoedt. Aai poes! Stoute kat!" Burgers moeten volgens jou dus wel zelfredzaam zijn, maar de overheid moet ze niet voor vol aanzien. Wat jij op deze manier bepleit, leidt tot een regentesk afschuifsysteem , waarin een kleine groep het voor het zeggen heeft ten koste van een grote groep die alleen maar steeds meer plichten krijgt - waaronder een impliciete plicht om gehoorzaam de bek te houden.
8. Ik heb je boek "Future of Faith" niet gelezen". Je zegt dat je daarin "compassionate capitalism" bepleit. Ik herinner me dat president Georg W. Bush iets dergelijks bepleitte tijdens zijn eerste presidentiële verkiezingscampage. In de praktijk was hij vooral "compassionate" voor de oliedienstverlener Halliburton, waarmee enkele van zijn naaste medewerkers nauwe banden hadden. Ik ben niet tegen humane vormen van kapitalisme, maar we moeten niet de illusie kweken dat een substantieel aantal kapitalisten in de toekomst uit zichzelf "compassionate" zou willen zijn. Voor een humaan kapitalisme heb je sterke overheidsinstellingen nodig die harde grenzen stellen aan de machtsontplooiing van kapitalisten. Daarvoor is inderdaad een "overheid met lef" nodig. We gebruiken hetzelfde woord, maar ik vraag me sterk af of jij en ik het hetzelfde soort lef bedoelen.

Ik doel bijvoorbeeld op het lef om hardop te erkennen dat geen enkele CEO een salaris nodig heeft dat een paarhonderd keer een modaal salaris bedraagt. Dergelijke extreme salarissen zijn nooit op verdienste gebaseerd, maar altijd op macht. CEO's zouden dankbaar moeten zijn voor hun eventuele aangeboren talenten, en voor het feit dat hun de mogelijkheid is vergund een grote organisatie te leiden en de bijbehorende status te genieten. Voor een gebrek aan geld op hun oude dag hoeven zij beslist niet te vrezen als zij genoegen nemen met een fractie van hun huidige salarissen.

Of bijvoorbeeld het lef om hardop te erkennen dat echt goede werknemers niet primair door het vooruitzicht op overmatig geldelijk gewin worden gedreven, maar door een verlangen naar kwaliteit. De psychologie waar het overgrote deel van de huidige economische en management-handboeken, -curssussen en -goeroes expliciet of impliciet vanuitgaat (het primaat van de "homo economicus") is niet bevorderlijk voor gezonde en duurzame maatschappelijke groei, maar houdt juist ongezonde attitudes in stand.

Ook jij een gelukkig nieuw jaar toegewenst! Vriendelijke groet, Michiel Jonker
Miro Lucassen / Zelfstandige
Trendwatcher Bakas beziet z'n feiten door een vreemde bril. Bakas stelt bijvoorbeeld: 'In Taiwan, dat is net zo rijk als Nederland, kent men geen verzorgingsstaat.' Taiwanezen betalen ook gewoon ziektekostenpremie, pensioenpremie, een arbeidongeschiktheidsverzekering en als ze hun baan verliezen, krijgen ze een werkloosheidsuitkering. Zie bijvoorbeeld http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/asia/taiwan.html
Nog eentje: de Kermit Greenpoints waartegen Bakas van leer trekt waren in 1992 een eerste poging van het in 1989 verzelfstandigde PTT Telecom om te investeren in draadloze telefonie. Dus niet 'De overheid zorgde ervoor dat die er kwamen.'
Gelukkig komen toekomstvoorspellingen van trendwatchers zelden uit.
Minne Buwalda / freelance journalist
Goed dat BB de, in het bedrijfsleven zo populaire, Adjiedj Bakas aan het woord laat over de toekomst van de overheid. Ik werkte de afgelopen maanden samen met hem aan het boek “The Future of Faith”. Je moet wel op een hoog abstractieniveau kunnen denken om deze enthousiaste, erudiete spraakwaterval volledig te begrijpen. Goed dat hij Taiwan en Singapore als voorbeelden noemt. De sobere verzorgingsstaten daar zijn interessant. Taiwan kent geen WAO: 1 miljoen mensen met een WAO-uitkering buiten de samenleving plaatsen is daar ondenkbaar. Je mag er wel met pensioen op je 65e, maar de meesten werken door. En het Confucianisme, en de (familie)eer zorgen ervoor dat een Taiwanees die werkloos wordt eerst van alles probeert (tot spulletjes op de markt verkopen toe) voordat hij zijn hand bij de Staat ophoudt. Er worden dus verhoudingsgewijs weinig uitkeringen verstrekt. Als ZZP-er kan je werken zonder VAR-verklaringen of andere ongein die hier wel vereist is. Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit zijn hoog. Bakas verwoordt wat topondernemer Richard Branson deze week zei: “Our governments have forsaken us.” Bakas krijgt steun uit onverwachte hoek. Oud ABP-CFO Prof Jan van de Poel zegt deze week in Het Parool: “Het pensioenprobleem is uitermate simpel. Met de stijgende levensverwachting en ons huidige levenspatroon kan het niet zo zijn dat je op je 27ste begint met werken, op je zestigste stopt en daarna veertig jaar gratis op vakantie gaat. Dat kan alleen in een Staat die leunt op slavernij. Dus als mensen gezond zijn, moeten ze werken. Dit is een demografische tijdbom die al heel lang tikt, een piramidespel. Maar de bonden wilden er nooit over praten. Nog steeds doen ze alsof er niets aan de hand is.'' Dat komt dicht in de buurt van Bakas’ voorspelling dat NL in 2060 failliet is als het roer nu niet om gaat. Bakas krijgt opvallend vaak gelijk, deze keer niet, hoop ik. Maar als ik de BB-enquete lees, waaruit blijkt dat ambtenaren niets willen veranderen, vrees ik voor het land dat onze kinderen straks erven. BB doet er goed aan Bakas, Van de Poel en gelijken alle ruimte te bieden om ambtenaren een spiegel voor te houden. Of willen onze ambtenaren liever doorgaan met hun eigen piramidespel?
Adjiedj Bakas / Trendwatcher
Ik krijg veel reacties op dit BB-interview. Intussen krijgt het muisje nog een staartje.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de overheid non-profit is. Ik ben nu in Colombia dat zwaar is getroffen door overstromingen en dijkdoorbraken. Waarom maken we van Rijkswaterstaat niet gewoon een profit-center dat tegen forse betaling Colombia gaat helpen de delta’s daar beter te beschermen? Geld genoeg hoor, dit is het 3e rijkste Spaanstalige land ter wereld. Ik twitterde daarover vorige week en kreeg direct een reactie van RWS: die zouden dit dolgraag willen, en tot in de jaren ‘70 deden ze dat ook. Toen was RWS een profitcenter dat winst maakte voor de samenleving. Nu is dit agentschap een kostenpost. Welke gek heeft dit bedacht? Als delen van het ambtenarenapparaat profitcenters worden, winstmakers dus, krijgen ze veel meer legitimiteit en waardering bij de burgers. Ik verwacht dat delen van de overheid in de toekomst winstmakers zullen gaan worden en dat is maar goed ook. Een winstmakende overheid, dat is wel een heel ander concept dan we nu kennen. De RWS-directie nodigde mij terstond uit om op de Nieuwjaarsbijeenkomst het personeel toe te spreken over mijn kijk op de overheid. En men wil dit idee serieus gaan uitwerken. Er zijn gelukkig visionaire ambtenaren die de overheid echt willen vernieuwen. Dat geeft de burger moed. De vraag van journaliste Sandra Olsthoorn “Bent u nou trendwatcher of gewoon heel erg rechts?” vond ik hilarisch. Op Twitter heb ik hem tot “vraag van het jaar” uitgeroepen. Reaguurders reageren uiteenlopend op deze vraag: velen vinden hem net zo grappig als ik, anderen zijn verontwaardigd: “alsof links of rechts er iets toe doet”. Op 25 januari as.organiseert Boer&Croon voor de ambtelijke top een oploopje met als motto “Valt er nog wat te lachen bij de overheid?” Ook weer een visionaire club die de boodschap oppakt: “Er is werk aan de winkel. En daarbij mag zeker gelachen worden.” 2011 wordt volgens de Chinezen het Jaar van het Konijn. Dat is een vrolijk beessie, dat hard kan rennen en een goed seksleven heeft. Ik wens iedere ambtenaar een konijn toe met Nieuwjaar.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Te veel grote woorden, te weinig hart. Natuurlijk moet de overheid burgers niet te veel pamperen. Maar Adjiedj Bakas is weer zo iemand die het kind (een humane samenleving) met het badwater wil weggooien. Vroeger wezen dat soort profeten naar de US of A waar het allemaal veel beter zou zijn - ook al crepeerden daar tientallen miljoenen mensen in hongerbaantjes en zaten er twee miljoen overwegend zwarte mensen in de gevangenis.

Nu dat schone voorbeeld niet meer werkt (het "softe" Europa is economisch beter in vorm, of althans minder slecht) worden Taiwan en Singapore er net zo simplistisch bij gehaald door Bakas, die daarmee kennelijk succes boekt als spreekbuis voor veelverdieners die een sociale en democratische rechtsstaat minder belangrijk vinden.

Vreemd dat Bakas tijdens zijn contacten met postbodes geen postbodes heeft ontmoet die het om inhoudelijke redenen een fantastisch vak vinden. Terwijl die toch vaak hun visie hebben gegeven in allerlei kranten.

Ook vreemd dat Bakas niet op het idee komt dat er behalve robots, immigranten en full-time werkende moeders nog andere "smaken" kunnen zijn bij het oplossen van het zogenaamde tekort aan arbeidskrachten. Bijvoorbeeld een efficiënter werkend overheidsapparaat.

Nu zijn er binnen de overheid tienduizend winkels die elkaar beconcurreren op kosten van de belastingbetaler, ook al werken ze officieel voor het algemeen belang. Dat begint al helemaal aan de top van de pyramide, bij al die raden met wijze, goed gesalarieerde, netwerk-politiek benoemde mannen (SER, RvSt, WRR, etc. etc.) die met elkaar concurreren om prestige en invloed. En het eindigt met gemeenten, politiekorpsen, beleidsafdelingen, gesubsidieerde instellingen en adviescommissies die met elkaar concurreren om geldstromen en invloed.

Dat hele bouwsel valt enorm te vereenvoudigen. Als het zo wordt ingericht dat in plaats van de huidige 20%, straks 70% van de gewerkte tijd wordt besteed aan samenwerking in plaats van onderlinge tegenwerking, dan levert dat jaarlijks vele tientallen miljarden euros op. En vele miljoenen vrijgekomen uren die ouders dan kunnen besteden aan de opvoeding van hun kinderen en kinderen aan de verzorging van hun bejaarde ouders.

Nederland heeft nauwelijks gebrek aan geld, maar een enorm gebrek aan tijd en aan oog voor kwaliteit. Omdat we onszelf te veel bezig houden met onzin.

Het probleem is niet dat een efficiënter overheidsapparaat niet kan, maar dat te veel mensen het niet willen, omdat ze bij de huidige regel-jungle direct of indirect belang hebben.

Bakas heeft gelijk dat er sprake is van een pyramidespel. Maar zijn zogenaamde oplossingsrichting is oncreatief en destructief in termen van sociaal en rechtsstatelijk kapitaal.

We moeten niet terug naar "IT-gefaciliteerde" Middeleeuwse dorpjes, maar vooruit naar een op transparantie, vertrouwen en integriteit gebaseerde rechtsstaat. Daarvoor is het nodig dat we nog wat resterende Middeleeuwse fossielen opruimen - zoals rechters die het gevoel hebben dat ze het recht belichamen in plaats van het te dienen (en die daarom feiten en logica veronachtzamen). En politici die ambtelijke functies verhandelen alsof ze edellieden zijn aan het hof van de Franse Zonnekoning.

Jammer dat Adjied Bakas niet het lef opbrengt de werkelijke problemen te benoemen, in plaats van de grote heren naar de mond te praten. Maar ja, zijn schoorsteen moet natuurlijk ook blijven roken.
Adjiedj Bakas / Trendwatcher
REACTIE VOOR MICHIEL JONKER

Waarde Michiel, dank voor je reactie. Ik denk dat wij het voor 70% eens zijn, dat is al heel wat, vind je niet? Even puntsgewijs mijn reactie op jouw reactie:

1. Ik ben voorstander van een lerende organisatie. Ik beschouw ieder land als een lerende organisatie. In tijden van globalisering is het een voordeel dat je kennis kan nemen van ideeën en opvattingen van over de hele wereld. Wij kunnen in Nederland veel leren van Taiwan en Singapore. Maar ook van andere landen. Daartegenover staat dat andere landen ook veel van ons kunnen leren. We staan in de top-5 van gelukkigste landen ter wereld. En we weten als gen ander hoe je een delta moet beschermen tegen water. Uit je schrijven leid ik af dat je niets wil leren van het buitenland, louter omat het buitenland is. Klinkt eng nationalistisch. Hu!
2. Je vindt Amerika bashen blijkbaar erg fijn. Als je daar gelukkig mee bent, prima. Amerika is geen heilsstaat, dat zijn Taiwan en Singapore overigens ook niet. Het paradijs bestaat niet, de heilsstaat ook niet. Amerika heeft veel minpunten, maar ook ongelofelijk veel pluspunten. Ik kies ervoor Amerika genuanceerd te bekijken. Volgens veiligheidsinstituut Clingendael kunnen de Iraanse raketten nu al Griekenland bereiken, binnen 5 jaar ook Amsterdam en Stockholm. Daarmee worden we straks gegijzeld door de ayatollahs. Geen fijn vooruitzicht. Wie gaat ons bevrijden van die dreiging, denk je? Wie beëindigde de Balkanoorlog in de jaren ‘ 80? Wie beëindigde de Russische bezetting van Oost-Europa? Niet geborneerde Europeanen die al deze conflicten veroorzaakten, maar moedige Amerikanen. Die zullen er straks weer voor zorgen dat jij je vrijheid van meningsuiting behoudt. Fijn he? En gratis, want voor defensie willen types als jij niet betalen.
3. Volgens mij heb je het interview niet goed gelezen. Ik ben zeer voor een efficiënter werkend overheidsapparaat. Jij pleit voor ontkokering. En overheidsdiensten die elkaar niet tegenwerken. Prachtig, maar een illusie. Ik heb nog nooit een grote organisatie gezien, profit of non-profit, waar geen stammenstrijd tussen verschillende bedrijfsonderdelen heerste. Degene die dat wel voor elkaar rijgt, verdient wat mij betreft de Nobelprijs.
4. Jij stelt dat Nederland bijzonder rijk is. Je gelooft blijkbaar ook in Sinterklaas? Lees de reactie van Minne Buwalda hier onder (scroll door) en lees daarin het citaat van de vroegere APB-topman Jan vd Poel over de schijnwelvaart en de droom van pensioenzekerheid waar we in leven. De welvaart van de afgelopen decennia was gebouwd op aardgas (en dat is straks op) en schulden. In de top 20 van schuldenlanden in de wereld staat de VS op de 20e plek en Nederland op de 4e plek. We hebben per hoofd van de bevolking meer schulden dan Amerikanen, Grieken of Portugezen. Het staat je natuurlijk vrij om in sprookjes te geloven, maar in de jaren ‘10 zal deze zeepbel van schijnwelvaart worden doorgeprikt. Boek maar vast een therapeut voor de verwerking van je aankomende desillusie.
5. Jij wil de rechterlijke macht hervormen. Prima. Ook hier in Colombia zie ik rechters geen idee hebben welk rechtsgevoel onder burgers leeft. Net als jij zie ik dat de rechtsstaat aan herbronning en vernieuwing toe is.
6. Je verwijt mij dat ik geen lef heb en hoge heren naar de mond praat. Je kletst uit je nek. Zie de NCRV uitzending van 21 december jl over de toekomst van de monarchie, waarin ik aan het woord kom. De hoge heren en dames waar het in dit geval over gaat werden niet gespaard. Mijn handelsmerk is: mensen een spiegel voorhouden, zonder aanzien des persoons. Hier is de link, om je een handje te helpen: http://www.ncrv.nl/ncrvgemist/21-12-2010/heren-van-oranje . Voortaan niet zomaar iemand veroordelen, OK? Of ben jij van de Inquisitiedemocratie?
7. Jij stelt dat ik tegen een “humane samenleving” zou zijn. Onzin. Ik ben voor het Humanisme, maar ik zie dat de nabije toekomst geen harmonieuze samenleving gaat brengen, hoe graag ik dat ook zou willen. Een trendwatcher is op de wereld om trends te signaleren, maar dat betekent nog niet dat hij blij is met iedere trend. De vergrijzing wordt de grootste splijtzwam in de samenleving van morgen. Ik hoop dat we daar op een humane manier uitkomen, maar het is waarschijnlijker dat we een clash tussen generaties gaan krijgen. Dat geldt ook voor het aankomende boekhouden rond de dood.
8. In het boek “The Future of Faith”, dat ik samen met Minne Buwalda schreef, pleit ik voor “compassionate capitalism.” Volgens mij staat dat niet zover af van de door jou bedoelde “humane samenleving”. Voortaan dus eerst nadenken voor je zulke grote woorden gebruikt OK?
Nog een gelukkig nieuwjaar verder! Vriendelijke groet, Adjiedj Bakas

Jacques Wagtmans / liefhebber van mensen
beste Adjiedj

Heerlijk artikel in Binnenlands Bestuur.
"Armoedebeleid is er nooit op gericht geweest mensen zelfredzaam te maken, maar juist om ze aan de subsidietepel van de verzorgingsstaat te houden".
Heerlijk gesproken. En zo waar!
Zelf ben ik al jaren bezig om op de fundamenten van de Presentie-theorie, de burgers met een beperking te empoweren in plaats van op te sluiten tussen de N65 en het spoor. kracht geeft zelfredzaamheid, een cursus alleen doet dat niet. En iedere grote zorgaanbieder vindt dat ik de waarheid verkondig, want.....de client staat centraal. En wat doen ze? Juist ook aan de tepel houden anders zijn ze een (zelfstandige) cliënt kwijt.
De overheid zou die burgers wat meer mogen faciliteren. Het bevordert de klantwaarde en uiteindelijk reduceert het de kosten.

Hoe dan ook:

Keep up the good work.

Het ga je goed

Jacques Wagtmans
Advertentie