Advertentie

Rijk neemt vergunningverlening over van weigergemeenten

Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks, meent het rijk. Desnoods door de vergunningverlening van gemeenten over te nemen.

ANP
10 augustus 2022
Rode Kruis plaatst 50 extra tenten voor asielzoekers Ter Apel
Rode Kruis plaatst tenten voor asielzoekers in Ter ApelANP - Jeroen Jumelet

Als een gemeente blijft weigeren de bestemming aan te passen van een gebouw dat als asielzoekerscentrum (azc) kan fungeren, gaat het kabinet dat doen. Het kabinet wil liever niet dat het zover komt, maar houdt vanaf nu dit instrument paraat. Dat schrijven staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Tweede Kamer.

Overnemen

De asielcrisis is zo groot, dat het rijk meer instrumenten nodig heeft om de regie te kunnen pakken bij het openen van nieuwe opvanglocaties. Een van de instrumenten die het kabinet nu gaat inzetten, is het overnemen van de vergunningverlening van gemeenten. Als een locatie geschikt is voor een asielzoekerscentrum, maar niet de juiste bestemming heeft, moet de gemeente dat in principe aanpassen. Als die blijft weigeren, regelt het kabinet de vergunning zodat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het gebouw kan kopen en geschikt kan maken voor de opvang van asielzoekers.

Zonder draagvlak

Het gaat om het zogeheten ruimtelijk ordeningsinstrumentarium. Als het Rijk de vergunningverlening naar zich toe haalt, ‘is het Rijk niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen’, schrijven de bewindslieden. Het Rijk kan op deze manier ook Rijksvastgoed tot een azc bestemmen. ‘Ook wanneer lokaal bestuurlijk draagvlak ontbreekt.’

Dwingend

Het Rijk vindt het, ook bij de inzet van dit dwingende bestuurlijke instrument, ‘van het allergrootste belang om goed met de gemeente samen te werken en om de gemeenteraad en de omwonenden goed te betrekken en te informeren. Dit is ook in het belang van de gemeente, de inwoners en de asielzoekers die uiteindelijk op locatie komen’, schrijven Van der Burg en De Jonge.

Geen uitstel

Het kabinet is momenteel in overleg met gemeenten over twee locaties waar duizend plekken gerealiseerd kunnen worden. Van uitstel of afstel kan geen sprake meer zijn, gezien de tijdsdruk en de ‘hoogst precaire situatie’, schrijven de bewindslieden. Het is niet bekend om welke twee locaties het gaat. Het Rijk is daarnaast bezig met een verdere inventarisatie van Rijksvastgoed dat snel voor opvang geschikt kan worden gemaakt. (ANP)

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Voor de buitenlanders lopen ze wel hard. Allemaal een gratis huis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Bos
Ik dacht dan Nederland een democratie was, blijkt het dus toch te gaan om een dictatuur... of lees ik het nu verkeerd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
Nederland is al heel lang geen democratie meer. Goed dat ook u dat nu in de gaten krijgt. Nu de andere 80% van de Nederlanders nog.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. Simpelmans
Hahaha. Een democratie! Nou zullen we eens een aantal onderwerpen democratisch in de groep gooien? Stikstofbeleid, warmtetransitie, koningshuis, omvolking, euro, europees corona herstelfonds, autobelastingen, vleestax, rekeningrijden, box 2. Ben benieuwd!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
We moeten van de asielprocedure in de huidige vorm af. Er zijn zo’n 80 miljoen echte vluchtelingen wereldwijd. Daar doen we niet zo heel veel voor. Nee. Degenen uit deze groep die wat geld achter de hand hebben, kopen een kaartje bij de mensensmokkelaar. Als ze geluk hebben, dan slaat het bootje niet om en komen ze hier. En als we landen als Turkije niet betalen om ze tegen te houden. Daarnaast zijn er ook de nodige die geen vluchteling zijn, maar toch een kaartje kopen en er een verhaal bij verzinnen. Dat gaat formeel om minimaal 40% en ik vermoed veel meer. Van die mensen sturen we zelden iemand terug. Er is een volledige herziening nodig van de huidige vluchtelingenhulp. De landelijke politiek lijkt geen behoefte te hebben aan het oplossen van dit “probleem”, sterker nog, er zijn er die er baat bij hebben dat het probleem blijft bestaan. In ieder geval lukt het de landelijke politiek niet om het probleem op een normale manier te bespreken. Het standpunt van de regering is: “er moet in Nederland altijd ruimte zijn voor echte vluchtelingen”. En daar blijft het bij. En dan? En dan? Dan gaan we door met dit geldverslindende en weinig effectieve stelsel? Beter jaarlijks vaststellen hoeveel vluchtelingen we willen opvangen en die dan gaan halen. Veel en veel humaner en goedkoper. En laten we wat we uitsparen aan geld maar eens stoppen in al die miserabele vluchtelingenkampen wereldwijd. Hiermee doen we echt iets aan verzachting van het mondiale vraagstuk. Het grote plan, de echte visie, het is ook hier afwezig. Hartelijk bedankt landelijke politiek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Het Rijk denkt kennelijk asielzoekerscentra te realiseren via het toepassen van machtsmisbruik. Normaal is echter dat het Rijk eerst met een gemeente duidelijke afspraken maakt over het vestigen van een asielcentrum op een bepaalde locatie in een gemeente en daarna grond en/of gebouwen gaat aankopen/realiseren. Het is nou eenmaal in ons land zo georganiseerd dat de aanwezigheid en het gebruik van onroerend goed is geregeld in gemeentelijke bestemmingsplannen.
Als het Rijk in omgekeerde volgorde handelt (dus eerst aankoopt en dan bestemmingsplannen wil/moet laten aanpassen) kan het Rijk in de situatie komen dat het bedoelde asielzoekerscentrum op basis van een bestemmingsplan helemaal niet in die gemeente kan worden gerealiseerd. Kortom, het Rijk moet eerst haar eigen aankooptactiek eens aanpassen voor dat het asielzoekerscentra kan realiseren via machtsmisbruik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie