Advertentie

Meer overlast van vuurwerk

Mensen ervaren in toenemende mate overlast van vuurwerk. Het draagvlak voor strengere handhaving wordt breder. Maar voor een vuurwerkverbod zonder alternatief is nog steeds geen meerderheid. Zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

07 december 2017

Mensen ervaren in toenemende mate overlast van vuurwerk. Het draagvlak voor strengere handhaving wordt breder. Maar voor een vuurwerkverbod zonder alternatief is nog steeds geen meerderheid. Zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Het onderzoek laat zien dat er steun is voor een verdere aanscherping van het vuurwerkbeleid. Dat wil zeggen, op een aantal punten. Zo is het aandeel Nederlanders dat pleit voor een beperking van de afsteektijden het afgelopen jaar gegroeid van 29 naar 33 procent. Daarnaast blijkt ook het draagvlak voor strengere handhaving van het verbod op illegaal vuurwerk toegenomen: ruim driekwart van alle Nederlanders is daar voorstander van. ‘Opvallend is dat vooral vuurwerkafstekers die maatregel vaker zijn gaan steunen’, zegt I&O Research-onderzoeker Laurens Klein Kranenburg.

Harde knallen
De overlast die Nederlanders van vuurwerk ervaren, is sinds 2015 toegenomen van 28 naar 36 procent. De top 3 van grootste bronnen van overlast bestaat net als in eerdere jaren uit: harde knallen (76 procent), vuurwerkrestanten op straat (64 procent) en gestreste huisdieren (44 procent). Verder geven vuurwerkrestanten in de tuin en stankoverlast aanleiding tot ergernis. Lichamelijk letsel wordt door slechts weinigen (4 procent) genoemd. Tegelijkertijd blijft de bereidheid melding van overlast te maken laag: slechts 15 procent doet dat.

Grensregio’s
Een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren kan rekenen op steun van 47 procent van de Nederlanders. Hoewel de steun daarvoor in het afgelopen jaar licht toenam, is er vergeleken met 2015 geen sprake van een stijging. Het afsteken van vuurwerk is het meest populair in de niet-stedelijke gebieden, en dan vooral in het noorden en oosten van ons land. De top 5 van regio’s bestaat uit Zuidoost-Friesland, Overig Groningen, de Achterhoek, Zuidwest-Overijssel en Oost-Groningen. Gemiddeld bedraagt het percentage vuurwerkafstekers in de niet-stedelijke gebieden 21 procent. In de zeer verstedelijkte gebieden is dat 15 procent.

De vuurwerktraditie leeft bovengemiddeld in de grensregio’s. Inwoners van Zuidwest-Drenthe, Limburg, de Achterhoek, Twente en Oost-Groningen vinden volgens de onderzoekers relatief vaak dat het afsteken van vuurwerk een mooie traditie is die in stand moet worden gehouden. ‘Die mening wordt overigens ook gedeeld door enkele regio’s die niet tot het grensgebied kunnen worden gerekend, zoals Alkmaar en omgeving, en Delft en Westland’, aldus Klein Kranenburg.

Links-rechts
De mening over een algeheel vuurwerkverbod blijkt sterk samen te hangen met de voorkeur voor een politieke partij. Kiezers van linkse partijen (Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en PvdA) zijn per saldo voorstander van zo’n verbod. Aan de rechterzijde van het politieke spectrum (PVV, FvD, CDA en VVD) zitten de tegenstanders. ‘SGP’ers zijn overwegend voor een verbod, net als kiezers van CU en 50Plus’, aldus Klein Kranenburg. D66’ers zijn blijkens het onderzoek verdeeld.

Sinds 2015 is er één evenement duidelijk het populairst als alternatief bij een particulier vuurwerkverbod: een professionele vuurwerkshow op een centrale plaats in de gemeente. Daaraan geven ruim zes op de tien Nederlanders de voorkeur. Dat houdt in dat als een vuurwerkverbod wordt gecombineerd met een gemeentelijke vuurwerkshow, er wel een meerderheid is. Andere alternatieven, zoals een vreugdevuur, popconcert of gezamenlijk eten, volgen op grote afstand. Voor een op de zeven Nederlanders is er geen alternatief nodig.

Verantwoording
I&O Research voerde van 16 tot en met 26 november 2017 een online onderzoek uit.

In totaal namen 3.339 Nederlanders (18+) deel aan het onderzoek.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anoniem / Bezorgde burger
Veel slachtoffers, veel illegale explosieven, veel schade, handhaving onmogelijk overal en vrijelijke import vanuit buitenland.Voor veel minder ellende zou in Nederland een discussierel uitbarsten. Toch blijft dit dooretteren.Al het knalvuurwerk verbieden, dan wordt handhaving vergemakkelijkt en de pakkans vergroot. Daarnaast streng straffen op knalovertredingen om het afschrikwekkend effect te vergroten.Op deze manier insteken is beter dan vuurwerkshows. Dat klinkt leuk, maar als iedere gemeente dat zou willen dan zijn daar veel te weinig gecertificeerde bedrijven voor.
Post
Het vuurwerk is de laatste jaren alleen maar gevaarlijker geworden en als je de berichten mag geloven, dat komt jaarlijks in toenemende mate illegaal vuurwerk binnen. De voorstanders van het handhaven van het zelf ontsteken van vuurwerk, realiseren zich blijkbaar niet dat het grote gevaren met zich meebrengt. De schade en de vervuiling zijn enorm. Al jaren wordt door de medici er op gewezen op het groeiend aantal mensen met zware letsels. Ambulancepersoneel, brandweer en politie ondervinden in toenemende mate last van mensen die zich niet kunnen gedragen. Het wordt naar mijn weten nergens genoemd, maar men moet zich realiseren, dat het ontsteken van vuurwerk door particulieren, een ideale gelegenheid is voor mensen die uit zijn op terreur. Wie onderkent het verschil van harde vuurwerkknallen of een explosief zoals een granaat e.d. Het leed is niet te overzien, als een dergelijke aanslag ongemerkt zou worden uitgevoerd. De nostalgie met vuurwerk zoals het vroeger was, is volledig verdwenen. Nederland schijnt het enige land in Europa te zijn waar deze traditie is. Het is jammer, maar zoals de situatie nu is, kan niet meer en schept een onveilige situatie voor mens en dier. Een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow, is dan een mooi alternatief.
Advertentie