Advertentie

Remkes: ‘Aanpak provinciefusie niet professioneel’

Het vormen van een superprovincie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland gebeurt halfslachtig, vinden commissarissen van de koning Remkes en Franssen.

05 juli 2013

De commissarissen des konings van Noord-en Zuid-Holland, Johan Remkes en Jan Franssen, hebben geen goed woord over voor de manier waarop minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) de provinciefusie aanpakt. ‘Het is de ene keer zus en de andere keer zo.’

Sfeer knorrig en afwijzend
Minister Plasterk heeft zijn wetsontwerp voor de Noordvleugelprovincie ingediend, maar de sfeer rond de landsdeelvorming blijft knorrig tot afwijzend. ‘Het is allemaal partieel. Er zit geen consistent, sluitend verhaal achter over de manier waarop we dit land in de toekomst bestuurd willen zien’, zegt Franssen. ‘Alles moet pragmatisch en van onderop, maar zonder visie kom je nergens. Als men naar landsdeelvorming wil, dan zou je hopen dat daar een verhaal achter zit over de betekenis van het middenbestuur ten opzichte van het nationale bestuur en van Europa. Maar die samenhang komt er niet uit.’

Slagkracht neemt niet toe 

‘Van meerwaarde is bij fusies pas sprake als dat gepaard gaat met een andere verdeling van bevoegdheden. Want anders verander je niks. Er vallen wat binnengrenzen weg, maar de slagkracht van die grotere regionale entiteit neemt er niet door toe. Dus dan kun je het net zo goed achterwege laten, want het leidt niet tot beter regionaal bestuur op terreinen waar dat nodig is, zoals economie of onderwijs’, vult Remkes aan in een dubbelinterview in Binnenlands Bestuur van deze week.

Vrijwilligheid van onderop
‘Het gekke is’, zegt Remkes, ‘dat Plasterk de wens uit het regeerakkoord om op den duur te komen tot vijf landsdelen heeft losgelaten. In zijn jongste brief aan de Kamer stelt hij dat landsdeelvorming in Nederland van onderop zou moeten gebeuren. Ik begrijp zijn dilemma wel: naarmate je die landsdelen concreet maakt, roep je je eigen oppositie op. Maar met deze benadering van de rest van Nederland heeft hij tegelijkertijd een nieuwe discussie binnengehaald rond de Noordvleugelprovincie. Utrecht en Flevoland vragen nu natuurlijk: wat voor andere delen van het land wel geldt, namelijk vrijwilligheid van onderop, waarom gaat dat voor ons niet op?’

Geen ja, geen nee
Vormden Utrecht en Flevoland tot nu toe het afwijzingsfront, Noord-Holland staat wat minder geharnast in de discussie over de fusie op de Noordvleugel. Er valt met de provincie over te praten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo zou de fusieprovincie meer taken en bevoegdheden moeten krijgen dan de huidige. Remkes: ‘Je moet in deze discussie één ding zien te vermijden: dat je het belang van je zetel laat prevaleren boven het bereiken van inhoudelijke doelen. We zijn deze discussie daarom zakelijk aangegaan, maar het moet ons wel mogelijk worden gemaakt om eventueel in te stemmen. We hebben nog geen nee gezegd, maar ook nog te weinig argumenten gehoord om naar ja te neigen.’

Buitengewoon halfslachtig
Het feit dat minister Plasterk de operatie tien maanden heeft uitgesteld vindt Remkes niet verstandig. ‘Want daarmee haalt hij zich een discussie op de hals over twee Statenverkiezingen in een half jaar. Beter had hij kunnen zeggen: ik wil het realiseren per 2017, dus nog net binnen de kabinetsperiode. Dan geeft hij zichzelf de tijd om de discussie over een aantal inhoudelijke vragen en over de grensafbakening met Zuid-Holland – denk aan het Groene Hart - goed te kunnen voeren. Maar het is nu iedere keer buitengewoon halfslachtig. Het is de ene keer zus en de andere keer zó. Ik vind de aanpak niet professioneel.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P.Pluim
Laat Remkes zijn mond maar houden.

Want toen hij zelf minister van Binnenlandse Zaken was heeft hij herindelingen bij gemeenten door de strot geduwd.

Nu hij koekje van eigen deeg krijgt, begint hij zelf te protesteren.

Hij vergeet dat hij destijds veel gemeenten pijn heeft gedaan met van bovenaf opgelegde herindelingen.

Weg met deze man: exit.
Niek / jurist
De heren Remkes en Franssen mogen wat mij betreft best minister Plasterk aanvallen, als zij hun zaakjes zelf op orde hebben. Maar de afgelopen jaren rammelt het van de schandalen over de wijze van besturen m.n. in Noord-Holland en helaas ook door de partijgenoten van beiden. Machtsmisbruik, vriendjespolitiek en zelfs mogelijk corruptie. En er verandert niets zo blijkt uit Bloemengate. Op kleine en grote schaal wordt er gerotzooid en Remkes kan het niet temmen. Wat mij betreft hoeft er geen superprovincie te komen. De winst is veel simpeler op andere fronten te halen namelijk opblazen van alle ZBO's en die bij een departement of bij een provincie onderbrengen als werkmaatschappij. Wgr openbare lichamen afschaffen. Oplossen via centrumgemeenteconstructie desnoods met de provincie in de rol van de centrumgemeente. En dan netjes gaan besturen.
Advertentie