Advertentie

'Te weinig invloed raadslid bij gemeentelijke samenwerking'

Diverse gemeenten werken samen op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid. De wethouders maken vaak samen afspraken en dan kunnen raadsleden daar geen invloed meer op uitoefenen. 'Het probleem is dat de gemeenteraden vaak niet op dezelfde dag vergaderen en dan kan er vaak niets meer aan afspraken worden gedaan', aldus directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu.

14 december 2017

Raadsleden hebben te weinig mogelijkheden om besluiten die wethouders en burgemeesters binnen de samenwerking met andere gemeenten nemen te beïnvloeden. Dat blijkt uit een enquête van Raadslid.Nu onder ruim 1400 raadsleden. Ruim de helft van de ondervraagden ziet dit als een bedreiging van de lokale democratie.

Geen invloed op afspraken

Diverse gemeenten werken samen op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid. De wethouders maken vaak samen afspraken en dan kunnen raadsleden daar geen invloed meer op uitoefenen. 'Het probleem is dat de gemeenteraden vaak niet op dezelfde dag vergaderen en dan kan er vaak niets meer aan afspraken worden gedaan', aldus directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu.

Gebrekkige invloed en controle
Vier jaar geleden werd er ook een enquête gehouden over de samenwerking tussen de gemeenten. De intentie werd toen uitgesproken dat raadsleden hier serieus betrokken zouden worden, maar dat blijkt niet te zijn gebeurd. De mate van invloed en controle op regionale samenwerking door raadsleden wordt als even gebrekkig ervaren als in 2013. 'Het is teleurstellend dat de onvrede onder de raadsleden groot is', aldus Bouwmans. (ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / Projectmanager
Mijn ervaring is meer dat het raadsleden doorgaans ontbreekt aan minimale interesse en (dus) kennis over het onderwerp 'regievoering'. Hoewel dit toch duidelijk binnen hun taakomschrijving en bevoegdhedensfeer valt.

Niet in te zien valt hoe 'verplichte jaarlijkse verantwoordingsbijeenkomsten' dit issue gaan oplossen, als raadsleden al niet de moeite nemen jaarverslagen kritisch te lezen.Voor achtergronden en rappport zie : http://www.raadslid.nu/content/raadsleden-hebben …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Deze bijdrage lijkt op een samenvatting van het artikel in de Volkskrant. www.volkskrant.nl/4545413. Maar de Raden hebben daar zelf aan meegewerkt; al dan niet om partijpolitieke redenen. Eenderde van hen weet bovendien niet precies in welke samenwerkingsverbanden hun gemeente zit.De uitholling van de (lokale) democratie zet zich in rap tempo voort ondanks/ dank zij veelal niet meetbare dan wel belabberde resultaten.We staan erbij en kijken er naar. Kennelijk gaan de gemeenten straks op in gewesten, dan de provincie Nederland als einddoel van de EU. Alles wat daaronder zit mag dan praten en blaten tot men een ons weegt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dick Kaas / ex wethouder, informaticus
Ja een raadslid wil graag op elk besluit invloed hebben. Dat ze het gevoel hebben op intergemeentelijke regelingen geen invloed te hebben komt echter omdat ze hun macht niet gebruiken. Tijdig met andere raden overleggen; wethouders alleen met een duidelijk mandaat wegsturen heeft al veel effect. En misschien wordt het ook voor raadsleden belangrijk te erkennen dat er zaken zijn waarop hij alleen getrapt invloed heeft. Laat een afvalverwerkingsbedrijf toe dat een raadslid besluit over de afvaldiensten (tot in detail?) Heeft een raadslid in bijv Amsterdam zeggenschap over alle diensten? Ja formeel wel maar ook daar is de praktijk dat hij moet delegeren aan iemand die hij vertrouwd. En een wethouder die terugkomt met de boodschap dat de anderen voor hem hebben besloten heeft zijn /haar werk niet goed gedaan. Politiek is de kunst van het maximaal haalbare; geen dictator willen spelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Nou ja....op zich geldt natuurlijk dat een wethouder geen college is. Voorgenomen afspraken die via de raad moeten, kunnen dan niet worden gemaakt zonder raadsvoorstel van het college. Hoe modern en vlot we willen zijn, zo is het wel. Als minimaal heldere boodschappen zijn meegegeven aan onderhandelaars, dan wordt altijd terug gemeld en kan worden overwogen. Bureaucratisch? Welnee, logisch!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Raadsleden moeten zich niet met details bezig houden en kunnen loslaten. Overigens kunnen gemeenten beter fuseren en regio's vormen dan zijn gemeenschappelijke regelingen ook (veel) minder nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie