Advertentie

Provincies niet enthousiast over rijksbegroting

De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

21 september 2021
ipo.jpg

De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

Keuzes

‘We staan als provincies in Nederland voor grote problemen die om nieuw beleid vragen. Een voorbeeld is de stikstofcrisis waar we niet alleen als provincies maak als gezamenlijke overheden belangrijke keuzes moeten maken bij het zoeken naar een oplossing. Datzelfde speelt bij de woningbouw. Maar de belangrijke beslissingen worden nu niet genomen, omdat het kabinet demissionair is en het niet passend is om nieuw beleid te maken. Terwijl er in Brussel nog Europese miljarden wachten op Nederlandse plannen. We kunnen ons deze vertraging niet veroorloven.’

 

Beleid

Smit vindt niet dat het kabinet helemaal op haar handen is gaan zitten. ‘Maar er is geen nieuw beleid. Dat heeft ook gevolgen voor de aanzien van de politiek, op de vraag of we in Nederland in staat zijn om een regering op het bordes te krijgen.’

 

Geld

De plannen om een miljard extra uit te trekken voor woningbouw en extra geld voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord zijn goed, maar volgens de provincies te weinig. Ze zien liever dat de 1 miljard voor woningbouw niet over 10 jaar wordt uitgesmeerd, maar jaarlijks terugkeert. Daarnaast is er extra geld nodig om de bereikbaarheid van nieuwbouwlocaties te verbeteren.

 

Opschalingskorting

Smit hoopt wel dat in Den Haag meer aandacht wordt besteedt aan de financiële zorgen van de provincies. ‘Wij hebben al jaren te maken met een opschalingskorting die werd ingesteld omdat men dacht dat het aantal provincies zou dalen. Maar inmiddels zijn we jaren verder en is duidelijk dat we met twaalf zijn en met twaalf blijven. Toch blijft die opschalingskorting in stand.’

Een tweede zorg zijn de opcenten. ‘Het stimuleren van elektrisch vervoer is op zich een goede ontwikkeling, maar door vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s lopen provincies inkomsten mis. Dat gaat nu al om 372 miljoen euro, en zal de komende jaren nog fors stijgen. Wij willen graag in gesprek over de compensatie van die kosten.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie