Advertentie

GS Gelderland beantwoorden Statenvragen ‘niet altijd letterlijk’

‘Wij zullen altijd reageren op vragen van uw Staten, maar die niet altijd letterlijk beantwoorden’, stelt de Gelderse cdk John Berends.

02 maart 2022
Berends
De Gelderse cdk John Berends

‘Wij zullen altijd reageren op vragen van uw Staten, maar wij zullen die niet altijd letterlijk beantwoorden’, antwoordt de Gelderse cdk John Berends op vragen van de SP. GS zeiden eerder namelijk niet in te gaan op reacties of kwalificaties van derden naar aanleiding van media-uitingen, als Statenleden daarom vragen. ‘Wij zijn van mening dat dat niet past in een zuiver politiek debat.’

Zuiver politiek debat

Op vragen van de SP-fractie over de kwestie-Scherpenzeel die in oktober waren gesteld hadden GS nog geantwoord ‘niet in te willen gaan’ op vragen die de fractie stelde naar aanleiding van wat er in de media is verschenen. Afgelopen december lieten GS al aan de SP weten bij nader inzien te hebben geconcludeerd ‘dat wij dit standpunt in onze antwoordbrief te rigoureus hebben doorgevoerd’. De vragen werden daarom alsnog beantwoord in een bijgevoegde brief. Maar het college hield zich nog steeds het recht voor om niet in te gaan op Statenvragen, waarin hen wordt gevraagd te reageren op reacties of kwalificaties van derden naar aanleiding van media-uitingen. Dat zou niet passen in een ‘zuiver politiek debat’.

Niet letterlijk

De SP wilde vervolgens weten wat ‘te rigoureus’ betekent, waarop GS antwoorden dat zij hun eigen standpunt in eerste instantie ‘te strikt’ hebben gehanteerd. Klopt het dan dat als een journalist een minister aanhaalt die iets over Statenvragen zegt, GS dan een Statenvraag daarover weigeren omdat zij het politieke debat dan niet zuiver vinden, legt de SP het college voor. Nee, dat klopt niet, stelt GS. Het college zal altijd reageren op vragen van de Staten, ‘maar die niet altijd letterlijk beantwoorden’. ‘Soms kan een antwoord zijn: wij reageren niet op een kwalificatie van een derde persoon.’ Daarbij kan het ook gaan om de reacties van gewone inwoners. Nergens staat overigens vastgelegd dat een college van GS niet mag ingaan op dergelijke vragen. Het is simpelweg het standpunt van dit college.

Gedachtewisseling

Dan wil de SP wel eens weten wat GS eigenlijk verstaan onder een ‘zuiver politiek debat’. Daarvan geeft GS de volgende definitie: ‘Een gedachtewisseling – onder leiding van een voorzitter - in een democratisch gekozen orgaan (zoals PS) waarin de leden als volksvertegenwoordigers het woord kunnen voeren en vragen kunnen stellen, zowel aan GS als aan elkaar.’ Eerder schreef GS: ‘Als burgers goed geïnformeerd zijn, kunnen zij beoordelen of de democratie werkt. De journalistiek is daarom een van de pijlers van onze democratie.’ De SP vraagt of GS vindt dat als media burgers niet goed kunnen informeren over feiten, zij burgers dan maar hun eigen interpretatie van gebeurtenissen geven, wijzend op ‘geruchten’ rond en ‘gebrek aan onderzoek’ naar de kwestie-Scherpenzeel.

Geen noodzaak

‘Of media bij gebrek aan informatie dan maar hun eigen interpretatie van gebeurtenissen geven weten wij niet’, antwoorden GS. ‘Dit lijkt ons echter niet een correct journalistiek uitgangspunt.’ De SP vindt dat daarom beter onderzocht kan worden of geruchten kloppen in plaats van de media te betichten van ‘vele (suggestieve) berichtgevingen’, zoals GS eerder deden naar aanleiding van onder meer berichtgeving over vermeend overleg over de positie van Eppie Klein, voormalig waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Maar GS zien geen noodzaak voor vervolgonderzoek. ‘Een onderzoek naar iets dat niet heeft plaatsgevonden lijkt ons overbodig.’ GS zeggen ook geen onderzoek naar de geruchten te hebben tegengehouden en wijst erop dat ook PS geen noodzaak tot een nader onderzoek hebben gezien. ‘Als u een dergelijk onderzoek wenst, kunt u daartoe in uw eigen Staten een voorstel indienen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie